Skip to main content

Učne metode in gradivo

Evropska komisija ponuja učiteljem in drugim pedagoškim delavcem učno gradivo in metode ter možnosti sodelovanja za izobraževalne ustanove.