Skip to main content

Energija, podnebne spremembe, okolje

Politika EU varuje okolje in si prizadeva kar najbolj zmanjšati tveganje za podnebje, zdravje ljudi ter biotsko raznovrstnost. Z evropskim zelenim dogovorom, ki zajema tudi razvoj čistejših virov energije in zelenih tehnologij, naj bi Evropa postala prva ogljično nevtralna celina na svetu.