Skip to main content

Teollisuus ja vihreän kehityksen ohjelma

Kilpailukykyisen, vihreän ja digitaalisen Euroopan teollisuusstrategia

Tärkeimpänä tavoitteena on hyödyntää vähäpäästöisten teknologioiden sekä kestävien tuotteiden ja palveluiden huomattavaa potentiaalia kansainvälisillä markkinoilla ja siten edistää ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Ilmastoneutraalin kiertotalouden toteutuminen kuitenkin edellyttää, että teollisuus saadaan kokonaisvaltaisesti mukaan. Kaikki teollisuuden arvoketjut, mukaan lukien energiaintensiiviset alat, ovat keskeisessä asemassa.

Uuden teollisuusstrategian avulla EU on johtoasemassa vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä ja entistä kilpailukykyisempi maailmanmarkkinoilla. Strategia auttaa teollisuutta pienentämään hiilijalanjälkeään, sillä siinä esitetään kohtuuhintaisia ja puhtaita teknologiaratkaisuja ja kehitetään uusia liiketoimintamalleja. Päivitetty strategia perustuu covid-19-pandemiasta saatuihin kokemuksiin, ja EU haluaa sen avulla varmistaa, että eurooppalainen teollisuus voi johtaa nopeutettua vihreää ja digitaalista siirtymää.

Komissio on hyväksynyt joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan, jotta ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Lisätietoa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisesta.

Documents

10 MAALISKUU 2020
A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe Factsheet
English
(5.95 KB - HTML)
Lataa

10 MAALISKUU 2020
Unleashing the full potential of European SMEs
English
(5.95 KB - HTML)
Lataa

10 MAALISKUU 2020
A single market that delivers for businesses and consumers
English
(5.95 KB - HTML)
Lataa