Skip to main content

Pravosodje in temeljne pravice

Delo Komisije

EU temelji na vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.

Vse osebne, civilne, politične, ekonomske in socialne pravice prebivalcev EU so zbrane v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Cilji

  • spoštovanje temeljnih pravic ljudi v EU in državah članicah
  • enako obravnavanje ne glede na spol, raso in narodnost, vero in prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost
  • varstvo osebnih podatkov povsod v EU
  • dostop do sodnega varstva pri pravnih težavah v EU
  • varstvo in opolnomočenje potrošnikov

Delo drugih institucij EU na področju pravosodja in temeljnih pravic

Ključne pobude