Siirry pääsisältöön
alt=""
Vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelma

EU:n nettonollateollisuus kehityksen kärkeen

Edelläkävijänä puhtaan teknologian vallankumouksessa

Vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelmalla parannetaan EU:n nettonollateollisuuden kilpailukykyä ja vauhditetaan siirtymistä ilmastoneutraaliuteen. Suunnitelman avulla luodaan EU:hun suotuisampi tuotantokapasiteetin kasvuympäristö nettonollateknologioille ja -tuotteille, joita tarvitaan EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus: toimimalla ripeästi ja määrätietoisesti voimme varmistaa EU:n teollisuudelle etulyöntiaseman nopeasti kasvavalla nettonollateknologian alalla. EU on päättänyt olla puhtaan teknologian vallankumouksen etujoukoissa. Yrityksille ja työntekijöille tämä merkitsee sitä, että kun sääntöjä yksinkertaistetaan ja menettelyjä nopeutetaan, taitoja voidaan hyödyntää laadukkaissa työpaikoissa ja innovaatiot saadaan massatuotantoon. Kun myös rahoituksen saatavuus paranee, keskeiset puhtaan teknologian alat pääsevät nopeaan kasvuun.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen

Tavoitteena nettonolla

Yli 100 miljardia euroa
Nettonollateknologioiden startup-ekosysteemin arvo EU:ssa vuonna 2021 (kaksinkertaistui vuodesta 2020)
Yli 400 GW
Tuuli- ja aurinkovoiman tuotantokapasiteetti EU:ssa vuonna 2022 (yli 25 % enemmän kuin vuonna 2020)
4,5 miljoonaa
Vihreiden työpaikkojen määrä EU:n taloudessa vuonna 2019 (3,2 miljoonaa vuonna 2000)

Teollisuussuunnitelman toimintalinjat

Vihreän kehityksen teollisuussuunnitelmassa on neljä toimintalinjaa ("pilaria"), joiden avulla EU:ssa pyritään turvaamaan suotuisat olosuhteet teollisen innovoinnin ja puhtaan teknologian kasvulle ja kukoistukselle:

Ennakoitava ja yksinkertaistettu sääntely-ympäristö

Suunnitelman ensimmäinen toimintalinja koskee sääntelykehystä. Tavoitteena on yksinkertaistaa sääntelyä, parantaa sen ennakoitavuutta, nopeuttaa menettelyjä, turvata riittävien raaka-ainemäärien saanti ja varmistaa, että käyttäjät voivat hyötyä uusiutuvan energian alhaisista kustannuksista. Tavoitteita tukevat seuraavat lainsäädäntöaloitteet.

Initiatives

mine of rare earths in Kiruna, Sweden

Säädöksellä varmistetaan, että saatavilla on riittävästi keskeisten teknologioiden tuotantoprosesseissa välttämättömiä materiaaleja, kuten harvinaisia maametalleja

Nopeampi rahoituksen saanti

Teollisuussuunnitelman toisen toimintalinjan tavoitteena on vauhdittaa investointeja puhtaan teknologian tuotantoon EU:ssa ja nopeuttaa rahoituksen saantia tällä alalla.

Osaamistason nosto

Koska uudet teknologiat lisääntyvät kiihtyvällä tahdilla, alalla tarvitaan valtavasti uudenlaista osaamista ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Vihreässä siirtymässä tarvittavan ammattitaidon varmistamiseksi Euroopan komissio esittää seuraavia toimia:

Avoin ja oikeudenmukainen kansainvälinen kauppa

Tausta

Kilpa puhtaan teknologian alalla on täydessä vauhdissa. Maailman suurimmat taloudet – Yhdysvallat, Intia, Kiina, Japani – ovat kaikki alkaneet investoida voimakkaasti vihreään innovointiin. Tämä on tietenkin ympäristön kannalta hyvä uutinen, mutta se luo samalla monenlaisia paineita EU:n omaan puhtaaseen siirtymään.

Jotta EU:n siirtymä puhtaaseen energiaan voi toteutua, toimintaedellytysten on oltava tasapuoliset sekä maailmanlaajuisesti että Euroopan tasolla. Tästä syystä EU:n on puolustettava ja vaalittava paremmin omaa teollisuuttaan – vedystä kemikaaleihin ja biotekniikasta nanoteknologiaan. Euroopan vihreän kehityksen teollisuussuunnitelma palvelee juuri tätä tavoitetta.

*Sivun kuvakkeiden laatija: stock.adobe.com 

Asiakirjat

1. HELMIKUUTA 2023
Communication: A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age
1. HELMIKUUTA 2023
Factsheet - The Green Deal Industrial Plan
1. HELMIKUUTA 2023
Statement by President von der Leyen on the Green Deal Industrial Plan
1. HELMIKUUTA 2023
Questions and answers about the Green Deal Industrial Plan