Pāriet uz galveno saturu

Eiropas Komisijas rīcība nolūkā pārvarēt koronavīrusa krīzi

Pandēmijas pārvarēšana

Pēc vairāk nekā 3 gadiem 2023. gada 5. maijā Pasaules Veselības organizācija paziņoja, ka Covid-19 pandēmija vairs nav starptautiska ārkārtas situācija.

Covid-19 pandēmija smagi skāra iedzīvotājus, mūsu sabiedrību kopumā un mūsu ekonomiku, tomēr mums to izdevās pārvarēt, pateicoties sadarbībai, apņēmībai, izturībai, zinātnei un inovācijai. Eiropas solidaritāte, kas izpaudās, daloties ar medicīnas precēm, ārstējot pacientus, palīdzot repatriēt ārpus ES “iesprūdušus” ES pilsoņus un atveseļojot mūsu ekonomiku, palīdzēja mums aizsargāt iedzīvotājus un uzņēmumus un galu galā pārvarēt pandēmiju. Solidaritāte palīdzēja uzlabot ES noturību un turpināt taisnīgu pārkārtošanos uz digitālo un zaļo ekonomiku.

ES izlēmīgā rīcība

Izlēmīgā rīcība, kas saskaņā ar ES vakcīnu stratēģiju tika īstenota kopš 2020. gada, atmaksājās. Vairāk nekā 80 % ES iedzīvotāju ir pilnībā vakcinēti pret Covid-19. Eiropas Komisija līdz šim ir nodrošinājusi līdz pat 4,2 miljardiem Covid-19 vakcīnu devu gan ES iedzīvotājiem, gan valstīm ārpus ES.

Eiropas ekonomika ir atkopusies. Tas izdevās, pateicoties ātrai vakcīnu ieviešanai un bezprecedenta ekonomikas stimulēšanas pasākumiem gan ES, gan valstu līmenī. Komisijas tūlītējā reakcija palīdzēja mīkstināt pandēmijas ietekmi uz ekonomiku. ES daudzgadu budžetam kopā ar Next Generation EU (tas ir vairāk nekā 800 miljardus eiro vērts pagaidu instrumentu atveseļošanai, kura mērķis ir novērst tūlītēju ekonomisku un sociālu kaitējumu, kas iestājies Covid-19 pandēmijas rezultātā) ir bijusi svarīga loma ES atveseļošanā un nostiprināšanā.

Kopš Covid-19 pandēmijas izcelšanās 2020. gada sākumā ES ir mobilizējusi 53,7 miljardus eiro lielu atbalstu vairāk nekā 140 partnervalstīm, izmantojot Eiropas komandas pieeju, lai apmierinātu ar pandēmiju saistītas vajadzības un mazinātu pandēmijas sekas. Šo atbalstu veido līdzekļi no ES, tās dalībvalstīm, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas.

Turklāt jau no paša sākuma ES centās garantēt visiem vienlīdzīgu piekļuvi cenas ziņā pieejamām, drošām un iedarbīgām Covid-19 vakcīnām, organizējot globālo reaģēšanu uz koronavīrusu un atbalstot COVAX — globālu iniciatīvu, kuras mērķis ir vienlīdzīga piekļuve Covid-19 vakcīnām. Komisija, dalībvalstis un Eiropas Investīciju banka kļuva par mehānisma COVAX vadošajām investorēm, piešķirot vairāk nekā 5 miljardus eiro, lai 92 valstīm ar zemiem un vidējiem ienākumiem darītu pieejamus 1,8 miljardus vakcīnu devu.

Izmantojot Eiropas komandas pieeju, ES arī atbalstīja vakcīnu vietējās ražošanas jaudas attīstīšanu Āfrikā, Latīņamerikā un Karību jūras reģiona valstīs.

Citas aktualitātes par rīcību koronavīrusa apkarošanā ES pasākumu hronoloģija 

Jomas, kurās Eiropas Komisija rīkojas

Arhivēts saturs

Šajā sadaļā iekļautās tīmekļvietnes vairs netiek atjauninātas. Iespējams, ka saturs ir novecojis. Tas ir uztverams tikai kā retrospektīva informācija par to, kā bijis pagātnē.