Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Храни, земеделие, рибарство

Как Европейската комисия работи за осигуряване на безопасността и качеството на селскостопанските и хранителните продукти, подкрепя производителите и общностите и насърчава устойчивите практики.