Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Жалби и права на потребителите

Права на потребителите по отношение на пазаруването, финансовите продукти, несправедливото третиране и безопасността на продуктите и информация относно жалбите на потребителите и измамите във връзка с COVID-19