Skip to main content

Prednostne naloge Evropske komisije

6 Commission priorities for 2019-24

priorities-landing-page.jpg

Evropski zeleni dogovor

Evropa želi biti prva podnebno nevtralna celina, tako da bo postala moderno, z viri gospodarno gospodarstvo.

Pie chart

Gospodarstvo za ljudi

EU mora ustvariti privlačnejše okolje za naložbe in rast, ki omogoča kakovostna delovna mesta, zlasti za mlade in mala podjetja.

stronger_europe_in_the_world_web1.png

Močnejša Evropa v svetu

EU bo okrepila svoj glas v svetu z zavzemanjem za multilateralizem in svetovni red, ki temelji na pravilih.

democracy-works-people-sm.png

Nova spodbuda za evropsko demokracijo

Evropejcem in Evropejkam moramo dati več besede in zaščititi našo demokracijo pred zunanjim vmešavanjem, kot so dezinformacije in sovražni govor na spletu.

Načrt okrevanja za Evropo

Pot za izhod iz krize in oblikovanje bolj zelene, digitalnejše in odpornejše Evrope

Načrt okrevanja

Dokumenti

 

16 JULIJ 2019
Politične usmeritve Komisije za obdobje 2019–2024
slovenščina
(1.18 MB - PDF)
Prenesi