Skip to main content

Financiranje in zeleni dogovor

Naložbe v zeleno prihodnost

Komisija se je za dosego ciljev iz evropskega zelenega dogovora zavezala v naslednjem desetletju mobilizirati vsaj 1 bilijon evrov za trajnostne naložbe.

Za zelene naložbe je bilo dodeljenih 30 % večletnega proračuna EU (2021-2028) in posebnega instrumenta EU NextGenerationEU (NGEU) za okrevanje po pandemiji COVID-19.

Države EU morajo vsaj 37 % finančnih sredstev, ki jih prejmejo v okviru instrumenta za okrevanje in odpornost v skupni vrednosti 672,5 milijarde evrov, nameniti za naložbe in reforme, ki podpirajo podnebne cilje. Naložbe in reforme, ki se financirajo na ta način, ne smejo bistveno škoditi okoljskim ciljem EU. Komisija namerava v imenu EU 30 % sredstev v okviru sheme NGEU zbrati z izdajo zelenih obveznic.

Kohezijska politika EU

Kohezijska politika EU državam, regijam, lokalnim oblastem in mestom EU pomaga pri izvajanju velikih naložb, ki prispevajo k doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora. Tem prednostnim nalogam morajo nameniti vsaj 30 % sredstev, ki jih prejmejo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg tega bo 37 % Kohezijskega sklada izrecno prispevalo k doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Komisija je v okviru zelenega dogovora vzpostavila naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor, imenovan tudi naložbeni načrt za trajnostno Evropo. To vključuje mehanizem za pravični prehod, osredotočen na zagotavljanje pravičnega in pravičnega prehoda na zeleno gospodarstvo. V obdobju 2021–2027 bo mobiliziral znatne naložbe v podporo državljanom regij, ki jih bo prehod najbolj prizadel.

Mobilizacija javnih in zasebnih naložb

Program InvestEU bo prispeval k tem prizadevanjem in EU zagotovil ključno dolgoročno financiranje z uporabo znatnih zasebnih in javnih sredstev. Uredba o InvestEU določa, da bo sklad InvestEU kot celota usmerjen v vsaj 30 % naložb, ki prispevajo k podnebnim ciljem. Namenski program za pravični prehod bo ustvaril dodatne naložbe v korist območij za pravični prehod ter s tem dopolnjeval Sklad za pravični prehod in instrument za posojila v javnem sektorju.

Poleg tega bodo ukrepi za trajnostno financiranje, vključno z uredbo o taksonomiji za razvrščanje zelenih naložb, prispevali k evropskemu zelenemu dogovoru s spodbujanjem naložb zasebnega sektorja v zelene in trajnostne projekte.

Evropska komisija je sprejela sklop predlogov za pripravo podnebne, energetske, prometne in davčne politike EU na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Več informacij o uresničevanju evropskega zelenega dogovora.

Dokumenti

13 JANUAR 2020
Sporočilo Komisije o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo
slovenščina
(HTML)
Prenesi
14 JANUAR 2020
Mehanizem za pravični prehod: zagotavljanje, da nihče ne bo prezrt
slovenščina
(5.95 KB - HTML)
Prenesi
14 JANUAR 2020
Naložbe v podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo
slovenščina
(HTML)
Prenesi
14 JANUAR 2020
EU-funded projects to green the economy
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi
14 APRIL 2021
NextGenerationEU - Green bonds
English
(336.92 KB - PDF)
Prenesi
21 APRIL 2021
Factsheet: EU sustainable finance: April package
English
(1020.72 KB - PDF)
Prenesi