Skip to main content

Europejska Unia Zdrowotna

Ochrona zdrowia Europejczyków i wspólne reagowanie na międzynarodowe kryzysy zdrowotne

Komisja Europejska dąży do utworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej, w ramach której wszystkie kraje UE mogłyby przygotowywać się na ewentualne kryzysy zdrowotne i wspólnie na nie reagować, bez problemu pozyskiwać niedrogie i innowacyjne produkty medyczne oraz wspólnie doskonalić metody zapobiegania, leczenia i opieki w przypadku chorób takich jak choroby nowotworowe. Europejska Unia Zdrowotna oznacza

 • lepszy poziom ochrony zdrowia naszych obywateli
 • większą gotowość UE i krajów członkowskich do zapobiegania ewentualnym pandemiom w przyszłości i do reagowania na nie
 • solidniejsze systemy opieki zdrowotnej w Europie. 

Czego nauczyła nas pandemia koronawirusa?

Dowiodła, że współpraca krajów UE ma pierwszorzędne znaczenie dla ochrony ludzkiego zdrowia. Zarówno w czasie pandemii, jak również w okresach, kiedy nie zmagamy się z sytuacjami kryzysowymi i możemy zająć się podstawowymi kwestiami związanymi z opieką zdrowotną, inwestować w solidne systemy opieki i szkolić pracowników służby zdrowia. Europejska Unia Zdrowotna ma na celu podniesienie w skali UE poziomu ochrony, profilaktyki, gotowości i reagowania na zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Najważniejsze inicjatywy

Gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej

Rozporządzenie w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, przyjęte przez Radę 24 października 2022 r., gwarantuje UE:

 • gruntowne planowanie gotowości i bardziej zintegrowany system nadzoru
 • poprawę zdolności w zakresie dokładnej oceny ryzyka i ukierunkowanego reagowania
 • solidny mechanizm wspólnych zamówień medycznych środków przeciwdziałania
 • możliwość przyjęcia wspólnych środków na poziomie UE w celu przeciwdziałania transgranicznym zagrożeniom zdrowia w przyszłości

The European Medicines Agency (EMA) has also been reinforced in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices. The Agency is now able to closely monitor and mitigate shortages of medicines and medical devices during major events and public health emergencies and facilitate faster approval of medicines which could treat or prevent a disease causing a public health crisis.

These new rules complete the European Health Union, building a powerful legal framework to improve EU capacity in the vital areas of prevention, preparedness, surveillance, risk assessment, early warning, and response.

Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) 

Powołany przez Komisję Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) zajmuje się opracowywaniem, produkowaniem i kupowaniem medycznych środków przeciwdziałania na wypadek kryzysów zdrowotnych oraz w ich trakcie. Cele urzędu HERA:

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia opiera się na rygorystycznych wymogach dotyczących ochrony prywatności, interoperacyjności oraz bezpieczeństwa danych, w tym cyberbezpieczeństwa, co ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania obywateli i stabilności projektu.

Pytania i odpowiedzi dotyczące europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia

Strategia farmaceutyczna

Celem strategii farmaceutycznej jest modernizacja ram regulacyjnych oraz wspieranie badań naukowych, jak również technologii stosowanych u pacjentów. Cztery filary, na których opiera się strategia, to:

Aby zapewnić skuteczność i operacyjność w okresach zagrożenia zdrowia publicznego, rozporządzenie w sprawie ram na wypadek stanów zagrożenia umożliwi ustanowienie Rady ds. Kryzysów Zdrowotnych w ramach Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia. Rada ta będzie szybko koordynowała dostawy medycznych środków przeciwdziałania i dostęp do nich na szczeblu UE. Rozporządzenie umożliwia również uruchomienie obiektów unijnego zakładu produkcyjnego (EU FAB), opracowanie planów badań naukowych i innowacji w sytuacjach nadzwyczajnych oraz dostęp do finansowania kryzysowego.

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia 

Niedawno zainicjowana europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia, która jest jednym z głównych elementów Europejskiej Unii Zdrowotnej i kamieniem milowym w transformacji cyfrowej UE, ma na celu:

Europejski plan walki z rakiem

Europejski plan walki z rakiem ma na celu zapobieganie chorobom nowotworowym oraz zagwarantowanie wysokiej jakości życia pacjentom, osobom wyleczonym, ich krewnym i opiekunom. Dzięki kompleksowym działaniom w różnych obszarach unijnej polityki, takich jak cyfryzacja, badania naukowe czy innowacje, kraje UE mogą wygrać walkę z chorobami nowotworowymi. Te działania i inicjatywy przewodnie dotyczą poszczególnych aspektów zwalczania chorób i obejmują:

20 września 2022 r. Komisja zaprezentowała nowe podejście wspierające państwa członkowskie w zwiększaniu liczby badań przesiewowych w kierunku raka, które koncentruje się na wykrywaniu nowotworów na wczesnym etapie.

State of Health Preparedness

In 2022, the Commission published its first State of Health Preparedness Report. The report highlighted the progress made in the fields of preparedness and response since the start of the COVID-19 pandemic. It also identified new challenges facing public health authorities and outlined concrete actions that the Commission will take to address them. Those for example include:

 • Development of medical countermeasures
 • Threat assessment and intelligence gathering
 • Resilient supply chains and production capacity
 • International coordination and cooperation

Global health security

To improve global health security and deliver better health for all in a changing world, the Commission adopted a new EU Global Health Strategy in November 2022.

The Strategy positions global health as an essential pillar of the EU’s external policy. It promotes sustainable, meaningful partnerships of equals drawing on the Global Gateway. As the external dimension of the European Health Union, the strategy is designed to guide EU action for ensuring better preparedness and response to health threats.

Dokumenty

 

17 LUTY 2021
Preparing Europe for COVID-19 variants: HERA incubator
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

25 LISTOPAD 2020
Zestawienie informacji: Europejska Unia Zdrowotna: Strategia farmaceutyczna dla Europy
polski
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

11 LISTOPAD 2020
Komunikat: Budowanie Europejskiej Unii Zdrowotnej – gotowość i odporność
polski
(HTML)
Pobierz

 

11 LISTOPAD 2020
Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia
polski
(527.83 KB - HTML)
Pobierz

 

11 LISTOPAD 2020
Wniosek w sprawie rozszerzenia mandatu Europejskiej Agencji Leków
polski
(444.78 KB - HTML)
Pobierz

 

11 LISTOPAD 2020
Wniosek w sprawie rozszerzenia mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
polski
(438.62 KB - HTML)
Pobierz

 

11 LISTOPAD 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – Coronavirus impact and response"
polski
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

11 LISTOPAD 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – The role of EU agencies"
polski
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

6 MAJ 2021
UNIJNA STRATEGIA NA RZECZ ŚRODKÓW TERAPEUTYCZNYCH PRZECIWKO COVID-19
polski
(195.83 KB - HTML)
Pobierz