Skip to main content

Strategia ja toimintapolitiikka

EU:n toimielimet määrittävät yhdessä sen poliittiset tavoitteet. Tässä osiossa on tietoa siitä, miten Euroopan komissio edistää EU:n strategisia tavoitteita eri alojen toimien ja aloitteiden avulla.