Přejít na hlavní obsah

Digitální certifikát EU COVID

Účinný nástroj zaručující opětovné otevření ekonomiky i společnosti

Ze zprávy o používání digitálního certifikátu EU COVID vyplývá, že se tento certifikát, který byl vydán ve více než 2,3 miliardy kopií, stal jedním z klíčových nástrojů v boji proti pandemii covidu-19.

Certifikát, který byl dokladem o očkování proti covidu-19, testování a zotavení se z této nemoci, usnadnil bezpečné cestování občanů a rovněž zásadně pomohl těžce zasaženému cestovnímu ruchu v Evropě.

Díky němu bylo možné zajistit bezpečnost pohybu občanů v rámci celé EU v době, když členské státy cestování z důvodu ochrany veřejného zdraví omezily. Kromě toho systém certifikace umožnil koordinovat zrušení těchto omezení v okamžiku, kdy jich již nebylo zapotřebí. Od srpna 2022 již cestovní omezení uvnitř EU neexistují.

Digitální certifikát EU COVID měl úspěch i jinde ve světě: stal se globálním standardem mezinárodního cestování a jako jediným fungoval na mezinárodní úrovni. Využívalo ho celkem 51 zemí ze čtyř kontinentů. 

Nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID vstoupilo v platnost 1. července 2021 a jeho platnost skončila 30. června 2023. 

Krok směrem ke globální zdravotní bezpečnosti

Dne 1. července 2023 přijala WHO systém EU pro digitální certifikaci covidu-19 s cílem vytvořit globální systém, který přispěje k ochraně občanů na celém světě před stávajícími i budoucími zdravotními hrozbami, včetně pandemií. Jedná se o první stavební kámen globální sítě pro certifikaci v elektronickém zdravotnictví, která bude vyvíjet širokou škálu digitálních produktů s cílem zajistit lepší zdraví pro všechny.

WHO bude tento proces celosvětově koordinovat v rámci své vlastní struktury, přičemž prvním případem použití byla právě harmonizace digitálních certifikátů COVID-19. To zahrnuje přijetí norem EU a validaci digitálních podpisů s cílem zabránit vzniku podvodů. Při této činnosti nebude mít WHO přístup k žádným podkladovým osobním údajům – ty budou i nadále spadat výlučně do gesce jednotlivých států.

Digitální partnerství EU-WHO

V zájmu snazšího využívání digitálního certifikátu EU COVID ze strany WHO a s cílem přispět k jeho fungování a dalšímu rozvoji se Evropská komise a WHO dohodly na partnerství v oblasti digitálního zdraví.

V jeho rámci budou pracovat na postupném technickém vývoji stávajícího systému WHO, který bude zahrnovat další případy použití, mezi něž může patřit například digitalizace mezinárodního certifikátu o očkování nebo profylaxe. Rozšíření těchto digitálních řešení bude mít zásadní význam pro zajištění lepšího zdraví občanů na celém světě.

Globální síť pro certifikaci digitálního zdraví

Globální síť pro certifikaci digitálního zdraví je dobrovolný systém, který může občanům pomoci při potvrzování jejich zdravotních dokladů a používání elektronických zdravotních dat bezpečným a zabezpečeným způsobem.

Členství v globální síti WHO pro certifikaci digitálního zdraví je pro členské státy dobrovolné. V doporučení Rady přijatém 27. června 2023 se všechny členské státy vyzývají, aby se k systému WHO připojily a i nadále vydávaly na vyžádání certifikáty týkající se onemocnění covid-19.

Evropská komise a WHO spolu podepsaly nezávazné správní ujednání. Jde o technický dokument, který stanoví cíl vzájemné spolupráce mezi oběma organizacemi při zavádění rámce digitálního certifikátu EU COVID a při dalším rozvoji globální sítě pro certifikaci digitálního zdraví. 

Chronologický přehled

 1. 1. července 2023

  Světová zdravotnická organizace (WHO) přebírá systém EU pro digitální certifikaci covidu-19 s cílem vytvořit globální systém, který pomůže ochránit občany na celém světě před stávajícími i budoucími zdravotními hrozbami, včetně pandemií.

 2. 30. června 2023

  Je ukončena platnost nařízení o digitálním certifikátu EU COVID.

 3. 13. prosince 2022

  Rada přijímá revidované doporučení o zrušení všech cestovních omezení na území EU.

 4. 29. června 2022

  Prodlužuje se platnost nařízení o digitálním certifikátu EU COVID do 30. června 2023. Členské státy nyní mohou účastníkům klinických hodnocení vydávat certifikáty o očkování a budou uznávat další typy antigenních testů.

 5. 29. března 2022

  Jsou přijata nová pravidla, jimiž nezletilé osoby získávají výjimku z doby uznávání certifikátů o očkování v délce 9 měsíců.

 6. 22. února 2022

  Certifikáty o zotavení mohou být nyní vydávány na základě rychlých antigenních testů.

 7. 25. ledna 2022

  Rada EU přijímá revidované doporučení o opatřeních zajišťujících koordinaci bezpečného cestování v EU na základě individuální situace osob a nikoli podle regionu původu.

 8. 21. prosince 2021

  Evropská komise přijímá předpisy, kterými se stanoví závazné devítiměsíční období pro uznávání certifikátů o očkování pro účely cestování v rámci EU.

 9. 1. července – 12. srpna 2021

  Zaváděcí období: Pokud členský stát ještě není připraven nové certifikáty svým občanům vydávat, lze stále používat ostatní formáty – ty by měly být v ostatních členských státech akceptovány.

 10. 1. července 2021

  Digitální certifikát EU COVID se začíná používat v rámci celé EU.

 11. polovina června 2021

  Revize doporučení Rady o cestování v rámci EU.

 12. 1.–30. června 2021

  Počáteční fáze: Členské státy mohou spustit systém osvědčení (na dobrovolné úrovni), a to za předpokladu, že mají k dispozici kapacity na vydávání a ověřování certifikátů a nezbytný právní základ.

 13. 1. června 2021

  Spuštění brány EU Gateway (propojení vnitrostátních systémů).

 14. 20. května 2021

  Evropský parlament a Rada se dohodly na podobě digitálního certifikátu EU COVID.

 15. 7. května 2021

  Komise zahájila pilotní test infrastruktury EU pro interoperabilitu (EU Gateway), která má usnadnit ověřování certifikátů EU.

 16. 22. dubna 2021

  Zástupci členských států se v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví (eHealth Network) dohodli na podobě pokynů, které obsahují hlavní technické specifikace pro realizaci daného systému. Jednalo se o zásadní krok pro vytvoření nezbytné infrastruktury na úrovni EU.

 17. 14. dubna 2021

  Rada odsouhlasila mandát k zahájení jednání o daném návrhu s Evropským parlamentem.

 18. 17. března 2021

  Komise předložila návrh legislativního textu, kterým by se stanovil společný rámec pro certifikát EU.

 19. 27. ledna 2021

  Na základě diskuse mezi Evropskou komisí a členskými státy EU v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví, která probíhala od listopadu 2020, byly přijaty pokyny stanovující požadavky na interoperabilitu digitálních certifikátů stvrzujících očkování proti covidu-19.

Dokumenty