Skip to main content

A munkahelyek és a gazdaság védelme a koronavírus-világjárvány idején

Elsősorban az uniós polgárok egészségét tartjuk szem előtt. A koronavírus-járvány okozta válság ugyanakkor hatalmas megrázkódtatást jelent az európai és a globális gazdaságnak. A tagállamok már számos olyan költségvetési, likviditási és szakpolitikai intézkedést hoztak, amelyek célja az, hogy növeljék egészségügyi rendszereik kapacitását, és segítséget nyújtsanak a válság által különösen súlyosan érintett magánszemélyeknek és gazdasági ágazatoknak.

EU economic response to coronavirus

 

A vállalkozások támogatása és a munkahelyek megőrzése

A koronavírus-járvány okozta válság kihívás elé állítja az európai gazdaságot, és a polgárok megélhetésére is hatással van. A jelenlegi egészségügyi válsághelyzetben alapvető jelentőségű, hogy ne kizárólag kulcsfontosságú gazdasági ágazatainkat védjük, hanem eszközeinket, technológiáinkat és infrastruktúránkat is, legfőképpen pedig a munkavállalókat és a munkahelyeket.

SURE

A szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz

Szociális jogok pillére

Cselekvési terv a szociális jogok európai pillérében foglalt elvek gyakorlati megvalósítására

A kis- és középvállalkozások védelme

A koronavírus okozta válság gazdasági hatása iparáganként és vállalatonként változó és több tényezőtől függ – például attól, hogy tudnak-e az érintett ágazatok vagy cégek alkalmazkodni a megváltozott helyzethez az ellátási láncokban keletkezett zavarok esetén, léteznek-e készletek, illetve mennyire építenek a vállalkozások a „just-in-time” („jól időzített”) termelési folyamatokra.

A Bizottság szoros kapcsolatban áll a tagállami hatóságokkal, ágazati képviselőkkel és más érdekelt felekkel, hogy nyomon kövesse és kiértékelje a válság európai iparágakra és kereskedelemre gyakorolt hatását. 2021. november 3-án a Bizottság jelentésttett közzé arról, milyen intézkedéseket hoztak a tagállamok a világjárvány alatt a kis- és középvállalkozások megsegítésére.

Az uniós turizmus újraindításának támogatása

Az idegenforgalom súlyosan megsínylette a koronavírus-járvány miatt elrendelt lakóhelyelhagyási és utazási korlátozásokat. Az ágazat újjáélesztése érdekében a Bizottság 2020. május 13-án javaslatot tett egy sor olyan intézkedésre, amelyek lehetővé tennék az idegenforgalmi szolgáltatások és létesítmények fokozatos és összehangolt újbóli beindítását, valamint a turisztikai vállalkozások célzott támogatását.

Pénzügyi segítség az idegenforgalmi cégeknek, különösen a kisvállalkozásoknak

  • Az állami támogatási szabályok biztosította rugalmasság révén a tagállamok különböző intézkedésekkel, pl. utalványokra nyújtott állami garanciával és egyéb likviditásnövelő programokkal segíthetik az ágazat szereplőit, és biztosíthatják a koronavírus-válsággal összefüggő visszatérítési igények kielégítését.
  • Uniós finanszírozás: Az EU a tagállamokkal megosztott irányításban továbbra is azonnali likviditási támogatást biztosít a válság által érintett vállalkozásoknak a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezésen keresztül. A Bizottság és az Európai Beruházási Alap emellett 8 milliárd euró összegű finanszírozást szabadított fel 100 000 nehéz helyzetbe került kisvállalkozás számára.

Kérdések és válaszok: Idegenforgalmi és közlekedési intézkedéscsomag

A járattörlések miatti kártalanítás kötelező formájaként nyújtott utalványok pénzbeni kifizetése

2022. július 8-án a Bizottság és a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok lezárták a 16 nagy európai légitársasággal folytatott párbeszédet annak a több mint 500 000 utalványnak a kifizetéséről, melyet a szóban forgó légitársaságok a Covid19-világjárvány idején bekövetkezett járattörlések miatt kínáltak fel a fogyasztóknak kártalanítás gyanánt, a készpénz-visszafizetés alternatívája nélkül. A légitársaságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy gyakorlatukat összhangba hozzák a fogyasztó- és utasjogokkal kapcsolatos uniós jogszabályokkal, többek között a visszatérítések terén mutatkozó hátralék felszámolása, az utasok jobb tájékoztatása a járattörlés esetén őket megillető jogokról, az utalványok pénzbeni kifizetésének felajánlása, valamint a kifizetések késedelem nélküli teljesítése tekintetében. A légitársaságokkal folytatott párbeszéd nyomonkövetéseként a fogyasztóvédelmi hálózat a közelmúltban párbeszédet indított négy nagy európai közvetítővel – eDreams ODIGEO, Etraveli, Kiwi.com és Otravo – a fogyasztói jogokkal, a visszatérítésekkel és a közvetítő cégek ügyfélszolgálati gyakorlatával kapcsolatban.

A kritikus jelentőségű európai eszközök és technológiák védelme

A Bizottság 2020. március 26-án iránymutatást adott ki a tagállamoknak a közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozóan. Az iránymutatás arra ösztönzi a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki a külföldi befektetések átvilágítására szolgáló mechanizmusaikat az olyan esetek kezelése érdekében, amikor kockázatot jelenthet, ha az európai vállalatokat Unión kívüli befektetők szerzik meg.

Az iránymutatás felhívja a tagállamok figyelmét a nem uniós közvetlen külföldi befektetések átvilágítására, különösen az olyan területeken, mint az orvosi kutatás, a biotechnológia és az infrastruktúra.

Gazdasági előrejelzések

2022. november 11-én a Bizottság közzétette 2022. évi őszi gazdasági előrejelzését. Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja sokkolta a gazdaságot: visszavetette a globális keresletet és erősíti a globális inflációs nyomást. Ennek ellenére a 2021-ben tapasztalt gazdasági dinamizmus és a 2022 első felében jelentkező erőteljes növekedés idén összességében 3,3%-ra (az euróövezetben 3,2%-ra) fogja növelni az uniós reál-GDP növekedési ütemét, ami jóval meghaladja a nyári időközi előrejelzés szerinti 2,7%-ot.

Mivel az infláció folyamatosan emészti a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét, a gazdasági tevékenység zsugorodása 2023 első negyedévében várhatóan folytatódni fog. A növekedés tavasszal előreláthatólag visszatér Európába, ahogy a gazdaság lassacskán kiszabadul az infláció szorításából. A gazdasági aktivitás azonban a kereslet tartós gyengélkedése miatt visszafogott lesz, így a GDP növekedése 2023-ban összességében várhatóan 0,3%-ot ér majd el mind uniós, mind euróövezeti szinten. Az előrejelzések szerint 2024-re a gazdasági növekedés fokozatosan visszanyeri lendületét, és az EU-ban átlagosan 1,6%, az euróövezetben pedig 1,5% lesz.

Growth map

2022. tavaszi gazdasági előrejelzés

2022. téli gazdasági előrejelzés

2021. őszi gazdasági előrejelzés

2021. nyári gazdasági előrejelzés

A 2021. tavaszi gazdasági előrejelzés

2021. téli gazdasági előrejelzés

2020. őszi gazdasági előrejelzés

2020. nyári gazdasági előrejelzés

Az EU gazdasági kormányzásának felülvizsgálata

2021. október 19-én az Európai Bizottság közleménytfogadott el, amelyben számba veszi, miként változtak a gazdasági kormányzás körülményei a koronavírus-válság nyomán, és újraindította az EU gazdasági kormányzásának felülvizsgálatáról szóló nyilvános vitát.

Ebben a közleményben a Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy gondolkozzanak el a gazdasági kormányzás működésén, és fejtsék ki véleményüket arról, hogy miként lehetne fokozni annak hatékonyságát. A nyilvános vita célja, hogy 2023 előtt kellő időben széles körű egyetértés jöjjön létre a következő lépésekre vonatkozóan. A Bizottság a nyilvános vita során kifejtett összes véleményt figyelembe fogja venni.

A gazdasági kormányzás felülvizsgálata

Online konzultációs platform

Az uniós költségvetési szabályok rugalmassága

Az Európai Bizottság a koronavírus-járványra való gyors, erőteljes, kellő időben történő és összehangolt reagálásra irányuló stratégiája keretében első alkalommal aktiválta a Stabilitási és Növekedési Paktumban szereplő általános mentesítési rendelkezést. Így a költségvetési szabályok jelentős enyhítésének köszönhetően a tagállamok kormányai hatékonyabban támogathatják gazdaságukat.  

A Tanács jóváhagyását követően az általános mentesítési rendelkezés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az európai költségvetési keretrendszerre általában alkalmazandó költségvetési követelményektől eltérve olyan intézkedéseket hozzanak, amelyekkel megfelelően kezelhető a válság. 

Az intézkedés fontos lépést jelent a Bizottság kötelezettségvállalásának teljesítése terén, miszerint a rendelkezésére álló valamennyi gazdaságpolitikai eszközt fel fogja használni ahhoz, hogy segítsen a tagállamoknak megvédeni polgáraikat és enyhíteni a világjárvány súlyos negatív társadalmi-gazdasági következményeit.

Az Európai Bizottság 2021. március 3-án közleménytfogadott el, amely átfogó iránymutatást nyújt a tagállamoknak az elkövetkező időszak költségvetési politikájának folytatásához. A közlemény iránymutatást ad a tagállamok összehangolt költségvetési politikáihoz, amelyek elengedhetetlenek a gazdaság helyreállításának támogatásához. A közlemény meghatározza azokat a vezérelveket, amelyek révén biztosítani lehet a költségvetési intézkedések megfelelő kialakítását és minőségét, továbbá általános útmutatást nyújt a költségvetési politikákhoz 2022-re és középtávon, kitérve a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz költségvetési vonatkozásaira is. Javasolja továbbá az általános mentesítési záradék alkalmazását 2023-ig.

20 MÁRCIUS 2020
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési záradékának alkalmazásáról
magyar
(125.96 KB - HTML)
Letöltés
3 MÁRCIUS 2021
One year since the outbreak of COVID-19: fiscal policy response
English
(1.4 MB - PDF)
Letöltés

 

Az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank meghatározó intézkedései

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa március 18-án jelentette be új pandémiás vészhelyzeti vásárlási programját, mely a március 12-én elfogadott 120 milliárd eurón felül az év végéig további 750 milliárd eurót irányoz elő. A teljes összeg az euróövezet GDP-jének 7,3%-át teszi ki. Az ideiglenes program a monetáris unió rendkívüli helyzetét hivatott kezelni, és a válsághelyzet megszűntével hatályát veszti.

Az Európai Beruházási Bank Csoport március 16-án terjesztette elő az akár 40 milliárd euró mozgósítására irányuló tervét. A finanszírozás áthidaló kölcsönök, hiteltörlesztési moratórium, valamint a kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok likviditási és működőtőke-hiányát enyhítő más intézkedésekre fog irányulni. Az Európai Beruházási Bank Csoport – beleértve a kis- és középvállalkozások támogatására szakosodott Európai Beruházási Alapot – a tagállamok pénzügyi közvetítőivel együttműködve, és a nemzeti fejlesztési bankokkal partnerségben fog dolgozni. A javasolt finanszírozási csomag a következőkből áll:

  • meglévő programokon alapuló, azonnali felhasználásra szánt, célzott banki garanciarendszerek, akár 20 milliárd euró mozgósításával;
  • célzott banki likviditási keretek a kis- és középvállalkozásokat és a közepes piaci tőkeértékű vállalatokat támogató további működő tőke biztosítása érdekében, 10 milliárd euró összegben;
  • eszközfedezetű értékpapír-vásárlási programok, melyek révén a bankok átruházhatják a kis- és középvállalkozások hitelportfóliói jelentette kockázatokat, további 10 milliárd euró összegű támogatást mozgósítva.

Dokumentumok

8 ÁPRILIS 2020
A bizottság közleménye Ideiglenes keret az üzleti együttműködéssel kapcsolatos antitröszt kérdések vizsgálatára a jelenlegi COVID-19-járvány miatt kialakuló sürgős helyzetekre válaszul
magyar
(154.87 KB - HTML)
Letöltés
12 MÁRCIUS 2020
A COVID-19 járvány nyomán hozott koordinált gazdasági válaszintézkedések
magyar
(209.87 KB - HTML)
Letöltés
13 MÁRCIUS 2020
Rendeletjavaslat – koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés
magyar
(155.76 KB - HTML)
Letöltés
13 MÁRCIUS 2020
Rendeletjavaslat a Szolidaritási Alapról szóló rendelet módosításáról
magyar
(264.07 KB - HTML)
Letöltés

Covid19 – Gazdasági csomag, 2020. április 2.

2 ÁPRILIS 2020
Covid19 – Gazdasági csomag – A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret
magyar
(143.18 KB - HTML)
Letöltés
2 ÁPRILIS 2020
Covid19 – Gazdasági csomag – A szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE)
magyar
(319.74 KB - HTML)
Letöltés
2 ÁPRILIS 2020
Covid19 – Gazdasági csomag – Az európai strukturális és beruházási alapok
magyar
(302.47 KB - HTML)
Letöltés
2 ÁPRILIS 2020
Covid19 – Gazdasági csomag – A Rugalmassági Eszközből 2020-ban igénybe vett összegek
magyar
(143.66 KB - HTML)
Letöltés
1 ÁPRILIS 2020
Válaszintézkedések a koronavírus ellen. Minden rendelkezésre álló eurót az emberéletek és a megélhetés védelmére kell felhasználni minden lehetséges módon
magyar
(147.28 KB - HTML)
Letöltés
2 ÁPRILIS 2020
Covid19 – Gazdasági csomag – 2020-ra vonatkozó technikai kiigazítás a speciális eszközök tekintetében
magyar
(225.37 KB - HTML)
Letöltés
25 MÁRCIUS 2020
Iránymutatás a tagállamok számára a közvetlen külföldi befektetésekről
magyar
(142.74 KB - HTML)
Letöltés