Skip to main content

Despre Comisia Europeană

Aflați ce rol are Comisia Europeană în inițierea și aplicarea politicilor UE. 

Activitatea Comisiei este coordonată de către o echipă de comisari („Colegiul”), condusă de un președinte/o președintă. 

Comisarii se concentrează pe anumite priorități politice stabilite de președintele/președinta Comisiei.