Skip to main content

Mecanismul de redresare și reziliență

Mecanismul de redresare și reziliență este instrumentul-cheie aflat în centrul NextGenerationEU. El va ajuta Uniunea să iasă mai puternică și mai rezilientă din criza actuală.

Mecanismul de redresare și reziliență

În cadrul unui răspuns mai amplu, obiectivul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) este de a atenua impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și de a spori durabilitatea și reziliența economiilor și societăților europene, precum și de a le pregăti mai bine pentru provocările și oportunitățile generate de tranziția verde și cea digitală.

Mecanismul este un instrument temporar de redresare. El îi permite Comisiei să colecteze fonduri pentru a ajuta statele membre să implementeze reforme și investiții care sunt în acord cu prioritățile UE și care abordează provocările identificate în recomandările adresate fiecărei țări în cadrul semestrului european de coordonare a politicilor economice și sociale. În acest scop, Mecanismul pune la dispoziție 723,8 miliarde EUR (în prețuri curente) sub formă de împrumuturi (385,8 miliarde EUR) și granturi (338 miliarde EUR)

MRR va ajuta UE să își atingă până în 2050 obiectivul în materie de neutralitate climatică și să avanseze pe calea tranziției digitale, creând totodată locuri de muncă și stimulând creșterea economică.

„Dubla tranziție: tranziția către neutralitatea climatică și tranziția digitală”

twin transtion

În imagine se poate vedea că statele membre au alocat aproape 40 % din cheltuieli măsurilor de combatere a schimbărilor climatice și peste 26 % tranziției digitale, în cadrul celor 22 de planuri de redresare și reziliență aprobate până acum. Prin urmare, obiectivele convenite pentru cheltuielile legate de combaterea schimbărilor climatice și de tranziția digitală, de 37 % și respectiv 20 %, au fost depășite.

O acțiune comună și coordonată la nivel european este mai eficientă și aduce mai multe beneficii statelor membre decât dacă acestea ar cheltui fiecare la nivel național, nu în ultimul rând datorită efectelor de propagare de la o țară la alta.

MRR este esențial și pentru aplicarea planului REPowerEU (răspunsul Comisiei la dificultățile socioeconomice și la perturbarea pieței mondiale a energiei cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia). În acest sens, la 18 mai 2022, Comisia a propus să se aducă modificări punctuale Regulamentului privind MRR, pentru a integra capitolele specifice REPowerEU în programele curente de redresare și reziliență ale statelor membre. Această măsură vine în completarea numeroaselor reforme și investiții relevante deja incluse în planurile de redresare și reziliență. De asemenea, Comisia a publicat un document de orientare revizuit privind planurile de redresare și reziliență în contextul REPowerEU.

Impactul instrumentului NextGenerationEU asupra PIB-ului real al UE (până în 2024, într-un scenariu care ia în calcul o productivitate mare)

The effects of NextGenerationEU to the EU’s real GDP

„Cuantificarea efectelor de propagare ale investițiilor din cadrul Next Generation EU” – document de dezbatere (iulie 2021).

Mecanismul este structurat în jurul a 6 axe principale: tranziția verde; transformarea digitală; coeziunea economică, productivitatea și competitivitatea; coeziunea socială și teritorială; reziliența sanitară, economică, socială și instituțională; politici pentru generația următoare.

„Șase axe ale Mecanismului de redresare și reziliență”

Six pillars of the Recovery and Resilience Facility

Tabloul de bord

Tabloul de bord privind redresarea și reziliența prezintă progresele înregistrate de țările UE în punerea în aplicare a planurilor lor de redresare și reziliență și prezintă indicatori comuni pentru raportarea progreselor înregistrate și pentru evaluarea Mecanismului de redresare și reziliență și a planurilor naționale.

Cum funcționează?

MRR a intrat în vigoare la 19 februarie 2021. Acesta finanțează reforme și investiții în statele membre de la începutul pandemiei, în februarie 2020, până în data de 31 decembrie 2026. Pentru a finanța instrumentul NextGenerationEU, Comisia Europeană, acționând în numele UE, se va  împrumuta de pe piețele de capital.

Pentru a beneficia de sprijin din partea Mecanismului, statele membre transmit Comisiei Europene planurile lor de redresare și reziliență. Fiecare plan descrie reformele și investițiile care urmează să fie implementate până la sfârșitul anului 2026. Statele membre pot primi finanțare până la o sumă convenită în prealabil.

Planurile ar trebui să abordeze în mod eficace provocările identificate în cadrul semestrului european, în special în recomandările adresate fiecărei țări din 2019 și 2020, adoptate de Consiliu. De asemenea, ar trebui să promoveze tranziția verde și cea digitală și să sporească reziliența economiilor și societăților statelor membre.

Mecanismul de redresare și reziliență se bazează pe performanță. Atingerea obiectivelor intermediare și a țintelor stabilite în realizarea reformelor și a investițiilor definite în planuri duce la deblocarea plăților periodice.

„De la planuri la implementare. Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) – Cum funcționează?”

FROM PLANS TO IMPLEMENTATION

Întrebări și răspunsuri referitoare la Mecanismul de redresare și de reziliență

Legături strânse cu semestrul european

Planurile de redresare și reziliență vor impulsiona agenda de reforme și de investiții a statelor membre pentru anii următori. Semestrul european, cu domeniul său de aplicare mai larg și cu supravegherea multilaterală din cadrul acestuia, va completa implementarea planurilor de redresare și reziliență.

Din acest motiv, începând cu ciclul său din 2022, procesul semestrului european a fost adaptat pentru a ține seama de crearea Mecanismului de redresare și reziliență și de implementarea planurilor de redresare și reziliență:

  • Rapoartele de țară au fost raționalizate. Ele conțin o prezentare generală a evoluțiilor și a provocărilor economice și sociale cu care se confruntă statele membre, precum și o analiză prospectivă a rezilienței acestora. Pe baza acestei analize, rapoartele de țară din 2022 au identificat provocările care nu au fost abordate suficient în planurile de redresare și reziliență. 
  • Recomandările specifice fiecărei țări: împreună cu rapoartele de țară, Comisia propune Consiliului recomandări specifice fiecărei țări. Recomandările specifice fiecărei țări abordează aspectele-cheie identificate în rapoartele de țară și, după caz, bilanțurile aprofundate, pentru care vor fi necesare măsuri de politică. Recomandările specifice fiecărei țări includ și recomandări privind situația bugetară a statelor membre, așa cum se prevede în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere.
  • Programele naționale de reformă (PNR) vor juca un rol dublu. Pe lângă rolul lor în contextul semestrului european, vor îndeplini și una din cele două cerințe de raportare bianuală ale statelor membre în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

    Procesele semestrului european și ale Mecanismului de redresare și reziliență sunt acum integrate, după cum se poate vedea mai jos:

RRF and European Semester

Semestrul european în perioada Mecanismului de redresare și reziliență

Informații suplimentare despre semestrul european

Rapoartele de țară, bilanțurile aprofundate și propunerile de recomandări specifice fiecărei țări fac parte din pachetul de primăvară al semestrului european 2022.

Recomandările specifice fiecărei țări propuse de Comisie în contextul pachetului de primăvară al semestrului european 2022 identifică, pentru fiecare stat membru, și acțiuni care ar trebui întreprinse având în vedere provocările energetice actuale, în contextul și în conformitate cu propunerea REPowerEU a Comisiei.

Planurile naționale de redresare și reziliență

Drapelele de mai jos vă vor îndruma către secțiunea dedicată fiecărui stat membru. Linkurile conțin toate informațiile relevante pentru fiecare țară, cum ar fi planurile de redresare și reziliență și punctele-cheie ale acestora, precum și textele juridice de aprobare a planurilor și materialul de presă însoțitor, dacă există.

 
flag Austria
Austria
flag Belgium
Belgia
flag Bulgaria
Bulgaria
flag Croatia
Croația
flag Cyprus
Cipru
flag Czechia
Cehia
flag Denmark
Danemarca
flag Estonia
Estonia
flag Finland
Finlanda
flag France
Franța
flag Germany
Germania
flag Greece
Grecia
flag Hungary
Ungaria
flag Ireland
Irlanda
flag Italy
Italia
flag Latvia
Letonia
Lithuania
Lituania
flag Luxembourg
Luxemburg
flag Malta
Malta
flag Netherlands
 Țările de Jos*
flag Poland
Polonia
flag Portugal
Portugalia
flag Romania
România
flag Slovakia
Slovacia
flag Slovenia
Slovenia
flag Spain
Spania
flag Sweden
Suedia

*Țările de Jos nu au transmis până acum niciun plan de redresare și reziliență.

Grupul operativ pentru redresare și reziliență

În august 2020, Comisia Europeană a înființat un Grup operativ pentru redresare și reziliență (RECOVER) în cadrul Secretariatului său General. Împreună cu Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare a Comisiei, RECOVER răspunde de coordonarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență. RECOVER coordonează, de asemenea, semestrul european și raportează președintei Comisiei, Ursula von der Leyen.

Documente

Propunerea de regulament a Comisiei privind capitolele REPowerEU din planurile de redresare și reziliență

Orientări pentru statele membre privind planurile de redresare și reziliență în contextul REPowerEU

Raportul anual al Mecanismului de redresare și reziliență

Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

Orientări pentru statele membre - Planuri de redresare și reziliență - Partea 1

Orientări pentru statele membre - Planuri de redresare și reziliență - Partea 2

Anexă la Orientările adresate statelor membre privind planurile de redresare și reziliență: Tabele pentru model

Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”

Concluziile Consiliului privind planul de redresare și cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027

Recomandările specifice fiecărei țări pentru 2022

Recomandările specifice fiecărei țări pentru 2020

Recomandările specifice fiecărei țări pentru 2019

Informații furnizate Parlamentului European sau Consiliului cu privire la planurile de redresare și reziliență

Ultimele noutăți

Comunicat de presă: Comisia aprobă planul MRR al Poloniei în valoare de 35,4 miliarde EUR

Comunicat de presă: Comisia aprobă cererea de plată a Portugaliei pentru suma de 1,16 miliarde EUR

Comunicat de presă: Comisia Europeană aprobă planul Suediei

Comunicat de presă: NextGenerationEU: Comisia Europeană aprobă evaluarea preliminară pozitivă a cererii Franței de a i se transfera 7,4 miliarde EUR din bugetul Mecanismului de redresare și reziliență

Comunicat de presă: NextGenerationEU: Comisia Europeană lansează tabloul de bord privind redresarea și reziliența

Comunicat de presă: Comisia Europeană adoptă o evaluare preliminară pozitivă a cererii Spaniei de a i se transfera 10 miliarde EUR din bugetul Mecanismului de redresare și reziliență

Comisia transferă României 1,8 miliarde EUR sub formă de prefinanțare

Comunicat de presă: „Bulgaria își prezintă planul oficial de redresare și reziliență”

Comunicat de presă: „Comunicat de presă: „Comisia Europeană transferă Slovaciei 822,7 milioane EUR sub formă de prefinanțare”

Alte comunicate de presă

RRF-supported projects in the Member States

The map below is currently in test phase. It provides examples of projects (reforms and investments) supported by the RRF in the different Member States. It contains a brief presentation of the projects, focusing on the concrete state of implementation and the next steps. It also redirects to more detailed information currently available online. The map exclusively serves information purposes and is not an exhaustive database of projects supported by the Recovery and Resilience Facility. The showcase of the projects is without prejudice to any future assessment by the Commission in the context of the verification of the satisfactory fulfilment of milestones and targets pursuant to Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council establishing the Recovery and Resilience Facility.

The map is a living document that will be regularly updated. In particular, the map will incorporate information on the 100 biggest recipients of RRF funds in the different Member States, when this becomes available later this year, and information provided by Member States in the context of the future assessment of payment requests under the Recovery and Resilience Facility. The testing phase will last some weeks and is aimed at correcting possible technical glitches, refining the content of the map , improving presentational aspects and adding new projects if already available..

The Recovery and Resilience Task Force

In August 2020, the European Commission established the Recovery and Resilience Task Force (RECOVER) within its Secretariat-General. Jointly with the Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs, RECOVER is responsible for steering the implementation of the Recovery and Resilience Facility. RECOVER also coordinates the European Semester and reports to Commission President Ursula von der Leyen.

Documents

Communication Implementation of the Recovery and Resilience Facility

Guidance on Recovery and Resilience Plans in the context of REPowerEU

Recovery and Resilience Facility Review Report

Updated Member States’ grant allocation based on Eurostat outturn data for 2020 and 2021

Commission Proposal for a Regulation on REPowerEU chapters in recovery and resilience plans

Recovery and Resilience Facility Annual Report

Regulation establishing the Recovery and Resilience Facility

Guidance to Member States - Recovery and Resilience Plans - Part 1

Guidance to Member States - Recovery and Resilience Plans - Part 2

Annex to the Guidance to Member States on the Recovery and Resilience Plans: Tables for the template

‘Technical guidance on the application of “do no significant harm”

Council conclusions on the recovery plan and multiannual financial framework for 2021-2027

Country-specific recommendations 2022

Country-specific recommendations 2020

Country-specific recommendations 2019

Information provided to the European Parliament or to the Council on the Recovery and Resilience Plans

Future Annual Events

The Commission organises together with Member States joint Annual Events, which constitute a key communication moment bringing together institutions, stakeholders (in particular social partners and civil society) and beneficiaries of RRF support to discuss the progress and state of play of the RRP implementation.

More information on the Annual Events that already took place can be found on the Recovery and Resilience Scoreboard.

The next confirmed Annual Events are listed below (the list will be updated regularly):

  1. Denmark: 20 March. For further information, please consult the dedicated website or contact the Representation of the Commission to Denmark
  2. Austria: 23 March. For further information, please consult the dedicated websites here and here or contact the Representation of the Commission to Austria
  3. Belgium: 23 March. For further information, please consult the dedicated website in FR and NL or contact the Representation of the Commission to Belgium

Fight against fraud

Fight against fraud is a priority for the European Commission. If you are aware of an act of fraud, please report it to the European Anti-Fraud Office.