Skip to main content
©christian42/AdobeStock
ES veiksmai energetikos krizei įveikti

Dėl nepateisinamos Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą ir dujų tiekimo naudojimo kaip ginklo Europos Sąjungoje kilo precedento neturinti energetikos krizė. Dėl to smarkiai pakilo energijos kainos ir kilo sunkumų europiečiams. ES imasi ryžtingų veiksmų šiai problemai spręsti.

Kokių veiksmų ėmėsi ES energetikos krizei įveikti

Komisija pastaraisiais metais sprendė kylančių energijos kainų problemą. Po Rusijos invazijos į Ukrainą ir dėl jos pastangų toliau naudoti energijos išteklius kaip ginklą padėtis energijos rinkoje gerokai pablogėjo.

Nepaisant didelio Rusijos energijos tiekimo sumažėjimo – nuo 45 proc. mūsų dujų importo praėjusiais metais iki vos 14 proc. 2022 m. rugsėjo mėn. – Europai pavyko rasti alternatyvių energijos tiekimo šaltinių ir sumažinti poreikį, kad būtų kompensuotas trūkumas.

Taip pat ėmėmės priemonių, kuriomis siekiama mažinti rinkos svyravimus ir padėti piliečiams bei įmonėms perskirstant jiems perteklines energetikos sektoriaus pajamas.

Naudodamosi Energijos kainų priemonių rinkiniu, valstybės narės nacionaliniu lygmeniu įgyvendino daug priemonių, kad sumažintų kainų spaudimą piliečiams ir pramonei. Gegužės mėn. priėmėme planą „REPowerEU“, kad kuo greičiau būtų panaikinta mūsų priklausomybė nuo Rusijos iškastinio kuro.

Siekdami užtikrinti energijos tiekimo saugumą ateinančiomis žiemomis, nustatėme naujus minimalius dujų laikymo įpareigojimus ir tikslą 15 proc. sumažinti dujų poreikį, kad būtų pagerinta pasiūlos ir paklausos pusiausvyra Europoje. Pastangos taupyti energiją ir užpildyti saugyklas iki šiol davė gerų rezultatų.

2022 m. rugsėjo mėn. priimtos naujos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti elektros energijos paklausą ir panaudoti energijos perteklių piliečių ir pramonės labui. 

2022 m. spalio 18 d. Komisija pasiūlė naujas priemones dėl bendro dujų pirkimo, kainų ribojimo mechanizmų ir skaidraus infrastruktūros naudojimo, taip pat dėl valstybių narių solidarumo ir paklausos valdymo. Taip bus užtikrintas tolesnis rinkos stabilumas.

„Pixel perfect“ pagaminta piktograma iš www.flaticon.com

Pagrindiniai duomenys

5%
Įpareigojimas 5 proc. sumažinti elektros energijos paklausą kainos piko valandomis.
15%
Tikslas 15 proc. sumažinti dujų paklausą.
92%
92 proc. pripildytų dujų saugyklų ES.

Mūsų energijos šaltinių įvairinimas

Jau keletą mėnesių ES kartu su tarptautiniais partneriais stengiasi įvairinti energijos šaltinius ir užtikrino rekordinį suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo lygį bei didesnį dujotiekiais tiekiamų dujų kiekį. 

Pasiekimai

 • ES, Egipto ir Izraelio pasirašytas trišalis susitarimo memorandumas dėl gamtinių dujų eksporto į Europą;
 • Susitarimo memorandumas su Azerbaidžanu dėl strateginės partnerystės energetikos srityje;
 • JAV įsipareigojimas šiais metais ES papildomai skirti bent 15 mlrd. kubinių metrų suskystintų gamtinių dujų;
 • 2022 m. pirmą pusmetį ne iš Rusijos importuota 19 mlrd. m³ suskystintų gamtinių dujų daugiau negu tuo pačiu laikotarpiu pernai. Importas dujotiekiais ne iš Rusijos (iš Norvegijos, Azerbaidžano, Jungtinės Karalystės ir Šiaurės Afrikos) taip pat išaugo 14 mlrd. m³.

Paklausos mažinimas

Be to, plane numatyta galimybė paskelbti apie ES įspėjimo padėtį, kuriai esant visose valstybėse narėse privaloma mažinti dujų suvartojimą. Tai aiškus ženklas, kad ES darys viską, ko reikia, kad užtikrintų tiekimo saugumą ir apsaugotų savo vartotojus.

Pasiekimai

 • Dujų suvartojimą sumažinome maždaug 15 proc.
 • Rusijos dujų tiekimas dujotiekiais sumažėjo nuo 40 proc. iki 9 proc.

Komisija atidžiai stebi poreikio mažinimo priemones. Kaip rodo preliminari 15 valstybių narių pateiktų duomenų analizė, 2022 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. dujų ES suvartota apie 15 proc. mažiau nei vidutiniškai per pastaruosius penkerius metus. Panašių pastangų reikės kas mėnesį iki 2023 m. kovo mėn. Valstybės narės savo pažangos ataskaitas teiks kas du mėnesius. Komisija yra pasirengusi skelbti ES masto pavojų arba persvarstyti dujų poreikio mažinimo tikslus, jeigu paaiškėtų, kad dabartinių priemonių nepakanka.

Naujos taisyklės dėl saugyklose laikomų dujų

Dujų saugykloms tenka svarbus vaidmuo užtikrinant ES energijos tiekimo saugumą, nes įprastą žiemą jose laikoma 25–30 proc. visoje ES suvartojamų dujų.

Nuo 2022 m. birželio mėn. galioja nauji teisės aktai, kuriais reikalaujama, kad ES požeminės dujų saugyklos iki 2022 m. lapkričio 1 d. būtų pripildytos iki 80 proc. talpos, o vėlesniais metais – iki 90 proc. talpos, kad būtų užtikrintas tiekimas ateinančiai žiemai.

Žr. naujausius duomenis.

Pasiekimai

 • Šiuo metu dujų saugyklos ES pripildytos daugiau kaip 90 proc. 2022 m. vasario mėn. jos buvo pripildytos 30 proc., ir nuo tada bendradarbiaujame su ES šalimis, kad padidintume Europos energijos atsargas.

Bendras energijos pirkimas

Europos namų ūkių ir įmonių sąskaitų mažinimas

Pirmas būdas spręsti aukštų kainų problemą – sumažinti paklausą. Taip galima paveikti elektros energijos kainas ir užtikrinti bendrą stabilizuojamąjį poveikį rinkai. Remdamosi Komisijos pasiūlymais, valstybės narės pritarė:

 • tikslui sumažinti bendrą elektros energijos poreikį 10 proc.;
 • įpareigojimui sumažinti poreikį kainos piko valandomis 5 proc.

Sumažindami elektros energijos poreikį 5 proc. piko metu, sumažiname dujų naudojimą elektros energijai gaminti maždaug 4 proc. žiemą ir sumažiname spaudimą kainoms.

Viršutinė pajamų riba mažesnes sąnaudas patiriantiems elektros energijos gamintojams

Mažomis sąnaudomis gaminantys elektros energiją gamintojai gauna išskirtinį pelną, nes dėl didelių dujų kainų išaugo didmeninė elektros energijos kaina, o jų gamybos sąnaudos išliko mažos. Todėl Komisija pasiūlė laikiną ES viršutinę pajamų ribą – 180 EUR už MWh elektros energijos, pagamintos naudojant šias technologijas: branduolinio kuro, rusvųjų anglių, atsinaujinančiųjų išteklių ir kt.
Visas šią ribą viršijančias pajamas surinks valstybės narės ir perskirstys energijos vartotojams, kad sumažintų didelių energijos kainų poveikį.

Iškastinio kuro bendrovių solidarumo įnašas

Naftos, dujų, anglių ir naftos perdirbimo įmonės pastaraisiais mėnesiais taip pat gavo didžiulį pelną, daugiausia dėl energijos rinkos sutrikimų, kuriuos paskatino Rusijos invazija į Ukrainą, o ne dėl verslo sprendimų ar investicijų. Šioms bendrovėms minėtos priemonės poveikio neturi. Siekiant solidarumo ir sąžiningumo, visi energijos ištekliai turi padėti sušvelninti didelių kainų poveikį vartotojų sąskaitoms. Kad tai būtų pasiekta, Komisija pasiūlė nustatyti laikiną solidarumo įnašą iš perviršinio pelno, gauto iš iškastinio kuro sektorių veiklos 2022 m.

ES solidarumo didinimas

Kertinis Sąjungos akmuo ir jos priemonių veiksmingumo pagrindas – solidarumas. Praėjus penkeriems metams po to, kai buvo susitarta dėl Tiekimo saugumo reglamento, pasirašyti tik šeši (iš 40 galimų) dvišaliai valstybių narių solidarumo susitarimai. Tai daroma per lėtai, ir Komisija pasiūlė nustatyti standartines solidarumo taisykles, kuriomis bus užtikrinta, kad ekstremaliąją situaciją patirianti valstybė narė už teisingą kompensaciją gautų dujų iš kitų valstybių.

Pareigą tiekti iš solidarumo turės ir nesujungtos valstybės narės, turinčios SGD įrenginių, su sąlyga, kad dujas įmanoma transportuoti į tą valstybę narę, kur jų reikia.

Investicijos į infrastruktūrą

Pasiekimai

 • 2022 m. gegužės 1 d. komercinę veiklą pradėjo Lenkijos ir Lietuvos dujų jungtis, dėl kurios padidėjo visos Baltijos dujų rinkos pasirinkimo galimybės ir atsparumas. Jo statyba buvo remiama pagal Europos Komisijos Europos infrastruktūros tinklų priemonę.
 • 2022 m. spalio 1 d. buvo atidaryta Graikijos ir Bulgarijos dujų jungtis

Parama namų ūkiams ir įmonėms. Naujausi pavyzdžiai

 • Komisija pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino Lenkijos schemą, pagal kurią daug energijos suvartojančioms įmonėms iš dalies kompensuojamos didesnės elektros energijos kainos dėl netiesioginių su išmetamaisiais teršalais susijusių išlaidų.
 • Komisija patvirtino 220 mln. EUR vertės Ispanijos priemonę, skirtą vandenilį iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gaminančiai bendrovei „Cobra Instalaciones y Servicios S.A.“ paremti. Šia priemone prisidedama prie ES vandenilio strategijos ir Europos žaliojo kurso tikslų kartu padedant mažinti priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro ir paspartinti žaliąją pertvarką pagal planą „REPowerEU“.
 • Pagal ES valstybės pagalbos taisykles Komisija patvirtino 150 mln. EUR Suomijos pajėgumų užtikrinimo mechanizmą elektros energijos tiekimo Suomijoje saugumui užtikrinti. Ši priemonė taip pat padės sumažinti išmetamą CO2 kiekį elektros energijos sektoriuje, laikantis ES žaliojo kurso, ir padės siekti plano „REPowerEU“ tikslų mažinti priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro.

Energijos taupymo veiksmai. Kaip galite prisidėti

Energijos taupymo veiksmai. Chronologija

 1. 2022 m. lapkričio 22 d.

  Komisija siūlo naują ES priemonę, padėsiančią apsisaugoti nuo pernelyg didelių dujų kainų šuolių

 2. 2022 m. rugsėjo 30 d.

  Energetikos ministrų susitarimas dėl Reglamento dėl skubios intervencijos, skirtos didelėms energijos kainoms mažinti

 3. 2022 m. rugsėjo 14 d.

  Naujo skubaus reglamento pasiūlymas siekiant kovoti su didelėmis dujų kainomis ES ir užtikrinti jų tiekimo saugumą šią žiemą

 4. 2022 m. liepos 26 d.

  Energetikos ministrų susitarimas dėl Reglamento dėl koordinuotų dujų paklausos mažinimo priemonių

 5. 2022 m. liepos 20 d.

  Komisijos reglamento dėl koordinuotų dujų paklausos mažinimo priemonių pasiūlymas ir komunikatas „Sutaupytos dujos – saugu žiemą“

 6. 2022 m. birželio 27 d.

  Dujų laikymo reglamento priėmimas

 7. 2022 m. gegužės 18 d.

  Komisijos plano „REPowerEU“ pristatymas

 8. 2022 m. kovo 23 d.

  Komisijos pasiūlymas iš dalies pakeisti Dujų tiekimo saugumo reglamentą ir komunikatas „Energijos tiekimo saugumas ir prieinamos kainos“

 9. 2022 m. kovo 8 d.

  Komunikatas „REPowerEU“: bendri Europos veiksmai įperkamesnei energijai bei saugesnei ir tvaresnei energetikai užtikrinti“

 10. 2021 m. spalio 13 d.

  Komunikatas „Augančių energijos kainų problemos sprendimas: veiksmų ir paramos priemonių rinkinys“

Dokumentai

18 SPALIS 2022
Factsheet on EU’s response to the high energy prices and security of supply
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

18 SPALIS 2022
Factsheet - Energy Emergency: preparing, purchasing and protecting the EU together
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

14 RUGSĖJIS 2022
Emergency Intervention
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

18 MAY 2022
Factsheet on the International Energy Strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

18 MAY 2022
Factsheet on Energy Savings
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

18 MAY 2022
Factsheet on Clean Energy
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

13 SPALIS 2021
Tackling rising energy prices: A toolbox for action and support
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

18 SPALIS 2022
EU Energy Market and Energy Prices
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti