Направо към основното съдържание

Бизнес, икономика, евро

Информация за икономиката, търговията и ресурсите за предприятия в ЕС, включително за възможностите за изграждане на мрежи от контакти и финансиране. Съвети за спазването на правилата на ЕС относно околната среда, конкуренцията и безопасността на продуктите.