Skip to main content

Csalásmegelőzés

Mit tesz az Európai Bizottság?

Célkitűzések

  • Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmezése a csalás, a korrupció és egyéb jogellenes cselekmények kivizsgálására irányuló nyomozás révén
  • Az uniós tisztviselők által elkövetett azon súlyos kötelességszegések feltárása és kivizsgálása, amelyek fegyelmi vagy büntetőeljárás megindítását tehetik szükségessé
  • Az uniós intézmények és a tagállami kormányok által a csalás elleni jogszabályok és szakpolitikák kidolgozása és végrehajtása terén végzett munka támogatása

A legfontosabb kezdeményezések

Csalás bejelentése

Mi minősül csalásnak, és hogyan lehet csalás gyanúja esetén bejelentést tenni?

Európai Ügyészség (EPPO)

Az Európai Ügyészség független uniós szerv, mely hatáskörénél fogva nyomozást folytat az uniós költségvetés sérelmére elkövetett bűncselekmények kivizsgálása érdekében, lefolytatja a vádhatósági eljárást, és bíróság elé állítja az elkövetőket.