Skip to main content
Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine

Meie vastutustundliku üleilmse juhtimise tugevdamine

Tutvustus

Fookuses

Ülemaailmsed meetmed arvudes

300 miljardit eurot
Global Gateway jaoks kuni 2027. aastani
1,8 miljardit
COVID-19 vaktsiinidoosi saadetud 165 riiki
37,8 miljardit eurot
Euroopa tiimi poolt Ukraina heaks kogutud

Millega me tegeleme?

wheat field

Toiduga kindlustatus

Sammud selleks, et tagada ülemaailmse toiduga kindlustatuse taastamine rahvusvahelise koostöö kaudu.

Ajakava

 1. 3. veebruar 2023
 2. 2. veebruar 2023

  Volinike kolleegium sõidab Kiievisse, et suurendada ELi toetust ja valdkondlikku koostööd Ukrainaga

 3. 10. jaanuar 2023

  EL ja NATO allkirjastavad uue ühisdeklaratsiooni koostöö kohta

 4. 14. detsember 2022
 5. 9. detsember 2022

  EL ja Tšiili viivad lõpule läbirääkimised ELi-Tšiili täiustatud raamlepingu üle

 6. 3. november 2022

  Berliini protsessi tippkohtumine: 1 miljardi euro suurune energiatoetuse pakett Lääne-Balkani riikidele

 7. 19. juuli 2022

  Euroopa Liit alustab ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga

 8. 30. juuni 2022

  ELi ja Uus-Meremaa vahelise laiaulatusliku kaubanduslepingu üle peetavate läbirääkimiste lõpuleviimine

 9. 23. juuni 2022

  ELi riigijuhid annavad Ukrainale ja Moldovale kandidaatriigi staatuse. Samuti tunnustavad nad Gruusia ELi liikmeks saamise väljavaadet.

 10. 23. juuni 2022

  ELi ja Lääne-Balkani riikide juhtide kohtumine Brüsselis

 11. 1. detsember 2021

Aktuaalne

Poliitikavaldkonnad

ELi arengupoliitika

Luuakse rahvusvahelisi partnerlusi, et tuua kaasa üleilmsed kestlikud muutused

Euroopa naabruspoliitika

Suurendatakse heaolu, stabiilsust ja julgeolekut ning tihendatakse kogu piirkonda hõlmavat koostööd

ELi laienemine

Investeeritakse Euroopa rahusse, julgeolekusse ja stabiilsusesse

Kaubanduspoliitika

EL aitab ettevõtetel kasutada täiel määral ära üleilmseid võimalusi, et tagada heaolu, aus konkurents ja investeeringud.

Dokumendid

 

16 SEPTEMBER 2021
Joint communication on the Indo-Pacific
English
(928.65 KB - PDF)
Laadige alla

 

16 JUUNI 2021
Joint communication on EU-Russia relations
English
(514.14 KB - PDF)
Laadige alla

 

17 VEEBRUAR 2021
Communication: Strengthening the EU’s contribution to rules-based multilateralism
English
(PDF)
Laadige alla

 

2 DETSEMBER 2020
Joint Communication: A new EU-US agenda for global change
English
(573.56 KB - PDF)
Laadige alla

 

18 MÄRTS 2020
Joint Communication: "Eastern Partnership policy beyond 2020: Reinforcing Resilience – an Eastern Partnership that delivers for all"
English
(HTML)
Laadige alla

 

18 MÄRTS 2020
Factsheet: The Eastern Partnership beyond 2020: Reinforcing Resilience – an Eastern Partnership that delivers for all
English
(HTML)
Laadige alla