Skip to main content

A digitális piacokról szóló jogszabály: a tisztességes és nyitott digitális piacokért

Egyes nagy online tartalomközvetítő platformok a „kapuőr” szerepét töltik be a kiberszférában. A digitális piacokról szóló jogszabály biztosítani hivatott, hogy ezek a platformok tisztességesen működjenek online. A digitális piacokról szóló jogszabály a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabállyal együtt az európai digitális stratégia központi eleme.

Mely platformok minősülnek kapuőrnek?

A digitális piacokról szóló jogszabály részletes és tárgyilagos kritériumokat határoz meg arra vonatkozóan, milyen feltételek teljesülése esetén minősülnek a nagy online platformok „kapuőrnek”. A jogszabály hatálya így kellően behatárolt, és a nagy, rendszerszintű online platformokra korlátozódik.

A digitális piacokat szabályozó jogi keret szerint egy online platform akkor tekintendő „kapuőrnek”, ha:

  • erős gazdasági pozícióval rendelkezik, jelentős hatást gyakorol a belső piacra, és tevékenységét több uniós országban fejti ki;
  • erős közvetítői pozícióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy kellően nagy számú fogyasztót és kereskedőt hoz kapcsolatba egymással;
  • jól megalapozott és tartós piaci pozícióval rendelkezik (vagy fog rendelkezni), tehát helyzete hosszú távon szilárd – ez igaz az olyan vállalatokra, amelyek az elmúlt három pénzügyi év mindegyikében teljesítik a fenti két kritériumot.

Melyek a digitális piacokról szóló jogszabály fő előnyei?

  • Azok az üzleti felhasználók, akik rá vannak utalva a kapuőri szerepet betöltő online platformokra ahhoz, hogy szolgáltatásokat kínáljanak az egységes piacon, tisztességesebb üzleti környezetben fognak tudni működni.
  • Az innovátorok és az induló technológiai vállalkozások előtt új lehetőségek nyílnak meg arra, hogy az online platformok által kialakított környezetben versenyképesen működjenek és innovációs tevékenységet végezzenek anélkül, hogy tisztességtelen és a fejlődésüket korlátozó feltételeknek kellene megfelelniük.
  • A fogyasztók jobb minőségű szolgáltatások szélesebb választékából válogathatnak majd, könnyebben szolgáltatót válthatnak, közvetlenül hozzá fognak férni a szolgáltatásokhoz, és méltányosabb árakon vehetik igénybe azokat.
  • A kapuőröknek továbbra is minden lehetőségük meglesz arra, hogy innovációs tevékenységet végezzenek, és új szolgáltatásokat kínáljanak. Az új szabályok egyszerűen csak megtiltják, hogy tisztességtelen üzleti módszereket alkalmazzanak a tőlük függő kereskedőkkel és vásárlókkal szemben, és így jogtalan előnyökhöz jussanak.

Mit jelent ez a kapuőrök számára?

Az új szabályok kötelezettségeket és tiltásokat határoznak meg a kapuőri szerepet betöltő platformokra vonatkozóan.

Példák a kötelezettségekre – A kapuőröknek:

bizonyos helyzetekben átjárhatóságot kell biztosítaniuk a saját szolgáltatásuk és a harmadik felek szolgáltatásai között;

lehetővé kell tenniük üzleti felhasználóik számára, hogy hozzáférjenek azokhoz az adatokhoz, melyeket a platform használata során létrehoznak;

a felületükön hirdető vállalkozások rendelkezésére kell bocsátaniuk azokat az eszközöket és információkat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a hirdetők és a kiadók önállóan ellenőrizhessék a kapuőr felületein megjelenő hirdetéseiket;

lehetővé kell tenniük üzleti felhasználóiknak, hogy a platformon kívül hirdessék szolgáltatásaikat és kössenek szerződést ügyfeleikkel.

Példák a tiltásokra – A kapuőrök a jövőben:

nem sorolhatják előrébb felületeiken a saját maguk által kínált szolgáltatásokat és termékeket azokhoz a hasonló termékekhez és szolgáltatásokhoz képest, melyeket harmadik felek kínálnak a platformon;

nem akadályozhatják meg a vásárlókat abban, hogy a platformon kívüli vállalkozásokkal felvegyék a kapcsolatot;

nem akadályozhatják meg, hogy a felhasználók eltávolítsanak az eszközükről gyárilag telepített szoftvereket és alkalmazásokat;

az alapvető platformszolgáltatásukon kívül nem követhetik nyomon a végfelhasználókat, hogy célzott hirdetést jelenítsenek meg számukra (kivéve, ha ehhez a felhasználók hozzájárulnak).

Hogyan fogja a Bizottság biztosítani, hogy a jogi keret lépést tartson a digitális ágazat gyors fejlődésével?

Annak érdekében, hogy a kapuőrökre vonatkozó új szabályok lépést tartsanak a digitális piacok gyors ütemű változásaival, a Bizottság piaci vizsgálatokat fog végezni, melyek alapján:

  • újabb vállalkozásokat minősíthet kapuőrnek;
  • szükség esetén frissíteni fogja a kapuőrnek minősített platformok kötelezettségeit;
  • ha kell, további intézkedéseket hoz a digitális piacokról szóló jogszabályban foglaltak rendszerszintű sérelmének orvoslása érdekében.

 

Mi lesz a következménye a rendelkezések megszegésének?

Pénzbírság

melynek összege a jogsértő vállalkozás teljes éves világpiaci forgalmának akár 10%-át (vagy ismételt jogsértés esetén akár 20%-át) is kiteheti

Kényszerítő bírság

mely az átlagos napi bevétel 5%-át is elérheti

Korrekciós intézkedések

Abban az esetben, ha a digitális piacokról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségeket a kapuőr rendszeresen megsérti, piaci vizsgálatot követően korrekciós intézkedéseket lehet foganatosítani a kapuőrrel szemben. Az intézkedések, melyeknek arányosnak kell lenniük az elkövetett sérelemmel, adott esetben és végső eszközként lehetnek nem pénzügyi jellegűek is (tehát pl. magatartásra vonatkozóak vagy szerkezeti korrekciós intézkedések), és a vállalkozás (vagy egyes részeinek) elidegenítésére is irányulhatnak.

Az új szabályokról dióhéjban

Felhasználók

További információk a felhasználókra vonatkozó új szabályokról

Vállalkozások

További információk a vállalkozásokra vonatkozó új szabályokról

Platformok

További információk a platformokra vonatkozó új szabályokról

Melyek a következő lépések?

A digitális piacokról szóló jogszabályt 2023. május elejétől kell alkalmazni. Az alapvető platformszolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak két hónapon belül értesíteniük kell a Bizottságot, és meg kell adniuk minden releváns információt. A Bizottságnak ezt követően két hónap áll majd a rendelkezésére, hogy határozatot fogadjon el a vállalkozások kapuőrré minősítéséről. A kapuőrnek minősített vállalkozásoknak a bizottsági határozat meghozatalát követően legfeljebb hat hónapjuk lesz arra, hogy biztosítsák a digitális piacokról szóló jogszabályban előírt kötelezettségeknek való megfelelést.

A Bizottság technikai munkaértekezleteket szervez az érdekelt felek részvételével. Fel szeretné mérni ugyanis, hogy az érdekeltek szerint a kapuőr vállalkozások megfelelnek-e a kötelezettségeiknek.

Dokumentumok

12 OKTÓBER 2022
Regulation on Digital markets act
English
(679.12 KB - HTML)
Letöltés