Skip to main content
©christian42/AdobeStock
Măsurile UE de contracarare a crizei energetice

Agresiunea militară nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei și folosirea aprovizionării cu gaze pentru a exercita presiuni politice, au provocat o criză energetică fără precedent. Această situație a dus la o creștere bruscă a prețurilor la energie și le-a creat dificultăți europenilor. UE ia măsuri ferme pentru a aborda această problemă.

Ce a făcut UE în legătură cu criza energetică

Comisia caută soluții la problema creșterii prețurilor la energie din ultimul an. De la invadarea Ucrainei de către Rusia, urmată de utilizarea resurselor energetice ruse ca armă de către aceasta din urmă, situația de pe piața energiei s-a înrăutățit considerabil.

Importurile de energie din Rusia au scăzut semnificativ – de la 45 % din importurile noastre de gaze anul trecut la doar 14 % în septembrie 2022. Europa a reușit totuși să găsească surse alternative de aprovizionare și să își reducă cererea pentru a compensa deficitul.

În plus, am luat măsuri pentru a limita volatilitatea globală a pieței și pentru a redirecționa veniturile excesive din sectorul energetic către cetățeni și întreprinderi.

Datorită setului de instrumente privind prețurile la energie, statele membre au pus în aplicare numeroase măsuri la nivel național pentru a reduce presiunea exercitată de prețuri asupra cetățenilor și industriei. În luna mai, am adoptat Planul REPowerEU pentru a pune capăt dependenței noastre de combustibilii fosili ruși cât mai curând posibil.

Pentru a garanta securitatea aprovizionării pentru iernile următoare, am introdus noi obligații minime de constituire de stocuri de gaze și un obiectiv de reducere cu 15 % a cererii de gaze pentru a facilita echilibrul dintre cerere și ofertă în Europa. Până în prezent, eforturile de economisire a energiei și de constituire a stocurilor au dat rezultate bune.

În septembrie 2022, au fost adoptate noi măsuri de reducere a cererii de energie electrică și de utilizare a excedentelor de energie în beneficiul cetățenilor și al industriei. 

În data de 18 octombrie 2022, Comisia a propus noi măsuri cu privire la achiziționarea în comun a gazelor, la mecanismele de limitare a prețurilor, la utilizarea transparentă a infrastructurii, precum și la solidaritatea dintre statele membre și gestionarea cererii. Se va asigura astfel o mai mare stabilitate a pieței.

Pictograme realizate de Pixel perfect pe www.flaticon.com

Cifre-cheie

cu 5 %
obligația de a reduce cererea de energie electrică în timpul orelor de vârf tarifar
cu 15 %
obiectivul de reducere a cererii de gaze
de 92%
un nivel de stocare a gazelor naturale în UE

Diversificarea aprovizionării

UE colaborează deja de câteva luni cu partenerii internaționali în vederea diversificării aprovizionării și a obținut un nivel record al importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) și livrarea unui volum mai mare de gaze prin conducte. 

Realizări

 • Memorandumul de înțelegere trilateral semnat între UE, Egipt și Israel pentru exportul de gaze naturale către Europa
 • Memorandumul de înțelegere cu Azerbaidjan privind un parteneriat strategic în domeniul energiei
 • Angajamentul SUA de a furniza UE, în acest an, încă cel puțin 15 miliarde de metri cubi de GNL
 • În prima jumătate a anului 2022, importurile de GNL din afara Rusiei au crescut cu 19 miliarde de metri cubi în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Importurile prin conducte din afara Rusiei (Norvegia, Azerbaidjan, Regatul Unit și Africa de Nord) au crescut, de asemenea, cu 14 miliarde de metri cubi.

Reducerea cererii

În plus, planul include posibilitatea de a declara o stare de alertă la nivelul UE care să declanșeze reduceri obligatorii ale consumului de gaze în toate statele membre. Acesta este un semnal puternic că UE va face tot ce este necesar pentru a-și asigura securitatea aprovizionării și pentru a-și proteja consumatorii.

Realizări

 • Am redus consumul de gaze cu aproximativ 15 %
 • Aprovizionarea cu gaz din Rusia prin conducte a scăzut de la 40 % la 9 %

Comisia monitorizează îndeaproape măsurile de reducere a cererii. Analiza preliminară pe baza raportării de către 15 state membre arată că, în august și septembrie 2022, consumul de gaze al UE ar fi cu aproximativ 15 % mai mic decât media ultimilor 5 ani. Vor fi necesare eforturi similare în fiecare lună, până în martie 2023. Statele membre vor raporta o dată la două luni cu privire la progresele lor. Comisia este pregătită să declanșeze alerta la nivelul UE sau să revizuiască aceste obiective dacă măsurile actuale se dovedesc insuficiente.

Noi norme privind stocarea gazelor

Stocul de gaze joacă un rol important în garantarea securității aprovizionării UE, acoperind, într-o iarnă normală, 25-30 % din gazele consumate în întreaga UE.

Începând din iunie 2022, există o nouă legislație care impune ca instalațiile de înmagazinare subterană a gazelor din UE să atingă 80 % din capacitate până la 1 noiembrie 2022 – și 90 % în anii următori – pentru a asigura aprovizionarea pentru iarna următoare.

Cele mai recente cifre.

Realizări

 • Stocul de gazelor din UE se situează în prezent la peste 90 %. În februarie 2022 era de 30 %. De atunci am colaborat cu țările UE pentru a crește rezervele de energie ale Europei.

Achizițiile de energie în comun

Reducerea facturilor pentru gospodăriile și întreprinderile europene

Primul răspuns pentru a face față prețurilor ridicate este reducerea cererii. Acest lucru poate avea un impact asupra prețurilor energiei electrice și un efect global de calmare a tensiunilor de pe piață. Pe baza propunerilor Comisiei, statele membre au convenit:

 • obiectivul de reducere a cererii totale de energie electrică cu 10 %
 • obligația de a reduce cererea în orele de vârf tarifar cu 5 %

Prin reducerea cererii de energie electrică cu 5 % în perioadele de vârf, se va reduce consumul de gaze utilizate pentru producerea de energie electrică cu aproximativ 4 % în timpul iernii, reducându-se astfel presiunea asupra prețurilor.

Plafonarea veniturilor în cazul producției de energie electrică cu costuri reduse

Producătorii de energie electrică „inframarginală” au realizat profituri excepționale, deoarece prețurile ridicate ale gazelor au determinat creșterea prețului angro la energie electrică, în timp ce costurile lor de producție au rămas scăzute. Prin urmare, Comisia a propus un plafon temporar pentru venituri în UE în valoare de 180 EUR per MWh de energie electrică produsă prin tehnologiile următoare: energie nucleară, lignit și surse regenerabile, printre altele.
Toate veniturile care depășesc acest nivel vor fi colectate de statele membre și redirecționate către consumatorii de energie pentru a atenua impactul prețurilor ridicate la energie.

Contribuția de solidaritate din partea societăților din sectorul combustibililor fosili

Întreprinderile din sectoarele petrolului, gazelor, cărbunelui și al rafinării au realizat, de asemenea, profituri masive în ultimele luni, în principal ca urmare a perturbărilor de pe piața energiei provocate de invadarea Ucrainei de către Rusia, mai degrabă decât ca urmare a deciziilor de afaceri sau a investițiilor. Aceste întreprinderi nu sunt afectate de măsurile menționate anterior. În interesul solidarității și al echității, toate sursele de energie trebuie să contribuie la atenuarea impactului pe care prețurile ridicate l-au avut asupra facturilor primite de consumatori. Pentru aceasta, Comisia a propus, ca măsură temporară, plata unei contribuții de solidaritate din profiturile excedentare obținute în 2022 în sectoarele combustibililor fosili.

Consolidarea solidarității UE

Solidaritatea este piatra de temelie a Uniunii și stă la baza eficienței acțiunilor sale. La cinci ani după ce s-a convenit asupra Regulamentului privind securitatea aprovizionării, din cele 40 de acorduri bilaterale de solidaritate posibile între statele membre, au fost semnate doar 6. Este prea puțin, iar Comisia a propus stabilirea unor norme implicite privind solidaritatea, care vor garanta că un stat membru care se confruntă cu o situație de urgență va primi gaze de la celelalte state în schimbul unei compensații echitabile.

Obligația de a fi solidare va fi extinsă la statele membre neconectate care dispun de facilități GNL, cu condiția ca gazul să poată fi transportat în statul membru în care este necesar.

Investiții în infrastructură

Realizări

Sprijinirea gospodăriilor și a întreprinderilor: Exemple recente

 • Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă poloneză de compensare parțială a întreprinderilor mari consumatoare de energie pentru creșterea prețurilor energiei electrice ca urmare a costurilor indirecte ale emisiilor.
 • Comisia a aprobat o măsură spaniolă în valoare de 220 milioane EUR pentru a sprijini Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. în producția de hidrogen din surse regenerabile. Măsura contribuie la realizarea Strategiei UE privind hidrogenul și a obiectivelor Pactului verde european, contribuind în același timp la reducerea dependenței de combustibilii fosili din Rusia și la accelerarea tranziției verzi în conformitate cu Planul REPowerEU.
 • Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un mecanism finlandez de asigurare a capacității în valoare de 150 de milioane EUR pentru a garanta securitatea aprovizionării cu energie electrică în Finlanda. Măsura va contribui, de asemenea, la reducerea emisiilor de CO2 în sectorul energiei electrice, în conformitate cu Pactul verde european, și va contribui la realizarea obiectivelor Planului REPowerEU de reducere a dependenței de combustibilii fosili ruși.

Economii de energie: ce puteți face dumneavoastră?

Economii de energie: - calendar

 1. 22 noiembrie 2022

  Comisia propune un nou instrument pentru a limita creșterile excesive ale prețurilor gazelor

 2. 30 septembrie 2022

  Acordul miniștrilor energiei cu privire la Regulamentul privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie

 3. 14 septembrie 2022

  Propunere de regulament de urgență pentru combaterea prețurilor mari ale gazelor în UE și pentru asigurarea securitatății aprovizionării în această iarnă.

 4. 26 iulie 2022

  Acordul miniștrilor energiei referitor la Regulamentul privind măsurile coordonate de reducere a cererii de gaze

 5. 20 iulie 2022

  Propunerea Comisiei de regulament privind măsuri coordonate de reducere a cererii de gaze și Comunicarea intitulată „Să economisim gazele pentru siguranță la iarnă”

 6. 27 iunie 2022

  Adoptarea Regulamentului privind stocarea gazelor

 7. 18 mai 2022

  Comisia prezintă planul REPowerEU

 8. 23 martie 2022

  Propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și Comunicarea intitulată „Securitatea aprovizionării și prețuri accesibile ale energiei electrice”

 9. 8 martie 2022

  Comunicarea „REPowerEU”: Acțiunea comună a UE pentru o energie mai accesibilă din punctul de vedere al prețurilor, mai sigură și mai durabilă

 10. 13 octombrie 2021

  Comunicarea „Un set de măsuri de acțiune și de sprijin pentru abordarea creșterii prețurilor energiei”

Documente

 

18 OCTOMBRIE 2022
Factsheet on EU’s response to the high energy prices and security of supply
English
(HTML)
Descărcați

 

18 OCTOMBRIE 2022
Factsheet - Energy Emergency: preparing, purchasing and protecting the EU together
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați

 

14 SEPTEMBRIE 2022
Emergency Intervention
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați

 

18 MAI 2022
Factsheet on the International Energy Strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați

 

18 MAI 2022
Factsheet on Energy Savings
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați

 

18 MAI 2022
Factsheet on Clean Energy
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați

 

13 OCTOMBRIE 2021
Tackling rising energy prices: A toolbox for action and support
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați

 

18 OCTOMBRIE 2022
EU Energy Market and Energy Prices
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați