Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Енергетика, изменение на климата, околна среда

Политиките на ЕС са насочени към опазване на околната среда и свеждане до минимум на рисковете за климата, човешкото здраве и биологичното разнообразие. Европейският зелен пакт има за цел да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент в света, отчасти чрез разработването на по-чисти източници на енергия и екологосъобразни технологии.