Skip to main content
Dyrekcja generalnaJUST

Wymiar sprawiedliwości i konsumenci

Ta dyrekcja generalna Komisji odpowiada za politykę UE w dziedzinie sprawiedliwości, praw konsumentów i równości kobiet i mężczyzn.

Aktualności

Aktualności z tego departamentu

Zadania

Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów opracowuje i realizuje politykę Komisji w następujących dziedzinach:

Sprawiedliwość i prawa podstawowe

Konsumenci

Priorytety Komisji Europejskiej obejmują Europejski Zielony Ład, cyfrową przyszłość, gospodarkę służącą ludziom oraz promowanie i umacnianie demokracji w Europie.

Więcej informacji o możliwościach finansowania i obszarach polityki wspieranych przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości i Konsumentów

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2020–2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

1 LUTY 2023
Justice - Organisation Chart
English
(556.95 KB - PDF)
Pobierz

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Directorate-General for Justice and Consumers
Tel.
+32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
Adres pocztowy
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia