Skip to main content

Ġustizzja u drittijiet fundamentali

X'qed tagħmel il-Kummissjoni

L-UE hi bbażata fuq il-valuri tad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoritajiet.

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tgħaqqad flimkien id-drittijiet personali, ċiviċi, politiċi, ekonomiċi u soċjali li jgawdu l-persuni fi ħdan l-UE.

Objettivi

  • Ir-rispett tad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini mill-UE u l-pajjiżi membri tagħha
  • It-trattament b'mod ugwali abbażi tal-ġeneru, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali
  • Il-protezzjoni tad-data personali tan-nies kullimkien fl-UE
  • L-aċċess għall-ġustizzja fil-każ ta’ diffikultajiet legali kullimkien fl-UE
  • Il-protezzjoni u s-setgħa tal-konsumaturi

Ara x'qed jagħmlu istituzzjonijiet oħrajn tal-UE dwar il-ġustizzja u d-drittijiet fundamentali

Inizjattivi ewlenin