Skip to main content

Foglalkoztatás és szociális ügyek

A foglalkoztatás- és a szociálpolitika területéért elsősorban a tagállami kormányok felelősek. Az Európai Unió támogatja és kiteljesíti a tagállami kormányok erőfeszítéseit. Az Európai Bizottság összehangolja és nyomon követi a tagállami szakpolitikai intézkedéseket és az uniós jogszabályok végrehajtását, ezen túlmenően pedig ösztönzi a bevált módszerek átadását és átvételét többek között a munkavállalói jogok, a szociális biztonsági rendszerek koordinációja, a szakképzés, valamint a készségek, köztük a vállalkozói készségek fejlesztése terén.

Mit tesz az Európai Bizottság?

Ifjúsági garancia

Az ifjúsági garancia révén az EU a fiatalok munkanélküliségének problémáját kívánja megoldani. A kezdeményezés célja, hogy minden 25 éven aluli fiatal, aki kikerül az iskolapadból, illetve munkanélkülivé válik, négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, vagy lehetőséget arra, hogy tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesüljön, szakmai gyakorlatot szerezzen vagy folytassa tanulmányait.

Az ifjúsági garancia – országról országra

Célok

 • színvonalas munkahelyek teremtése EU-szerte
 • az álláskeresők támogatása, hogy saját hazájukban vagy más EU-országban munkát találjanak
 • a készségek, köztük a vállalkozói készségek fejlesztésének ösztönzése
 • a szociális biztonsági rendszerek összehangolása és korszerűsítése
 • a munkakörülmények javítása egységes munkahelyi minimumkövetelmények kialakítása révén
 • a társadalmi befogadás erősítése és a szegénység elleni küzdelem előmozdítása
 • a fogyatékosok jogainak védelme

Célértékek

Az EU 2020-ra el szeretné érni, hogy:

 • a munkaképes korú népesség, azaz a 20–64 éves emberek 75%-ának legyen állása;
 • az iskolai lemorzsolódás aránya 10% alá csökkenjen;
 • a fiatalok 40%-a felsőoktatási képzésben, illetve annak megfelelő szintű szakképzésben részesüljön;
 • 20 millióval csökkenjen a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő, illetve az elszegényedés és kirekesztődés által fenyegetett emberek száma.

Információk arról, mit tesz a többi uniós intézmény a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén