Skip to main content

Regulamentul privind mecanismul de condiționalitate bazat pe statul de drept

Obiectiv și domeniu de aplicare

Măsurile prevăzute în regulamentul privind condiționalitatea pot fi propuse numai în cazul în care Comisia constată că încălcările principiilor statului de drept afectează în mod direct sau riscă să afecteze într-o mare măsură buna gestiune financiară a bugetului Uniunii sau interesele financiare ale Uniunii.

Acest instrument completează alte instrumente și proceduri menite să protejeze bugetul UE, de exemplu controale și audituri sau corecții financiare ori investigații efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Comisia va recurge la acest regulament numai dacă celelalte instrumente de protejare a bugetului Uniunii nu pot fi utilizate într-un mod mai eficient.

Regimul general de condiționalitate este diferit de mecanismul european privind statul de drept (bazat pe raportul anual privind statul de drept), al cărui obiectiv este promovarea statului de drept.

Funcționare

În temeiul regulamentului privind condiționalitatea, Comisia va propune Consiliului măsuri adecvate și proporționale în cazul în care încălcările statului de drept într-un anumit stat membru amenință interesele financiare ale UE. Consiliul va lua apoi o decizie finală cu privire la măsurile propuse.

În orice caz, destinatarii și beneficiarii finali ai fondurilor Uniunii vor avea în continuare dreptul de a-și primi plățile. În acest scop, statele membre în cauză ar trebui să continue să efectueze aceste plăți. Cu alte cuvinte, dacă sunteți destinatar sau beneficiar final al finanțării UE, ar trebui să primiți în continuare sprijin financiar din partea statului membru, indiferent de măsurile impuse în temeiul regulamentului privind condiționalitatea.

Orientări

Pentru a clarifica o serie de elemente legate de funcționarea regulamentului privind condiționalitatea, Comisia a pregătit un set de orientări. Acestea explică în detaliu modul în care Comisia va aplica regulamentul privind condiționalitatea, inclusiv modul în care vor fi protejate drepturile destinatarilor și ale beneficiarilor finali ai fondurilor UE. Orientările au fost elaborate în cadrul unui proces amplu, care a inclus consultări cu Parlamentul European și cu statele membre ale UE. De asemenea, acestea țin cont de hotărârile Curții Europene de Justiție în cauzele C-156/21 și C-157/21, publicate la 16 februarie 2022.

Orientările sunt disponibile aici:

2 MARTIE 2022
Orientări referitoare la aplicarea Regulamentului privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii
română
(1.27 MB - PDF)
Descărcați

Calendar și surse de informații

Aceste norme sunt în vigoare de la 1 ianuarie 2021. De atunci, Comisia monitorizează situația din toate țările UE și colectează informațiile relevante.

Raportul anual al Comisiei privind statul de drept, deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rapoartele Curții de Conturi Europene, precum și concluziile organizațiilor internaționale competente contribuie la analiza Comisiei. Plângerile reprezintă, de asemenea, o sursă utilă de informații pentru Comisie, permițându-i să stabilească dacă ar trebui activat regulamentul privind condiționalitatea.

Plângeri

Dacă doriți să trimiteți o plângere cu privire la un posibil caz care ar intra în sfera de aplicare a regulamentului privind condiționalitatea, completați formularul de mai jos și trimiteți-l la adresa: BUDG-CONDITIONALITY-REGIME-COMPLAINTS@ec.europa.eu.

22 SEPTEMBRIE 2021
Complaint form – Breach of the principles of the rule of law affecting the Union budget or financial interests
English
(506.88 KB - PDF)
Descărcați

 

Comisia va trata cererea dumneavoastră în deplină confidențialitate și va respecta toate normele aplicabile în acest context.

Ultimele noutăți

[node:185124:view-mode:teaser]{EU budget: Commission publishes guidance on the conditionality mechanism as Teaser}

[node:185127:view-mode:teaser]{Questions and answers: Commission guidance on the conditionality mechanism as Teaser}