Skip to main content
Üheskoos Türgi ja Süüria rahva heaks

Rahastajate konverents vahendite kogumiseks ja kaasamiseks ning majanduse taastamise ja hädaabi andmise koordineerimiseks pärast laastavaid maavärinaid

Rahastajate konverents vahendite kogumiseks

Rahvusvaheline solidaarsus on end täna näidanud väga heast küljest. Kogusime koos partneritega hiljutiste laastavate maavärinate ohvriks langenud Türgi ja Süüria rahva heaks kokku 7 miljardit eurot. Üle poole sellest toetusest kogus Euroopa tiim. Oleme maailmale näidanud, et oleme abivajajate jaoks olemas. Ja, et me ei jäta kunagi oma partnereid hätta.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen

Tänasel kohtumisel oli üks oluline eesmärk: muuta meie kaastunne ja solidaarsus tegudeks ning pakkuda tugevat, tõhusat ja koordineeritud reageerimist, et aidata laastavates maavärinates kannatada saanud inimesi. ELi eesistujariigi Rootsi poolt oleme tänulikud hea koostöö eest komisjoniga tänase konverentsi korraldamisel, oleme uhked tänaste heade tulemuste üle ning suhtume tõsiselt meie ees seisvasse olulisse töösse.

Rootsi peaminister Ulf Kristersson

Eraldatud vahendeid kokku

7 miljardit eurot

kogutud vahendid

Rahvusvahelisel rahastajate konverentsil lubati eraldada kokku 7 miljardit eurot, millest 6,05 miljardit eurot antakse toetuste ja laenudena Türgile ning 911 miljonit eurot toetustena Süüriale. Euroopa Komisjoni ja ELi liikmesriikide, samuti Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga osa Euroopa tiimina sellest lubatud toetusest moodustab enam kui 50% ehk 3,6 miljardit eurot. Euroopa Nõukogu Arengupank andis märkimisväärsed 500 miljonit eurot laenudena ja veel 3 miljonit eurot toetustena.

Türgi jaoks mõeldud vahendeid kasutatakse humanitaarvajaduste katmiseks ja mõjutatud piirkondade ülesehitamise toetamiseks. Türgis tehtud esialgne kahjuhindamine näitab, et vajadused on väga suured ja ületavad 100 miljardi piiri, kuna maavärin tekitas suurt kahju avalikule taristule ja eluhoonetele. Ülesehitustööde käigus tagatakse, et arvestatakse kõiki seismilistes piirkondades järgitavaid rahvusvahelisi ehitusstandardeid ning Türgi rohelise kokkuleppe prioriteete. Süüriale eraldatud vahendeid kasutatakse humanitaarvajaduste rahuldamiseks ning varajase taastumise ja vastupanuvõime toetamiseks.

* Euroopa tiim hõlmab Euroopa Liitu, ELi liikmesriike – sealhulgas nende rakendusasutused ja riiklikud arengupangad – ning Euroopa Investeerimispanka (EIP) ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka (EBRD).

Riikide ja organisatsioonide lubatud vahendid

Toetused Süüria ja Türgi elanikele

Laenud, mille rahvusvahelised finantsasutused ja kahepoolsed rahastajad on lubanud anda Türgi ülesehitamiseks

Lisaks toetustele lubasid mitmepoolsed arengupangad ja üks kahepoolne rahastaja anda Türgi ülesehitamiseks laene 4,3 miljardit eurot ulatuses. Nende laenude tingimustes tuleb veel kokku leppida.

ELi terviklik reageering

EL on juba aktiivselt toetanud Türgit ja Süüriat ning kohe pärast katastroofi on käivitatud Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanism. 

21
Liikmesriigid ning Albaania, Montenegro, Norra ja Serbia
kaasatud abi Süüriale ja Türgile
32
otsingu- ja päästemeeskonda
Türgis
6
meditsiinirühmad, sealhulgas viis välihaiglat
on ravinud Türgis enam kui 15 000 inimest

Lisaks on EL kasutusele võtnud rescEU strateegilised reservid, et tarnida Rootsis ja Rumeenias asuvatest hädaabivarudest Türgisse 500 ajutist majutusühikut, 2000 telki ja 8000 voodikohta. 

Kokku on ELi humanitaarabist eraldatud ligi 8,6 miljonit eurot, et rahuldada Türgi elanike esmavajadusi, ning viivitamata on kaasatud ligikaudu 10 miljonit eurot, et reageerida Süüria maavärina otsestele tagajärgedele.

Dokumendid

Social media kit

Social media kit for together for the people in Türkiye and Syria

24 MÄRTS 2023
Pledging Statement of the International Donors’ Conference for the people in Türkiye and Syria
English
(172.82 KB - PDF)
Laadige alla
20 MÄRTS 2023
Teabeleht: ELi toetus maavärinate ohvriks langenud Türgi ja Süüria rahvale
eesti
(6.03 KB - HTML)
Laadige alla
16 MÄRTS 2023
Agenda: International Donors’ Conference
English
(497.29 KB - PDF)
Laadige alla
20 MÄRTS 2023
List of participants from the Donors' Conference
English
(295.13 KB - PDF)
Laadige alla
15 MÄRTS 2023
Media advisory: Donors' Conference
English
(758.03 KB - PDF)
Laadige alla

Meediagalerii

Viimased uudised