Põhisisu juurde

Euroopa Komisjoni reageerimine koroonaviiruse kriisile

Pandeemiaga toimetulemine

5. mail 2023, pärast rohkem kui kolme aastat, kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon COVID-19ga seotud ülemaailmse tervisealase hädaolukorra lõppenuks.

COVID-19 pandeemia mõjus rängalt inimestele, meie ühiskonnale ja majandusele, kuid tulime sellega edukalt toime tänu koostööle, sihikindlusele, vastupidavusele, teadusele ja innovatsioonile. Euroopa solidaarsus – meditsiinitarvete jagamine, patsientide ravimine, kodanike repatrieerimise toetamine, liikmesriikide majanduse taastamine – aitas meil oma kodanikke ja ettevõtjaid kaitsta ning pandeemiaga toime tulla. See aitas ELil suurendada oma vastupanuvõimet ning toetada õiglast rohe- ja digipööret.

ELi otsustavad meetmed

Alates 2020. aastast ELi vaktsiinistrateegia raames võetud otsustavad meetmed tasusid end ära. Üle 80% ELi elanikkonnast on COVID-19 vastu täielikult vaktsineeritud. Praeguseni on Euroopa Komisjon taganud kuni 4,2 miljardit doosi COVID-19 vaktsiini, mis on mõeldud nii Euroopa kodanikele kui ka abina kolmandatele riikidele.

Euroopa majandus on taastunud, mis on osutunud võimalikuks tänu vaktsiinide kiirele kasutuselevõtule ja enneolematutele majandusstiimulitele ELi ja liikmesriikide tasandil. Komisjoni kohesed meetmed aitasid pehmendada pandeemia majanduslikku mõju. Taastamisel ja ELi vastupanuvõime suurendamisel on äärmiselt olulist rolli mänginud nii ELi mitmeaastane eelarve kui ka rohkem kui 800 miljardi euro suurune ajutine taastevahend „NextGenerationEU“, mille eesmärk on aidata korvata koroonaviiruse pandeemiast tulenevat vahetut majanduslikku ja sotsiaalset kahju.

Alates COVID-19 pandeemia puhkemisest 2020. aasta alguses koondas  EL 53,7 miljardit eurot rohkem kui 140 partnerriigi abistamiseksEuroopa tiimi lähenemisviisi raames, et tegeleda pandeemiast tingitud vajaduste ja selle tagajärgedega. Toetus koosnes ELi, selle liikmesriikide, Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga vahenditest.

Lisaks sellele püüdis EL juba algusest peale tagada kõigile võrdse juurdepääsu taskukohastele, ohututele ja tõhusatele COVID-19 vaktsiinidele ning korraldas koroonaviiruse ülemaailmse tõkestamise kampaania ja toetas COVAXit, mis on ülemaailmne algatus COVID-19 vaktsiinide võrdse kättesaadavuse tagamiseks. Komisjon, liikmesriigid ja Euroopa Investeerimispank said COVAXi juhtivateks investoriteks; 92-le madala ja keskmise sissetulekuga riigile anti 1,8 miljardit vaktsiinidoosi rohkem kui viie miljardi euro väärtuses.

Euroopa tiimi lähenemisviisi raames toetas EL ka kohaliku vaktsiinide tootmise suutlikkuse arendamist Aafrikas ning Ladina-Ameerikas ja Kariibi piirkonnas.

Koroonaviiruse tõkestamine – Põhipunktid ELi meetmete ajajoon 

Euroopa Komisjoni reageerimise valdkonnad

Arhiveeritud sisu

Selles osas olevaid veebilehti ei ajakohastata enam. Sisu võib olla aegunud ja seda tuleb kasutada üksnes viitena minevikus toimunule.