Skip to main content
©christian42/AdobeStock
Uniós intézkedések az energiaválság megoldásáért

Oroszország Ukrajna elleni indokolatlan katonai agressziója és a gázellátás fegyverként való felhasználása példátlan energiaválságot idézett elő az Európai Unióban. Az energiaárak ugrásszerűen megemelkedtek, ami nagyban megnehezíti az európai polgárok életét. Az EU határozott lépéseket tesz a helyzet megoldása érdekében.

Mit tett eddig az EU az energiaválság kezelése érdekében?

A Bizottság már egy éve foglalkozik az energiaár-emelkedés problémájával. Az energiapiaci helyzet nagyon sokat romlott azóta, hogy Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen, és energiaforrásait egyre növekvő mértékben fegyverként használja fel.

Az orosz energiaszállítás számottevően visszaesett: míg tavaly az uniós gázimport 45%-a érkezett Oroszországból, addig 2022 szeptemberében ez az arány már csak 14% volt. Ennek ellenére Európának sikerült más forrásokból energiát beszereznie, és a hiány ellensúlyozása érdekében csökkentette keresletét.

Az EU intézkedéseket hozott annak érdekében is, hogy csökkentse a piac volatilitását, illetve hogy az energiaágazat többletbevételeit segítségképpen átirányítsa a polgárokhoz és cégekhez.

Az energiaárakra vonatkozó eszköztárnak köszönhetően a tagállamok számos intézkedést életbe léptettek saját területükön, hogy enyhítsék a lakosságra és az iparra nehezedő árnyomást. Májusban elfogadtuk a REPowerEU tervet, hogy a lehető leghamarabb megszüntessük az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünket.

Annak érdekében, hogy a következő évek téli időszakai során garantáljuk az ellátás biztonságát, új gáztárolási minimumkötelezettségeket vezettünk be, és 15%-os gázkereslet-csökkentési célt határoztunk meg az európai kereslet és kínálat közötti egyensúly javítása céljából. Az energiatakarékosságra és a tárolók feltöltésére irányuló erőfeszítések eddig jó eredményeket hoztak.

2022 szeptemberében új intézkedések elfogadására került sor annak érdekében, hogy csökkenjen a villamosenergia-kereslet, és a fel nem használt energiát a lakossági és az ipari fogyasztók hasznosíthassák. 

2022. október 18-án a Bizottság új intézkedések bevezetését javasolta a közös gázbeszerzés, az árkorlátozó mechanizmusok alkalmazása és az infrastruktúra átlátható használata, valamint a tagállamok közötti szolidaritás és a keresletszabályozás terén. Az intézkedések megvalósítása tovább javítja majd a piac stabilitását.

Pixel perfect ikon a www.flaticon.com adatbázisból

Főbb számadatok

5%-kal
kötelező csökkenteni a villamosenergia-keresletet a csúcsidőszakokban
15%-os
gázkereslet-csökkentésre kell törekedni
92%-os
az EU-ban a gáztárolók feltöltöttsége

Energiaellátásunk diverzifikálása

Az EU több hónapja azon dolgozik a nemzetközi partnerekkel közösen, hogy diverzifikálja az uniós energiaellátást, és elérte, hogy a cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatala rekordszintet érjen el, és a csővezetéken szállított gázból is nagyobb mennyiség érkezzen az EU területére. 

Eredmények

 • Az Európai Unió háromoldalú egyetértési megállapodást írt alá Egyiptommal és Izraellel arról, hogy a két ország földgázt fog exportálni Európa területére.
 • Az EU egyetértési megállapodást kötött Azerbajdzsánnal az országgal kialakítandó energiaügyi stratégiai partnerségről.
 • Az USA kötelezettséget vállalt arra, hogy az idei év folyamán több – legalább 15 milliárd köbméter mennyiségű – cseppfolyósított földgázt bocsát az EU rendelkezésére.
 • 2022 első felében az EU 19 milliárd köbméterrel növelte a nem Oroszországból származó LNG-importot az előző év azonos időszakához képest. A nem Oroszországból érkező vezetékes import volumene is növekedett: a behozatal 14 milliárd köbméterrel bővült Norvégia, Azerbajdzsán, az Egyesült Királyság és Észak-Afrika irányából.

A kereslet csökkentése

Ezenfelül a terv nyomán lehetőség nyílik arra, hogy a Bizottság „uniós riasztást” adjon ki, ami kötelező gázfogyasztás-csökkentést von maga után tagállami szinten. Ez jól jelzi, hogy az EU mindent meg fog tenni az ellátásbiztonság és a fogyasztók védelme érdekében.

Eredmények

 • Mintegy 15%-kal csökkentettük gázfogyasztásunkat.
 • Az orosz gázimport 40%-ról 9%-ra csökkent a vezetékes gáz esetében.

A Bizottság szorosan figyelemmel követi a keresletcsökkentésre irányuló intézkedéseket. Az előzetes – 15 tagállam jelentésein alapuló – elemzések azt mutatják, hogy 2022 augusztusában és szeptemberében az uniós gázfogyasztás hozzávetőleg 15%-kal volt alacsonyabb az előző 5 év átlagánál. 2023 márciusáig minden hónapban hasonló mértékű fogyasztáscsökkentési erőfeszítésekre lesz szükség. A tagállamok kéthavonta jelentésben fognak beszámolni az általuk elért előrehaladásról. Ha a jelenlegi intézkedések elégtelennek bizonyulnak, a Bizottság készen áll arra, hogy aktiválja az uniós riasztást, illetve hogy felülvizsgálja a mennyiségi célokat.

A gáztárolásra vonatkozó új szabályok

A gáztárolás fontos szerepet játszik az EU ellátásbiztonságának garantálásában, a gáztárolókban felhalmozott gáz ugyanis egy átlagos télen az Unió gázfogyasztásának 25–30%-át fedezi.

Egy 2022 júniusában elfogadott új jogszabály előírja, hogy az uniós föld alatti gáztárolókat 2022. november 1-jéig kapacitásuk 80%-áig, a követő években pedig kapacitásuk 90%-áig fel kell tölteni a téli ellátásbiztonság garantálása érdekében.

Legfrissebb adatok

Eredmények

 • Az EU-ban a gáztárolók feltöltöttsége jelenleg meghaladja a 90%-ot. 2022 februárjában ez az arány 30% volt. Február óta szorosan együttműködünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy növekedjenek Európa energiatartalékai.

Közös energiabeszerzés

Az európai háztartások és vállalkozások energiaszámláinak csökkentése

A magas árak letörését célzó lépések sorában a keresletcsökkentés áll az első helyen. Ez visszahathat a villamosenergia-árakra, és lecsillapíthatja a piacokat. A Bizottság javaslatai alapján a tagállamok megállapodtak abban, hogy:

 • 10%-os csökkentést céloznak meg a teljes villamosenergia-fogyasztás tekintetében;
 • kötelezővé teszik a fogyasztás 5%-os csökkentését a csúcsidőszakokban.

Ha a csúcsidőszakokban 5%-kal csökkentjük a villamosenergia-keresletet, az azt jelenti, hogy télen mintegy 4%-kal kevesebb gázt használunk fel villamosenergia-termelésre, és egyúttal az árnyomást is mérsékeljük.

Az alacsony költségű villamosenergia-termelésből származó bevételek korlátozása

Az inframarginális villamosenergia-termelők kivételesen magas nyereségre tettek szert, mivel a magas gázárak felhajtották a villamos energia nagykereskedelmi árát, saját termelési költségeik viszont alacsonyak maradtak. A Bizottság ezért 180 EUR/MWh összegű átmeneti uniós bevételi plafon megállapítására tett javaslatot többek között a nukleáris technológiával termelt, a lignitből előállított és a megújuló energiaforrásokból kinyert villamos energiára vonatkozóan.
Az árplafon feletti bevételeket a tagállamok kormányai fogják beszedni és az energiafogyasztókhoz átirányítani a magas energiaárak hatásának enyhítése érdekében.

A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában tevékenykedő vállalatok által fizetendő szolidaritási hozzájárulás

Az olaj-, gáz- és szénvállalatok, valamint a finomítók ugyancsak tetemes nyereségre tettek szert az elmúlt hónapokban, mégpedig elsősorban az Ukrajna elleni orosz invázió által előidézett energiapiaci zavarok következtében, nem pedig üzleti döntéseiknek és beruházásaiknak köszönhetően. Ezeket a vállalatokat a fent említett intézkedések nem érintik. A szolidaritás és a méltányosság érdekében mindegyik energiaforrásnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a fogyasztók kevésbé érezzék meg a magas árakat. A Bizottság ezért ideiglenes szolidaritási hozzájárulás bevezetését szorgalmazta, melyet a javaslat értelmében a fosszilis tüzelőanyagok ágazatában 2022-ben keletkezett többletnyereség után kell majd megfizetniük az érintett vállalatoknak.

Az uniós szolidaritás elmélyítése

A szolidaritás az Unió sarokköve és hatékony fellépésének záloga. Noha már öt év eltelt azóta, hogy az ellátásbiztonsági rendeletről megállapodás született, a tagállamok mindössze 6 kétoldalú szolidaritási megállapodást írtak alá a lehetséges 40-ből. Az előrehaladás túl lassú, ezért a Bizottság alapértelmezett szolidaritási szabályok megállapítására irányuló javaslatot terjesztett elő. A javaslat értelmében ezek a szabályok biztosítani fogják, hogy ha valamelyik tagállam vészhelyzettel szembesül, méltányos ellentételezés fejében gázt kapjon a többiektől.

A szolidaritási kötelezettség azokra a tagállamokra is kiterjedne, amelyek nem rendelkeznek vezetékes kapcsolattal, LNG-létesítményeket viszont működtetnek, feltéve, hogy a gáz elszállítható abba a tagállamba, ahol szükség van rá.

Beruházás az infrastruktúra fejlesztésébe

Eredmények

A lakosság és a vállalkozások támogatása: Közelmúltbeli példák

 • A Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján jóváhagyta azt a lengyel támogatási programot, amely részleges kompenzációt biztosít az energiaigényes vállalkozásoknak a közvetett kibocsátási költségekből eredő magasabb villamosenergia-árakért.
 • Az a 220 millió euró összegű spanyol intézkedés is zöld utat kapott a Bizottságtól, mely a Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. számára volt hivatott támogatást nyújtani megújuló hidrogén előállításához. Az intézkedés hozzájárul az uniós hidrogénstratégiában és az európai zöld megállapodásban meghatározott mennyiségi célok eléréséhez, egyúttal pedig – a REPowerEU tervvel összhangban – csökkenti az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, és felgyorsítja a zöld átállást.
 • A Bizottság az uniós támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján arra a 150 millió eurós finn kapacitásmechanizmusra is rábólintott, amely a finnországi villamosenergia-biztonság megőrzését szolgálja. Az intézkedés a villamosenergia-ágazat szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez is hozzá fog járulni – összhangban az uniós zöld megállapodással –, és annak a REPowerEU tervben megfogalmazott célkitűzésnek a megvalósítását is elősegíti, miszerint csökkentenünk kell az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünket.

Energiatakarékosság az egyének szintjén: Önre is számítunk!

Energiatakarékossági intézkedések – időrendi áttekintés

 1. 2022. november 22.

  A Bizottság új uniós eszköz bevezetését javasolja a túlzott mértékű gázáremelkedések megfékezése érdekében

 2. 2022. szeptember 30.

  Az energiaügyi miniszterek megállapodása a magas energiaárak kezelését célzó vészhelyzeti intézkedésről szóló rendeletről

 3. 2022. szeptember 14.

  Javaslat új vészhelyzeti rendeletre az EU-beli magas gázárak mérséklése és a téli ellátásbiztonság garantálása érdekében

 4. 2022. július 26.

  Az energiaügyi miniszterek megállapodása a koordinált gázkereslet-csökkentési intézkedésekről szóló rendeletről

 5. 2022. július 20.

  A koordinált gázkereslet-csökkentési intézkedésekről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat, valamint a „Gázmegtakarítás a téli ellátásbiztonságért” című bizottsági közlemény

 6. 2022. június 27.

  A gáztárolásról szóló rendelet elfogadása

 7. 2022. május 18.

  A Bizottság bemutatja a REPowerEU tervet

 8. 2022. március 23.

  A földgázellátás biztonságáról szóló rendelet módosítására irányuló bizottsági javaslat, valamint az „Ellátásbiztonság és megfizethető energia” című bizottsági közlemény

 9. 2022. március 8.

  A „REPowerEU: Közös európai fellépés a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiáért” közlemény

 10. 2021. október 13.

  „Az emelkedő energiaárak kezelése: a cselekvés és a támogatás eszköztára” című közlemény

Dokumentumok

 

18 OKTÓBER 2022
Factsheet on EU’s response to the high energy prices and security of supply
English
(HTML)
Letöltés

 

18 OKTÓBER 2022
Factsheet - Energy Emergency: preparing, purchasing and protecting the EU together
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés

 

14 SZEPTEMBER 2022
Emergency Intervention
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés

 

18 MÁJUS 2022
Factsheet on the International Energy Strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés

 

18 MÁJUS 2022
Factsheet on Energy Savings
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés

 

18 MÁJUS 2022
Factsheet on Clean Energy
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés

 

13 OKTÓBER 2021
Tackling rising energy prices: A toolbox for action and support
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés

 

18 OKTÓBER 2022
EU Energy Market and Energy Prices
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés