Направо към основното съдържание

Езици на нашите уебсайтове

Европейската комисия се стреми да гарантира, че посетителите на сайта могат да намират информацията, от която имат нужда, на език, който разбират, дори ако този език не е техният майчин език.

Информация на много езици

Целта ни е да предоставяме информация на нашите уебсайтове на всичките 24 официални езика на ЕС. Ако съдържанието не е достъпно на избрания от вас език на ЕС, все повече уебсайтове предлагат eTranslation – услугата за машинен превод на Комисията.

Стремим се да постигнем разумен баланс между зачитането на хората, говорещи някой от многото езици на ЕС, и практически съображения, като ограничените ресурси за превод. Част от съдържанието, като например законодателството, винаги е достъпно на всички езици на ЕС. Друго съдържание може да бъде достъпно само на езици, за които потребителското проучване ни казва, че ще достигнем до най-голяма аудитория.

Всяко съдържание се публикува поне на английски, тъй като проучванията показват, че с английски език можем да достигнем до около 90 % от посетителите на нашите уебсайтове на предпочитания от тях чужд език или на техния майчин език.

Кои езици се използват на нашите уебстраници?

Приоритетното съдържание, законодателството, основните политически документи и някои от другите най-посещавани уебстраници, управлявани от Комисията в домейна Europa, като например официалният уебсайт на Европейския съюз, са достъпни на всичките 24 официални езика на ЕС.

Спешната или краткотрайна информация може да се появи първо само на няколко езика или дори само на един език. По-късно може да се публикува и на други езици в зависимост от нуждите на потребителите.

Специализираната информация (техническа информация, кампании, покани за участие в търгове, местни новини и прояви) може да бъде достъпна на няколко езика или дори само на един език – изборът зависи от целевата аудитория.