Skip to main content

Valtameret ja kalastus

Kalastusta ja vesiviljelyä koskevat säännöt ja toimintapolitiikat.