Skip to main content

Evropská zdravotní unie

Ochrana zdraví Evropanů a společná reakce na přeshraniční zdravotní krize

Evropská komise chce vytvořit tzv. evropskou zdravotní unii, v jejímž rámci se budou všechny země EU společně připravovat na zdravotní krize a společně na ně reagovat, tzn. bude zajištěn dostupný, cenově přijatelný a inovativní zdravotnický materiál a jednotlivé země budou spolupracovat na zlepšení prevence, léčby nemocí, jako je rakovina, včetně zajištění následné péče o pacienty. Díky této iniciativě:

 • bude zdraví občanů lépe chráněno
 • budou EU a její členské státy lépe připraveny na budoucí pandemie a na to, jak jim předcházet
 • se zvýší odolnost evropských systémů zdravotní péče 

Poučení z pandemie koronaviru

Pandemie ukázala, jak je důležité, aby evropské země koordinovaly v zájmu ochrany zdraví obyvatelstva jednotlivá opatření, a to jak během krize, tak v nekrizovém období, kdy je třeba se věnovat primárním onemocněním, investovat do zajištění odolných systémů zdravotní péče a školit zdravotníky. Evropská zdravotní unie pomůže zlepšit na úrovni EU ochranu, prevenci, připravenost a reakci na rizika ohrožující lidského zdraví.

Klíčové iniciativy

Připravenost na krize

Nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, které 24. října 2022 přijala Rada EU, zajišťuje Unii:

 • důkladné plánování připravenosti a integrovanější systém dohledu
 • větší kapacitu pro přesné posouzení rizik a cílenou reakci
 • pevné mechanismy pro společné zajištění lékařských protiopatření
 • možnost přijímat společná opatření na úrovni EU k řešení budoucích přeshraničních zdravotních hrozeb

The European Medicines Agency (EMA) has also been reinforced in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices. The Agency is now able to closely monitor and mitigate shortages of medicines and medical devices during major events and public health emergencies and facilitate faster approval of medicines which could treat or prevent a disease causing a public health crisis.

These new rules complete the European Health Union, building a powerful legal framework to improve EU capacity in the vital areas of prevention, preparedness, surveillance, risk assessment, early warning, and response.

Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) 

Nový Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) se podílí na přípravě a poskytování lékařských protiopatření v období před vypuknutím zdravotní krize i během ní. Úkolem úřadu HERA je:

Evropský prostor pro zdravotní data dodržuje požadavky na ochranu údajů, interoperabilitu a bezpečnost, včetně kybernetické bezpečnosti, což je klíčové, aby projekt neztratil důvěru občanů a byl dostatečně stabilní.

Otázky a odpovědi týkající se evropského prostoru pro zdravotní data

Farmaceutická strategie

Cílem Farmaceutické strategie je modernizovat regulační rámec a podpořit výzkum a technologie, z nichž budou mít prospěch pacienti. Spočívá na čtyřech pilířích:

Aby mohl Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví účinně fungovat, umožňuje nařízení o rámci pro mimořádné situace zřízení Rady pro zdravotní krize v rámci tohoto úřadu, která bude moci urychleně koordinovat dodávky lékařských protiopatření a přístup k nim na úrovni EU. Nařízení rovněž umožňuje aktivaci nástroje EU FAB, plánů výzkumu a inovací v mimořádných situacích a také přístup k nouzovému financování.

Evropský prostor pro zdravotní data 

Nově spuštěný evropský prostor pro zdravotní data je jedním z ústředních prvků evropské zdravotní unie a milníkem v digitální transformaci EU. Jeho účelem je:

Evropský plán boje proti rakovině

Cílem Evropského plánu boje proti rakovině je prevence tohoto onemocnění a zajištění vysoké kvality života onkologických pacientů, vyléčených pacientů, jejich rodin a osob pečujících o nemocné. Prostřednictvím široké škály politik EU, zejména digitalizace, výzkumu a inovací, pomůže plán zemím EU zvrátit trend ve výskytu tohoto onemocnění. Zahrnuje opatření a stěžejní iniciativy, které problematiku nádorových onemocnění řeší komplexně:

20. září 2022 předložila Komise nový přístup na podporu členských států při zvyšování využívání screeningu rakoviny, který slouží k odhalování rakoviny v rané fázi.

State of Health Preparedness

In 2022, the Commission published its first State of Health Preparedness Report. The report highlighted the progress made in the fields of preparedness and response since the start of the COVID-19 pandemic. It also identified new challenges facing public health authorities and outlined concrete actions that the Commission will take to address them. Those for example include:

 • Development of medical countermeasures
 • Threat assessment and intelligence gathering
 • Resilient supply chains and production capacity
 • International coordination and cooperation

Global health security

To improve global health security and deliver better health for all in a changing world, the Commission adopted a new EU Global Health Strategy in November 2022.

The Strategy positions global health as an essential pillar of the EU’s external policy. It promotes sustainable, meaningful partnerships of equals drawing on the Global Gateway. As the external dimension of the European Health Union, the strategy is designed to guide EU action for ensuring better preparedness and response to health threats.

Dokumenty

 

17 ÚNOR 2021
Preparing Europe for COVID-19 variants: HERA incubator
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

25 LISTOPAD 2020
Přehled údajů: Evropská zdravotní unie: Farmaceutická strategie pro Evropu
čeština
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

11 LISTOPAD 2020
Sdělení: Vytvoření evropské zdravotní unie – připravenost a odolnost
čeština
(246.92 KB - HTML)
Stáhnout

 

11 LISTOPAD 2020
Návrh nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách
čeština
(518.33 KB - HTML)
Stáhnout

 

11 LISTOPAD 2020
Návrh na prodloužení mandátu Evropské agentury pro léčivé přípravky
čeština
(438.14 KB - HTML)
Stáhnout

 

11 LISTOPAD 2020
Návrh na prodloužení mandátu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
čeština
(434.03 KB - HTML)
Stáhnout

 

11 LISTOPAD 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – Coronavirus impact and response"
čeština
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

11 LISTOPAD 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – The role of EU agencies"
čeština
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

6 KVĚTEN 2021
STRATEGIE EU PRO TERAPEUTIKA PROTI COVID-19
čeština
(190.35 KB - HTML)
Stáhnout