Siirry pääsisältöön

Oikeudellinen huomautus

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke sekä tekijänoikeusilmoitus.

Vastuuvapauslauseke

Euroopan komissio ylläpitää tätä verkkosivustoa, jotta kansalaiset voivat saada tietoa komission ja EU:n toimista. Komissio pyrkii siihen, että sivuston tiedot ovat virheettömiä ja ajan tasalla. Se myös pyrkii korjaamaan tietoonsa tulleet virheet. Komissio ei kuitenkaan voi olla vastuussa sivuston tiedoista.

Sivustolla olevat tiedot

  • ovat yleisiä eivätkä koske yksittäisten henkilöiden tai yhteisöjen erityisolosuhteita
  • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, virheettömiä eivätkä ajantasaisia
  • saattavat sisältää linkkejä komission ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole komission valvonnassa ja joista komissio ei ota vastuuta
  • eivät sisällä ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset erityistä apua, ota aina yhteyttä pätevään asiantuntijaan).

On syytä huomata, ettei komissio voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja täydellisesti vastaisi virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti (sen painettu laitos ja 1.7.2013 alkaen sen sähköinen versio EUR-Lex-sivustolla) on todistusvoimainen.

Komissio pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Sivusto voi kuitenkin sisältää tietoja, jotka on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, eikä komissio voi taata, ettei palvelu keskeydy ja etteivät nämä ongelmat muuten vaikuta palveluun. Komissio ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön kanssa, eikä vapauttaa komissiota vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

Ulkoisten linkkien vastuuvapauslauseke

Euroopan komission verkkosivustot europa.eu-verkkoalueella voivat sisältää ulkoisia linkkejä europa.eu-verkkoalueen ulkopuolella sijaitseviin verkkosivustoihin, jotka eivät ole Euroopan komission omistamia tai rahoittamia tai jotka eivät ole komission valvonnassa ja joista komissio ei ota vastuuta.

Kun Euroopan komission verkkosivustojen kävijät seuraavat ulkoiselle verkkosivustolle johtavaa linkkiä, he poistuvat Euroopan komission viralliselta verkkoalueelta, minkä jälkeen heihin aletaan soveltaa ulkoisen verkkosivuston eväste- ja yksityisyydensuojapolitiikkaa sekä oikeudellisia periaatteita.

Ulkoisilla verkkosivustoilla, joihin europa.eu-verkkoalueella olevien komission verkkosivustojen linkit johtavat, sovelletaan tietosuoja- ja saavutettavuusvaatimuksia, joiden noudattaminen ei ole komission hallinnassa vaan se on kunkin ulkoisen verkkosivuston yksinomaisella vastuulla.

Sisällön tai palvelun hyväksynnän vastuuvapauslauseke

Euroopan komission verkkosivustojen linkitetyt viittaukset ulkoisiin resursseihin, verkkopalveluihin tai verkkosivustoihin on tarkoitettu täydentämään Euroopan komission verkkosivustoilla annettavia tietoja ja opastamaan näiden verkkosivustojen käyttäjiä.

Linkitetyt viittaukset eivät tarkoita, että Euroopan komissio edustaisi tai hyväksyisi näitä ulkoisia resursseja, verkkopalveluja tai verkkosivustoja tai linkitetyn viittauksen sisältämiä tietoja tai ulkoisten verkkosivustojen omistajaorganisaatioita.

Yksityisyydensuoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan verkkosivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojan. Periaatetta sovelletaan Euroopan unionin toimielinten verkkosivustoihin, joiden verkkotunnus on ”europa.eu”.

Yksityisyydensuoja

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni 1995–2023

Euroopan komission soveltamasta asiakirjojen uudelleenkäyttöpolitiikasta säädetään 12. joulukuuta 2011 annetussa päätöksessä komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä.

Ellei toisin mainita (esim. erillisissä tekijänoikeusilmoituksissa), tämän verkkosivuston EU:n omistama sisältö julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssillä. Se tarkoittaa, että uudelleenkäyttö on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan asianmukaisesti ja mahdollisesti tehdyt muutokset merkitään.

Voit joutua hankkimaan lisäoikeuksia, jos sivuston sisältö esittää tunnistettavissa olevia yksityishenkilöitä tai sisältää kolmannen osapuolen teoksia. Jos haluat käyttää muuta kuin EU:n omistamaa sisältöä tai valmistaa siitä kappaleita, voit joutua pyytämään lupaa suoraan oikeudenhaltijoilta. Komission uudelleenkäyttöpolitiikka ei kata tietokoneohjelmia tai asiakirjoja, joihin liittyy teollis- ja tekijänoikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä, rekisteröityjä malleja, logoja ja nimiä, eikä niitä lisensoida.