Mur għall-kontenut ewlieni

Mistoqsijiet dwar l-Unjoni Ewropea

00 800 67 89 10 11 (minn ġewwa l-UE)
+32 2 299 96 96 (minn barra l-UE)
Servizz ta’ informazzjoni ta’ Europe Direct

Ikkuntattja lill-Kummissjoni Ewropea

Ikkuntattja dipartiment

+32 2 299 11 11 mit-8.00 sas-19.00 CET (switchboard tal-Kummissjoni)

Lista ta’ dipartimenti

Uffiċċji lokali fl-UE

Uffiċċji lokali barra l-UE

Staff tal-Kummissjoni

Sib membru tal-istaff

Servizzi tal-istampa

Kuntatti tal-istampa u akkreditazzjoni

Il-kontrollur tad-data

Jekk tkun trid tivverifika, timmodifika jew tħassar id-data personali tiegħek maħżuna fis-sit web ta’ Europa u s-subsiti tagħha, tista’ tikkuntattja lill-Unità tal-Komunikazzjoni Web ta’ Europa fid-DĠ Komunikazzjoni.

Żur l-istituzzjonijiet tal-UE

Żur il-Kummissjoni Ewropea

Żur istituzzjonijiet, korpi u aġenziji oħrajn tal-UE

Soluzzjoni tal-problemi u lmenti

Kif tagħmel ilment