Gå til hovedindholdet
alt=""

Visse store onlineplatforme fungerer som gatekeepere på de digitale markeder. Forordningen om digitale markeder har til formål at sikre, at disse platforme opfører sig fair. Sammen med forordningen om digitale tjenester er forordningen om digitale markeder et af de centrale elementer i den europæiske digitale strategi.

Hvem er gatekeeperne?

Forordningen om digitale markeder fastsætter en række snævert definerede objektive kriterier for, hvornår en stor onlineplatform kan betegnes som en såkaldt gatekeeper. Dette gør det muligt for forordningen om digitale markeder at holde fokus på det problem, som den har til formål at løse med hensyn til store, systemiske onlineplatforme.

Disse kriterier vil være opfyldt, hvis en virksomhed:

 • har en stærk økonomisk position, en betydelig indvirkning på det indre marked og er aktiv i flere EU-lande
 • har en stærk formidlingsposition, hvilket betyder, at den forbinder et stort antal brugere med et stort antal virksomheder
 • ud over at have opfyldt de to ovennævnte kriterier i hvert af de seneste tre regnskabsår har (eller er ved at få) en fast og varig stilling på markedet (dvs. har været stabil i en længere periode)

Hvad er fordelene ved forordningen om digitale markeder?

technology_that_works_for_the_people.png
 • Erhvervsbrugerne, der er afhængige af gatekeepere for at tilbyde deres tjenester på det indre marked, vil få et mere retfærdigt erhvervsklima.
 • Innovatorer og nystartede teknologivirksomheder vil få nye muligheder for at konkurrere og innovere i onlineplatformsmiljøet uden at skulle overholde urimelige vilkår, der hæmmer deres udvikling.
 • Forbrugerne vil få flere og bedre tjenester at vælge imellem, flere muligheder for at skifte udbyder, hvis de ønsker det, direkte adgang til tjenester og mere rimelige priser.
 • Gatekeeperne vil fortsat have alle muligheder for at innovere og tilbyde nye tjenester. De vil blot ikke få lov til at anvende urimelig praksis over for erhvervsbrugere og kunder, der er afhængige af dem, for at opnå en uberettiget fordel.

Hvad betyder dette for gatekeeperne?

De nye regler vil fastsætte forpligtelser for gatekeepere og regler for, hvad de skal gøre, og hvad de ikke må, som de skal overholde i deres daglige drift.

Eksempler på, hvad gatekeeperplatforme skal gøre:

alt=""

give tredjeparter mulighed for at interagere med gatekeeperens egne tjenester i visse specifikke situationer

alt=""

give deres erhvervsbrugere adgang til de data, de genererer ved at bruge gatekeeperplatformen

alt=""

give virksomheder, der reklamerer på deres platform, de værktøjer og informationer, der er nødvendige for, at webannoncører og webudgivere kan foretage deres egen uafhængige kontrol af de annoncer, som de får hostet på gatekeeperplatformen

alt=""

give deres erhvervsbrugere mulighed for at promovere tilbud og indgå kontrakter med deres kunder uden for gatekeeperplatformen

Eksempler på, hvad gatekeeperplatforme ikke længere må:

alt=""

give tjenester og produkter, der udbydes af gatekeeperen selv, en mere fremtrædende plads end tilsvarende tjenester eller produkter, der tilbydes af tredjeparter på gatekeeperplatformen

alt=""

forhindre forbrugerne i at følge link til virksomheder uden for deres platform

alt=""

forhindre brugerne i at afinstallere forudinstalleret software eller apps, hvis de ønsker det

alt=""

spore slutbrugere uden for gatekeepernes centrale platformstjeneste med henblik på målrettet annoncering, uden at der er givet reelt samtykke til det

Hvordan vil Kommissionen sikre, at forordningen holder trit med en digital sektor i hastig udvikling?

For at sikre, at de nye gatekeeperregler kan følge med det høje tempo på de digitale markeder, vil Kommissionen foretage markedsundersøgelser, som vil gøre det muligt for Kommissionen at:

 • godkende virksomheder som gatekeepere
 • foretage en dynamisk opdatering af forpligtelserne for gatekeepere, når det er nødvendigt
 • udforme retslige tvangsmidler, så systematiske overtrædelser af reglerne i forordningen om digitale markeder kan bekæmpes

Hvad vil konsekvenserne af manglende overholdelse være?

Bøder

på op til 10 % af virksomhedens samlede årlige omsætning på verdensplan eller op til 20 % i tilfælde af gentagne overtrædelser

Tvangsbøder

på op til 5 % af den gennemsnitlige daglige omsætning

Retslige tvangsmidler

I tilfælde af, at en gatekeeper systematisk overtræder forpligtelserne i forordningen om digitale markeder, kan denne efter en markedsundersøgelse pålægges yderligere retslige tvangsmidler. Sådanne tvangsmidler skal stå i et rimeligt forhold til den begåede overtrædelse. Om nødvendigt, og som en sidste udvej, kan der pålægges ikkeøkonomiske retslige tvangsmidler. Disse kan omfatte adfærdsmæssige og strukturelle retslige tvangsmidler, f.eks. afhændelse af (dele af) en virksomhed.

De nye regler kort fortalt

man holding a tablet at a country field

Læs mere om nye regler for brugere

Young people and travelling

Læs mere om nye regler for platforme

Hvad sker der nu?

Forordningen om digitale markeder har gjaldt fra begyndelsen af maj 2023. Inden for to måneder skal virksomheder, der udbyder centrale platformstjenester, underrette Kommissionen og fremlægge alle relevante oplysninger. Kommissionen har derefter 45 hverdage til at vedtage en afgørelse om udpegelse af en specifik gatekeeper. De udpegede gatekeepere har så seks måneder efter Kommissionens afgørelse til at sikre, at de forpligtelser, der er fastsat i forordningen om digitale markeder, bliver overholdt.

Find de seneste sager, erhvervelser og opdateringer om forpligtelser

Klare gatekeeperforpligtelser i hele EU

Indtil nu har den måde, som gatekeepere har drevet deres virksomhed på, enten været stort set ureguleret eller baseret på regler, hvoraf mange stammer fra tiden før den digitale økonomi. Dette har været tilfældet i hele EU.

Gatekeeperrelaterede problemer blev ikke løst effektivt af EU-landene eller EU med den eksisterende lovgivning.

Retssikkerhed for onlineplatforme

Hidtil har de nationale lovgivningsinitiativer i EU's medlemslande delvist kunnet afhjælpe de konstaterede problemer, men har også ført til mere og mere forskelligartede regler i EU. Og det kan betyde større udgifter til overholdelse af reglerne for onlineplatforme, der opererer på tværs af grænserne.

Det ændres med den nye forordning om digitale markeder:

 • Gatekeeperne ved på forhånd, hvilke krav de skal overholde.
 • Andre onlineplatforme vil ikke være omfattet af disse regler, men vil få gavn af en mere fair adfærd, når de gør forretninger med gatekeepere.
 • Der vil være færre udgifter til overholdelse af reglerne for gatekeeperne og deres erhvervsbrugere.

Dokumenter

12. OKTOBER 2022
Regulation on Digital markets act