Skip to main content

Politika varstva osebnih podatkov za spletišča, ki jih upravlja Evropska komisija

Uvod

Evropska komisija je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov in spoštuje vašo zasebnost na vseh svojih spletiščih na domeni europa.eu.

Ta politika varstva osebnih podatkov v zvezi z varstvom posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov s strani Evropske komisije temelji na Uredbi (EU) 2018/1725.

Ta politika varstva zasebnosti zajema vsa spletišča Evropske komisije na domeni ec.europa.eu ter medinstitucionalna spletišča EU na domeni europa.eu, ki jih upravlja Komisija. Po večini teh spletišč lahko brskate brez navedbe kakršnih koli osebnih podatkov.  

V nekaterih primerih pa bodo vaši osebni podatki morda potrebni za zagotavljanje e-storitev. Kadar so v ta namen potrebni osebni podatki, so podrobnejše informacije o tem na voljo v posebni izjavi o varstvu osebnih podatkov, povezani s spletiščem. V tej izjavi boste našli tudi ustrezne kontaktne podatke.

V zvezi s tem:

 • operativni upravljavec zagotovi skladnost s posebno izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki velja za vsako e-storitev
 • pooblaščena oseba za varstvo podatkov na neodvisen način zagotavlja notranjo uporabo Uredbe v Komisiji in operativnim upravljavcem svetuje v zvezi z njihovimi obveznostmi glede varstva podatkov
 • ima evropski nadzornik za varstvo podatkov vlogo neodvisnega nadzornega organa

Informacije v posameznih izjavah o varstvu osebnih podatkov

Če boste obiskali druga spletišča Komisije, bodo dodatne posebne izjave o varstvu osebnih podatkov vsebovale naslednje informacije o uporabi vaših osebnih podatkov:

 • nameni obdelave in način obdelave vaših osebnih podatkov
 • na kakšni pravni podlagi se vaši osebni podatki obdelujejo
 • kateri osebni podatki se zbirajo in obdelujejo
 • kako dolgo se hranijo
 • kako so zaščiteni
 • kdo lahko dostopa do vaših osebnih podatkov
 • katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite
 • na koga lahko naslovite morebitna vprašanja ali pritožbe

Elektronske storitve

E-storitev na spletiščih ec.europa.eu je storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in Evropsko komisijo.

Na spletiščih Komisije so na voljo tri vrste e-storitev:

 • informacijske storitve, ki omogočajo enostaven in učinkovit dostop do informacij
 • interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo lažje posvetovanje o politikah in pridobivanje povratnih informacij
 • transakcijske storitve, ki omogočajo osnovne oblike transakcij z EU, kot so na primer javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve in naročanje dokumentov

Storitev Europa Analytics

Europa Analytics je storitev Evropske komisije, ki meri uspešnost in učinkovitost njenih spletišč na portalu Europa.

Vendar pa lahko uporabo te storitve zavrnete, in sicer v obvestilu o piškotkih, ki se pojavi na vrhu prve strani, ki jo boste obiskali, ali na strani Europa Analytics.

Če se odločite, da te storitve ne boste uporabljali, to ne bo vplivalo na vašo navigacijo po spletiščih portala Europa.

Več o spletiščih Europa Analytics za Evropsko komisijo

Več o spletiščih Europa Analytics za Evropsko unijo

Naslov IP in identifikacijska oznaka naprave

Ko dostopate do spletnega mesta Evropske komisije, Komisija kot bistveno tehnično zahtevo prejme naslov IP ali identifikacijsko oznako naprave, s katero dostopate do spletnega mesta.

Brez teh podatkov ne boste mogli vzpostaviti tehnične povezave med vašimi napravami in strežniško infrastrukturo, ki jo vzdržuje Evropska komisija, in tako ne boste mogli dostopati do spletnih mest Evropske komisije.

Evropska komisija hrani te informacije le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev zahtevka, in sicer za čas trajanja seje brskanja. Poleg tega se lahko naslovi IP in identifikacijske številke naprav eno leto hranijo v dnevniških datotekah operativnega okolja Generalnega direktorata za informatiko za varnostne ali druge namene (za več informacij glej DPR-EC-02886, DIGIT, varnostne operacije in storitve IT).

Piškotki in tretje osebe

Nekatera spletišča Komisije na portalu Europa uporabljajo „lastne piškotke“. Te piškotke določi in nadzoruje Komisija in ne zunanja organizacija.

Več o piškotkih lahko izveste tukaj.

Spletišča Komisije z domeno ec.europa.eu lahko vsebujejo povezave do spletnih mest tretjih oseb. Da bi lahko na naših spletiščih uporabljali vsebino tretjih oseb, boste morda morali sprejeti njihove posebne pogoje, vključno z njihovimi politikami glede piškotkov, nad katerimi nimamo nadzora.

Varovanje podatkov

Zbrani osebni podatki so shranjeni na strežnikih Evropske komisije v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.  

Pogodbene izvajalce Komisije zavezujejo posebna pogodbena klavzula, ki velja za vse postopke obdelave vaših podatkov v imenu Komisije in mora zagotavljati varstvo podatkov ter raven zaupnosti, ki se zahtevata z Uredbo (EU) 2018/1725.

Vaše pravice kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Imate pravico pridobiti dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih hrani Komisija, in zahtevati njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ali, kadar je ustrezno, pravico do ugovora obdelavi ali pravico do prenosljivosti podatkov. Če postopek temelji na vaši privolitvi ali izrecni privolitvi, lahko svojo privolitev kadar koli prekličete, pri čemer to ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem privolitve.

V zvezi z vsako zahtevo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vas vabimo, da se obrnete na odgovornega operativnega upravljavca podatkov (kot je navedeno v izjavi o varstvu osebnih podatkov v zvezi s posamezno dejavnostjo obdelave ali e-storitvijo).

Kje je mogoče najti podrobnejše informacije?

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh dokumentiranih in priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov s strani Komisije.

Dostop do registra je na voljo na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/dpo-register/