Mur għall-kontenut ewlieni
Direttorat ġeneraliJUST

Ġustizzja u Konsumaturi

Id-dipartiment tal-Kummissjoni responsabbli għall-politika tal-UE dwar il-ġustizzja, id-drittijiet tal-konsumatur u l-ugwaljanza bejn is-sessi.

L-aktar reċenti

Aħbarijiet minn dan id-dipartiment

Responsabbiltajiet

Id-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi jiżviluppa u jwettaq il-politiki tal-Kummissjoni dwar:

Il-ġustizzja u d-drittijiet fundamentali

Konsumaturi

Il-prijoritajiet tal-Kummissjoni Ewropea jinkludu l-Patt Ekoloġiku Ewropew, futur diġitali, ekonomija li taħdem għan-nies, il-promozzjoni u t-tisħiħ tad-demokrazija Ewropea.

Skopri aktar dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament u l-oqsma ta’ politika appoġġjati mid-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi.

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni - ħarsa ġenerali fuq ir-riżultati tal-istituzzjoni kollha għas-sena kurrenti

Pjan strateġiku - strateġija tad-dipartiment, objettivi għall-2016-2020

Pjan ta’ maniġment – outputs imbassrin tad-dipartiment, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti.

Rapport ta’ attività annwali – twettiq tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Tmexxija u organizzazzjoni

3 APRIL 2024
Justice - Organisation Chart

Kuntatt

Directorate-General for Justice and Consumers

Isem
Directorate-General for Justice and Consumers
Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11 (is-witchboard tal-Kummissjoni)
Indirizz postali
id-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium