Skip to main content

Vyhlásenie o prístupnosti týkajúce sa vizuálnych príbehov

Vizuálne príbehy Európskej komisie

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na obsah uverejnený na doméne a adrese: https://europa.eu/stories/

Toto webové sídlo spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikáciu. Je navrhnuté tak, aby ho využívalo čo najviac ľudí vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Mali by ste mať možnosť:

 • bez problémov priblížiť obsah týchto stránok až o 200 %,
 • pohybovať sa na väčšine z nich iba pomocou klávesnice,
 • pohybovať sa na väčšine z nich pomocou modernej čítačky obrazovky a softvéru na rozpoznávanie reči (na vašom počítači alebo telefóne).

Tieto webové stránky sú navrhnuté v súlade s technickou normou pre webové stránky a mobilné aplikácie EN 301 549 v.3.2.1. Dôsledne sa teda dodržiava úroveň „AA“ usmernení k prístupnosti obsahu webových stránok (verzia 2.1).

Stav súladu

Tieto webové stránky sú čiastočne v súlade s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a s usmerneniami k prístupnosti obsahu webových stránok 2.1, úroveň AA. Viac podrobností nájdete v časti „Neprístupný obsah“.

Tieto webové stránky boli naposledy testované 30. augusta 2023.

Vypracovanie tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie bolo vypracované 30. augusta 2023.

Vychádza z preskúmania reprezentatívnej vzorky webových stránok odborníkom na prístupnosť s kvalifikáciou IAAP, pričom sa využili prvky manuálneho i automatizovaného testovania.

Spätná väzba

Oceníme Vašu spätnú väzbu v súvislosti s prístupnosťou webového sídla Európskej komisie. Informujte nás, ak sa stretnete s prekážkami prístupnosti:

 • Telefón: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Kontaktný formulár: Napíšte nám (vo formulári, prosím, neuvádzajte žiadne citlivé informácie, ktoré by mohli napríklad odhaliť vašu finančnú situáciu, váš zdravotný stav alebo akúkoľvek inú citlivú tému).

Snažíme sa odpovedať na spätnú väzbu do 15 pracovných dní odo dňa prijatia podnetu príslušným odborom Komisie.

Kompatibilita s prehliadačmi a asistenčnými technológiami

Webové sídlo Európskej komisie je navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné s týmito asistenčnými technológiami:

 • najnovšou verziou prehliadačov Google Chrome a Apple Safari;
 • v kombinácii s najnovšími verziami JAWS, NVDA, VoiceOver a TalkBack.

Technické špecifikácie

Prístupnosť webového sídla Európskej komisie závisí pri práci s konkrétnou kombináciou webového prehliadača a akýchkoľvek asistenčných technológií alebo pluginov nainštalovaných vo vašom počítači od týchto technológií:

 • HTML,
 • WAI-ARIA,
 • CSS,
 • JavaScript.

Neprístupný obsah

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o zabezpečenie prístupnosti webového sídla Európskej komisie sme si vedomí niektorých obmedzení, ktoré sa snažíme odstrániť. Ďalej uvádzame opis známych obmedzení a potenciálnych riešení. Ak sa stretnete s problémom, ktorý nie je uvedený nižšie, kontaktujte nás.

Známe obmedzenia uvedených webových stránok:

 1. Animácie: Niektoré animácie narúšajú čítanie okolitého obsahu, a nie je možné ich zastaviť, prerušiť či schovať.
 2. Kontrast: Určitý obsah nemá dostatočný kontrast voči pozadiu.
 3. Preskakovanie blokov: Nadpisy a grafické prvky (tzv. landmarks) nie sú využívané úplne, čo má dosah na prístup ku konkrétnym častiam stránky a na pochopenie celkovej štruktúry obsahu pomocou čítačky obrazovky.
 4. Formulár spätnej väzby: Vo formulári spätnej väzby nie sú niektoré prepínače náležite zoskupené a niektoré časti nemajú dostatočný kontrast. Okrem toho nie je pre sluchovo a zrakovo postihnutých používateľov prístupná funkcia CAPTCHA.
 5. Formulár spätnej väzby – chybové správy: Chybové správy vo formulári spätnej väzby nie sú spojené s poľom, v ktorom bola chyba zistená, ani jasne neuvádzajú, v ktorom poli bola chyba zistená. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca októbra 2023.