Skip to main content

Strategija

Splošne politične cilje Evropske unije skupaj oblikujejo njene institucije. Več o tem, kako Evropska komisija udejanja strategijo EU ter jo prenaša v politike in pobude.