Skip to main content

Industrija in zeleni dogovor

Industrijska strategija za konkurenčno, zeleno in digitalno Evropo

Njegov glavni cilj je izkoristiti pomemben potencial za nizkoemisijske tehnologije ter trajnostne izdelke in storitve na svetovnih trgih, da bi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost. Doseganje podnebno nevtralnega in krožnega gospodarstva pa zahteva celovito mobilizacijo industrije. Vse industrijske vrednostne verige, vključno z energijsko intenzivnimi sektorji, bodo imele pomembno vlogo.

Nova industrijska strategija za Evropo bo vodila dvojni zeleni in digitalni prehod ter bo še bolj konkurenčna na svetovni ravni. Industriji bo pomagala zmanjšati ogljični odtis z zagotavljanjem cenovno dostopnih čistih tehnoloških rešitev in razvojem novih poslovnih modelov. S posodobljeno strategijo, ki temelji na izkušnjah, pridobljenih med pandemijo COVID-19, želi EU zagotoviti, da lahko evropska industrija prevzame vodilno vlogo pri pospeševanju zelenega in digitalnega prehoda.

Evropska komisija je sprejela sklop predlogov za pripravo podnebne, energetske, prometne in davčne politike EU na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Več informacij o uresničevanju evropskega zelenega dogovora.

Dokumenti

 

10 MAREC 2020
A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe Factsheet
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi

 

10 MAREC 2020
Unleashing the full potential of European SMEs
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi

 

10 MAREC 2020
A single market that delivers for businesses and consumers
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi