Gå til hovedindholdet

Et Europa klar til den digitale tidsalder nye onlineregler for brugere

alt=""

Forordningen om digitale tjenester og forordningen om digitale markeder skaber et sikrere og mere åbent digitalt rum for alle brugere, hvor deres grundlæggende rettigheder er beskyttet og de har adgang til digitale tjenester af høj kvalitet til lavere priser.

Et sikrere onlinemiljø

I dag kan onlineplatforme misbruges til at sprede ulovligt indhold såsom hadefuld tale, terrorrelateret indhold eller materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, samt sælge farlige varer og varemærkeforfalskede produkter eller tilbyde ulovlige tjenester, der udsætter borgerne for skade.

Bedre forbrugerbeskyttelse

I dag er de europæiske borgeres grundlæggende rettigheder ikke tilstrækkeligt beskyttet online. Platforme kan f.eks. beslutte at slette brugernes indhold uden at informere brugeren eller give mulighed for klageadgang. Dette har store konsekvenser for brugernes ytringsfrihed.

Det ændres med den nye forordning om digitale tjenester:

 • Brugerne informeres om og kan anfægte platformenes fjernelse af indhold
 • Brugerne vil få adgang til tvistbilæggelsesordninger i deres eget land
 • Gennemsigtige vilkår og betingelser for platforme
 • Større sikkerhed og bedre kendskab til de reelle sælgere af produkter, som brugerne køber
 • Strengere forpligtelser for meget store onlineplatforme til at vurdere og afbøde risici på deres tjenesters overordnede organisationsniveau vedrørende brugernes rettigheder, hvor begrænsninger af rettigheder og risiko for viral spredning af ulovligt eller skadeligt indhold er mest virkningsfulde
 • Hurtige krisereaktionsmekanismer med yderligere risikostyring i forbindelse med folkesundheds- og sikkerhedskriser
 • Nye beskyttelsesforholdsregler for mindreårige
 • Forbud mod målrettede annoncer på onlineplatforme rettet mod mindreårige og forbud mod brug af følsomme personoplysninger
 • Adgang til platformsdata for forskere, så de kan undersøge risikoen for samfundet og trusler mod de grundlæggende rettigheder

Handlekraftige borgere og brugere

I dag optimerer platformene præsentationen af oplysninger for at fange opmærksomhed og skabe indtægter, men deres brugere er ofte uvidende om, hvordan systemerne sorterer indhold, og hvordan platformene profilerer dem. Manipulation af anbefalingssystemer og misbrug af reklamesystemer kan give næring til farlig misinformation og udbredelse af ulovligt indhold.

Digitale tjenester af høj kvalitet til lavere priser

Nogle få onlineplatformes systemiske rolle påvirker livet for milliarder af brugere og millioner af virksomheder i Europa. Nogle virksomheder har stor indflydelse på, kontrollerer adgangen til og er dybt impliceret i digitale markeder. De kan pålægge både deres erhvervsbrugere og forbrugerne urimelige take-it-or-leave-it-betingelser.

Det ændres med den nye retsakt om digitale markeder:

 • Forbud mod urimelig praksis, der giver erhvervsbrugere mulighed for at tilbyde forbrugerne flere valgmuligheder med hensyn til innovative tjenester
 • Bedre interoperabilitet med tjenester, der er alternativer til gatekeepernes
 • Lettere muligheder for forbrugerne til at skifte platforme, hvis de ønsker det
 • Bedre tjenester og lavere priser for forbrugerne