Skip to main content
Logotip Europske komisije
©christian42/AdobeStock
Mjere EU-a za prevladavanje energetske krize

Neopravdana vojna agresija Rusije na Ukrajinu i korištenje zaliha plina kao oružja izazvali su nezapamćenu energetsku krizu za EU. Posljedica toga nagli je porast cijena energije, koji mnoge Europljane stavlja u težak položaj. Europska unija poduzima odlučne mjere za rješavanje tog problema.

Što je EU poduzeo za rješavanje energetske krize

Komisija već godinu dana nastoji riješiti problem rasta cijena energije. Stanje na energetskom tržištu znatno se pogoršalo od ruske invazije na Ukrajinu i njezina daljnjeg korištenja energetskih resursa kao oružja.

Unatoč znatnom padu ruske opskrbe energentima – s 45 % uvoza plina prošle godine na samo 14 % u rujnu 2022. – Europa je, kako bi nadoknadila taj manjak, uspjela pronaći alternativnu opskrbu i smanjila potražnju.

Poduzeli smo i mjere za ublažavanje nestabilnosti tržišta i smanjenje opterećenja kućanstava i poduzeća preusmjeravanjem viška dobiti iz energetskog sektora.

Zahvaljujući paketu mjera za cijene energije države članice uvele su brojne mjere na nacionalnoj razini kako bi smanjile pritisak visokih cijena na građane i industriju. U svibnju smo donijeli plan REPowerEU kako bismo što prije okončali ovisnost Europe o ruskim fosilnim gorivima.

Kako bi se osigurala opskrba za nadolazeće zime, uspostavili smo nove minimalne obveze skladištenja plina i cilj smanjenja potražnje za plinom za 15 % kako bi se poboljšala ravnoteža između ponude i potražnje u Europi. Mjere za uštedu energije i punjenje skladištenja dosad su bile uspješne.

U rujnu 2022. donesene su nove mjere za smanjenje potrošnje električne energije i preusmjeravanje viškova kućanstvima i industriji. 

Komisija je 18. listopada 2022. predložila nove mjere za zajedničku nabavu plina, mehanizme za ograničavanje cijena i transparentno korištenje infrastrukture, kao i solidarnost među državama članicama i upravljanje potražnjom, čime će se osigurati daljnja stabilnost tržišta.

Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com

Najvažniji podaci

5 %
Obveza smanjenja potražnje za električnom energijom u razdobljima vršnog opterećenja
15 %
Cilj smanjenja potražnje za plinom
92 %
Napunjenost skladišta plina u EU-u

Diversifikacija opskrbe

EU već nekoliko mjeseci surađuje s međunarodnim partnerima na diversifikaciji opskrbe te je osigurao uvoz rekordnih količina ukapljenog prirodnog plina i veće isporuke plina iz plinovoda. 

Postignuća

 • Trilateralni memorandum o razumijevanju potpisan između EU-a, Egipta i Izraela za izvoz prirodnog plina u Europu
 • Memorandum o razumijevanju o strateškom partnerstvu u području energetike s Azerbajdžanom
 • Obveza SAD-a da će EU-u ove godine osigurati najmanje 15 milijardi dodatnih kubičnih metara ukapljenog prirodnog plina
 • U prvoj polovini 2022. uvoz neruskog UPP-a porastao je za 19 milijardi kubičnih metara u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Uvoz putem neruskih plinovoda porastao je za 14 milijardi kubičnih metara iz Norveške, Azerbajdžana, Ujedinjene Kraljevine i Sjeverne Afrike.

Smanjenje potražnje

Osim toga, plan uključuje mogućnost proglašenja stanja pripravnosti u EU-u kojim se potiče obvezno smanjenje potrošnje plina u državama članicama. To pokazuje da će EU učiniti sve što je potrebno kako bi osigurao sigurnost opskrbe i zaštitio svoje potrošače.

Postignuća

 • Smanjenje potrošnje plina za oko 15 %
 • Opskrba ruskim plinom smanjila se s 40 % na 9 % plina iz plinovoda.

Komisija pomno prati mjere za smanjenje potražnje. Preliminarna analiza na temelju izvješća 15 država članica pokazuje da je u kolovozu i rujnu 2022. potrošnja plina u EU-u bila oko 15 % niža od prosjeka prethodnih pet godina. Slična nastojanja potrebna su na mjesečnoj osnovi do ožujka 2023. Države članice obvezne su izvješćivati o svojem napretku svaka dva mjeseca. Komisija je spremna aktivirati upozorenje na razini EU-a ili preispitati takve ciljeve ako se postojeće mjere pokažu nedostatnima.

Nova pravila o skladištenju plina

Skladištenje plina ima važnu ulogu u osiguravanju sigurnosti opskrbe u EU-u jer obuhvaća oko 25 – 30 % potrošnje plina u cijelom EU-u tijekom normalne zime.

Od lipnja 2022. novim zakonodavstvom zahtijeva se da podzemna skladišta plina u EU-u do 1. studenoga 2022. budu popunjena 80 %, a narednih godina 90 % kako bi se osigurala opskrba za sljedeću zimu.

Najnoviji podaci

Postignuća

 • Danas je plinom popunjeno više od 90 % skladišnih kapaciteta u EU-u. U veljači 2022. bilo je popunjeno 30 %, a od tada surađujemo s državama članicama EU-a na povećanju zaliha energije u Europi.

Zajednička kupnja energije

Smanjenje računa za europska kućanstva i poduzeća

Prvi odgovor na problem visokih cijena je smanjenje potražnje. To može utjecati na cijene električne energije i pridonijeti ukupnom smirivanju tržišta. Na temelju prijedloga Komisije države članice dogovorile su:

 • cilj smanjenja ukupne potražnje za električnom energijom za 10 %
 • obvezu smanjenja potražnje u razdoblju najvećeg opterećenja za 5 %

Smanjenjem potražnje za električnom energijom za 5 % u vršnim razdobljima smanjujemo upotrebu plina u proizvodnji električne energije za oko 4 % tijekom zime, a time i pritisak na cijene.

Gornja granica prihoda za proizvodnju energije uz niske troškove

„Inframarginalni” proizvođači električne energije ostvaruju iznimnu dobit jer su visoke cijene plina povećale veleprodajnu cijenu električne energije, dok su njihovi troškovi proizvodnje i dalje niski. Komisija je stoga predložila privremenu gornju granicu prihoda u EU-u u iznosu od 180 EUR/MWh za električnu energiju proizvedenu tim tehnologijama: to su, među ostalima, nuklearna energija, lignit i obnovljivi izvori.
Države članice prikupljat će prihode iznad te razine i preusmjeriti ih prema potrošačima energije kako bi se ublažio učinak visokih cijena energije.

Solidarni doprinos poduzeća u sektoru fosilnih goriva

Poduzeća koja posluju u sektoru nafte, plina, ugljena i rafinerija posljednjih su mjeseci ostvarila golemu dobit, uglavnom zbog poremećaja na energetskom tržištu potaknutih ruskom invazijom na Ukrajinu, a ne zbog poslovnih odluka ili ulaganja. Prethodno navedene mjere ne utječu na ta poduzeća. U interesu solidarnosti i pravednosti svi proizvođači energije moraju pomoći u smanjenju visokih cijena zbog kojih rastu računi potrošača. Za ostvarivanje tog cilja Komisija je predložila privremeni solidarni doprinos na višak dobiti ostvaren aktivnostima u sektorima fosilnih goriva 2022.

Jačanje solidarnosti EU-a

Solidarnost je temelj Unije i preduvjet za učinkovitost njezina djelovanja. Pet godina nakon postizanja dogovora o Uredbi o sigurnosti opskrbe potpisano je samo šest od 40 mogućih bilateralnih sporazuma o solidarnosti među državama članicama. Taj je napredak prespor, stoga je Komisija predložila da se utvrde zadana pravila o solidarnosti kojima će se osigurati da svaka država članica suočena s izvanrednim stanjem primi plin od drugih u zamjenu za pravednu naknadu.

Obveza pružanja solidarnosti proširit će se na države članice koje nisu povezane s terminalima za UPP pod uvjetom da se plin može prevesti u državu članicu u kojoj je potreban.

Ulaganje u infrastrukturu

Postignuća

Potpora kućanstvima i poduzećima: nedavni primjeri

 • Komisija je u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama odobrila poljski program kojim se poduzećima s velikom potrošnjom energije djelomično nadoknađuju veće cijene električne energije koje proizlaze iz neizravnih troškova emisija.
 • Komisija je odobrila španjolsku mjeru u vrijednosti od 220 milijuna EUR za potporu društvu Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. u proizvodnji vodika iz obnovljivih izvora. Mjera pridonosi postizanju ciljeva strategije EU-a za vodik i europskog zelenog plana te smanjenju ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima i ubrzanju zelene tranzicije u skladu s planom REPowerEU.
 • Komisija je u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama odobrila finski mehanizam za razvoj kapaciteta u vrijednosti od 150 milijuna EUR za zaštitu sigurnosti opskrbe električnom energijom u Finskoj. Mjera će pridonijeti i smanjenju emisija CO2 u sektoru električne energije u skladu sa zelenim planom EU-a te ciljevima plana REPowerEU za smanjenje ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima.

Mjere štednje energije: kako možete dati svoj doprinos

Mjere štednje energije – vremenski okvir

 1. 22. studenoga 2022.

  Komisija predlaže novi instrument za ograničavanje previsokih cijena plina

 2. 30. rujna 2022.

  Dogovor ministara energetike o Uredbi o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije

 3. 14. rujna 2022.

  Prijedlog nove uredbe o hitnoj intervenciji kako bi se odgovorilo na visoke cijene plina u EU-u i osigurala sigurnost opskrbe ove zime.

 4. 26. srpnja 2022.

  Dogovor ministara energetike o Uredbi o koordiniranim mjerama za smanjenje potražnje za plinom

 5. 20. srpnja 2022.

  Prijedlog uredbe Komisije o koordiniranim mjerama za smanjenje potražnje za plinom i komunikacija „Štednja plina za sigurnu zimu”

 6. 27. lipnja 2022.

  Donošenje Uredbe o skladištenju plina

 7. 18. svibnja 2022.

  Komisija predstavlja plan REPowerEU

 8. 23. ožujka 2022.

  Prijedlog Komisije o izmjeni Uredbe o sigurnosti opskrbe plinom i Komunikacija „Sigurnost opskrbe i osiguravanje priuštivih cijena energije:

 9. 8. ožujka 2022.

  Komunikacija "REPowerEU: zajedničko djelovanje EU-a za povoljniju, sigurniju i održiviju energiju”

 10. 13. listopada 2021.

  Komunikacija „Paket mjera za djelovanje i potporu za suočavanje s rastom cijena energije”

Dokumenti

 

18 LISTOPAD 2022
Factsheet on EU’s response to the high energy prices and security of supply
English
(HTML)
Preuzimanje

 

18 LISTOPAD 2022
Factsheet - Energy Emergency: preparing, purchasing and protecting the EU together
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje

 

14 RUJAN 2022
Emergency Intervention
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje

 

18 SVIBANJ 2022
Factsheet on the International Energy Strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje

 

18 SVIBANJ 2022
Factsheet on Energy Savings
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje

 

18 SVIBANJ 2022
Factsheet on Clean Energy
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje

 

13 LISTOPAD 2021
Tackling rising energy prices: A toolbox for action and support
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje

 

18 LISTOPAD 2022
EU Energy Market and Energy Prices
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje