Skip to main content
Promowanie naszego europejskiego stylu życia

Ochrona obywateli i wartości europejskich

Kontekst

W centrum uwagi

Najważniejsze dane

4 mld euro
na realizację europejskiego planu walki z rakiem
5,5 mld euro
oszczędności w UE w ciągu 10 lat dzięki lepszemu dostępowi do danych o zdrowiu i ich wymianie
3,5 mln osób
przekraczających codziennie granice między państwami Schengen

Nad czym pracujemy

Visit of Ylva Johansson, European Commissioner, to Bosnia and Herzegovina

Nowy pakt o migracji i azylu

Zarządzanie migracją w perspektywie długoterminowej i jednoczesne zapewnienie jasności i godnych warunków dla osób przybywających do UE

Police car in front of a government building

Europejska unia bezpieczeństwa

Ochrona obywateli Unii i podejmowanie wyzwań w zakresie bezpieczeństwa stojących przed naszym społeczeństwem i demokracją

Kalendarium

  1. 27 kwietnia 2022 r.
  2. 1 stycznia 2022 r.
  3. 23 września 2020 r.

Wybrane tematy

Aktualności

Obszary polityki

Kształcenie i szkolenie

Wspieranie edukacji w Europie poprzez różne inicjatywy i zapewnianie forum współpracy w takich dziedzinach jak polityka oświatowa, szkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe i uczenie się dorosłych

Zdrowie psychiczne

Opracowanie kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego i stawienie czoła wyzwaniom w ramach inicjatywy „Zdrowsi razem” i realizacji działań o dużym oddziaływaniu – od aktywnej profilaktyki po włączenie społeczne

Prawa podstawowe

Walka z dyskryminacją i promowanie równouprawnienia płci szczególnie poprzez ochronę praworządności i praw podstawowych

Współpraca sądowa

Zwalczanie takich przestępstw jak handel ludźmi, przemyt i korupcja, tworzenie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości poprzez powiązanie poszczególnych krajowych systemów prawnych

Praworządność

Praworządność gwarantuje ochronę praw podstawowych i wartości, umożliwia stosowanie prawa UE i wspiera sprzyjające inwestycjom otoczenie biznesowe.

Ochrona dzieci przed niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych

Walka z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych jest dla UE priorytetem. Pomaga w tym odpowiednia strategia UE na lata 2020–2025, w której przedstawiono kompleksową odpowiedź na rosnące zagrożenia w internecie i poza nim. Ma ona na celu poprawę zapobiegania, prowadzenia dochodzeń i udzielania pomocy ofiarom.