Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Храни, земеделие, рибарство

Как Европейската комисия осигурява безопасността и качеството на селскостопанските и хранителните продукти, подкрепя предприятията, общностите и насърчава устойчиви практики.