Skip to main content

Oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuudesta annettu asetus

Tavoite ja soveltamisala

Oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuudesta annetun asetuksen mukaisia toimenpiteitä voidaan ehdottaa ainoastaan, jos komissio havaitsee, että oikeusvaltioperiaatteen rikkominen vaikuttaa suoraan tai uhkaa vaikuttaa vakavasti unionin talousarvion moitteettomaan varainhoitoon tai unionin taloudellisiin etuihin riittävän suoraan.

Väline täydentää muita EU:n talousarvion suojaamiseen tarkoitettuja välineitä ja menettelyjä, esimerkiksi tarkastuksia tai rahoitusoikaisuja tai EU:n petostentorjuntaviraston OLAFin tutkimuksia. Komissio turvautuu asetukseen ainoastaan, jos muita unionin talousarvion suojaamiseen tarkoitettuja välineitä ei voida käyttää tehokkaammin.

Yleinen ehdollisuusjärjestelmä ei ole sama asia kuin eurooppalainen oikeusvaltiomekanismi (jossa on keskeisellä sijalla oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus), jonka tavoitteena on edistää oikeusvaltiota.

Toiminta

Ehdollisuusasetuksen mukaisesti komissio ehdottaa neuvostolle asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, jos oikeusvaltioperiaatteen rikkominen jossakin jäsenmaassa uhkaa EU:n taloudellisia etuja. Tämän jälkeen neuvosto tekee lopullisen päätöksen toimenpide-ehdotuksesta.

Joka tapauksessa unionin rahoituksen lopullisilla vastaanottajilla ja edunsaajilla on edelleen oikeus saada maksunsa. Tästä syystä kyseisten jäsenmaiden olisi jatkettava näiden maksujen suorittamista. Toisin sanoen EU:n rahoituksen lopullisen vastaanottajan tai edunsaajan olisi edelleen saatava jäsenmaalta rahoitustukea riippumatta ehdollisuusasetuksen nojalla määrätyistä toimenpiteistä.

Suuntaviivat

Komissio on laatinut suuntaviivat tiettyjen ehdollisuusasetukseen liittyvien seikkojen selventämiseksi. Suuntaviivoissa selitetään yksityiskohtaisesti, miten komissio aikoo soveltaa ehdollisuusasetusta ja miten EU:n rahoituksen lopullisten saajien ja edunsaajien oikeudet suojataan. Suuntaviivojen laatimisessa on noudatettu perusteellista menettelyä, johon on kuulunut muun muassa Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden kuuleminen. Niissä on myös otettu huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen asioissa C-156/21 ja C-157/21 16.2.2022 antamat tuomiot.

Tutustu suuntaviivoihin:

2 MAALISKUU 2022
Suuntaviivat yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi annetun asetuksen soveltamisesta
suomi
(1.06 MB - PDF)
Lataa
 • български
  (1.31 MB - PDF)
  Lataa
 • español
  (1009.73 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (1.26 MB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (1.07 MB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (1.11 MB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (1.04 MB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (1.29 MB - PDF)
  Lataa
 • English
  (1.18 MB - PDF)
  Lataa
 • français
  (1.5 MB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (1.08 MB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (1.24 MB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (1.26 MB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (1.46 MB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (1.25 MB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (1.28 MB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (1.34 MB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (1.1 MB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (1.29 MB - PDF)
  Lataa
 • português
  (1.09 MB - PDF)
  Lataa
 • română
  (1.27 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (1.3 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (1.23 MB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (1.06 MB - PDF)
  Lataa

Aikataulu ja tietolähteet

Nämä säännöt tulivat voimaan 1.1.2021. Komissio on siitä lähtien seurannut tilannetta kaikissa EU-maissa ja kerännyt asiaa koskevia tietoja.

Komission analyysissä hyödynnetään komission vuotuista oikeusvaltiokertomusta, Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksiä, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia ja asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen päätelmiä. Myös kantelut ovat hyödyllinen tietolähde komissiolle. Niiden avulla se voi määrittää, onko ehdollisuusasetusta syytä soveltaa.

Kantelun lähettäminen

Voit ilmoittaa mahdollisesta ehdollisuusasetuksen mukaisesta tapauksesta täyttämällä alla olevan lomakkeen ja lähettämällä sen osoitteeseen BUDG-CONDITIONALITY-REGIME-COMPLAINTS@ec.europa.eu.

22 SYYSKUU 2021
Complaint form – Breach of the principles of the rule of law affecting the Union budget or financial interests
English
(506.88 KB - PDF)
Lataa

 

Komissio käsittelee kantelun täysin luottamuksellisesti ja kaikkia sovellettavia sääntöjä noudattaen.

Tuoreimmat uutiset

[node:185124:view-mode:teaser]{EU budget: Commission publishes guidance on the conditionality mechanism as Teaser}

[node:185127:view-mode:teaser]{Questions and answers: Commission guidance on the conditionality mechanism as Teaser}