Skip to main content

Usporiadať podľa

Policies (37)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 1 až 10

Bankové a finančné služby

Komisia chce zabezpečiť, aby banky a finančné trhy boli riadne regulované a kontrolované v záujme stability, konkurencieschopnosti a transparentnosti.

Colníctvo

Daňová a colná únia EÚ sa vzťahujú na pohyb tovaru cez hranice, bezpečnosť, elektronický obchod, medzinárodné dohody a ďalšie oblasti.

Culture and media

Find funding opportunities in the culture, media and communication fields

Energetika

EÚ chce vytvoriť integrovaný trh s energiou (energetickú úniu), aby zaistila spoľahlivé a ekologické dodávky energie a udržala dostupnosť cien.

Európska susedská politika

Európska susedská politika (ESP) definuje vzťahy EÚ so 16 najbližšími východnými a južnými susednými krajinami.

Hospodárska súťaž

EÚ uplatňuje právo hospodárskej súťaže na podniky, ktoré pôsobia v rámci Únie a na medzinárodnej úrovni, s cieľom chrániť spotrebiteľov a posilniť hospodársku súťaž.