Skip to main content
GeneraldirektoratJUST

Rättsliga frågor och konsumentfrågor

Det här generaldirektoratet ansvarar för EU:s politik för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.

Aktuellt

Nyheter från den här avdelningen

Ansvarsområden

GD Just tar fram och genomför kommissionens initiativ på följande områden:

Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter

Konsumentfrågor

Kommissionens prioriteringar är bland annat den gröna given, en digital framtid, en ekonomi som fungerar för människor och en stärkt demokrati i EU.

Läs om finansieringsmöjligheter och politikområden som stöds av generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor.

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – avdelningens strategi och mål för 2020–2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ledning och organisation

1 MARS 2023
Justice - Organisation Chart
English
(693.21 KB - PDF)
Ladda ner

Kontakt

Namn
Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor
Telefon
+32 2 299 11 11 (kommissionens växel)
Postadress
Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor, Europeiska kommissionen, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien, Belgien