Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Нови правила за валидността на Цифровия COVID сертификат на ЕС и за координацията на безопасното пътуване в Съюза

От 1 февруари 2022 г. влизат в сила нови правила, с които се установява задължителен срок от 9 месеца за валидност на сертификатите за ваксинация, използвани при пътуване в ЕС.

Държавите от ЕС трябва да приемат ваксинационни сертификати за период от 9 месеца след последната доза в рамките на първичната ваксинация. За ваксината на Johnson&Johnson това означава 270 дни след първата и единствена доза. За ваксини с две дози това означава 270 дни след втората доза или, в съответствие със стратегията за ваксинация на държавата членка, в която е извършена ваксинацията, първата и единствена доза след преболедуване.

Държавите от ЕС не трябва да предвиждат различен период на валидност за целите на пътуване в рамките на Европейския съюз. Стандартният период на валидност не важи за сертификати за бустерни дози.

Тези правила важат само за сертификатите за ваксинация, използвани за целите на пътуване в ЕС. Държавите от ЕС могат да прилагат различни правила при използване на Цифровия COVID сертификат на ЕС в национален контекст, но се приканват да се съобразяват с периода на валидност, определен на равнище ЕС.

Лице с валиден Цифров COVID сертификат на ЕС по принцип не би следвало да подлежи на допълнителни ограничения, като например тестове или карантина, независимо от мястото на отпътуване в ЕС.

Лицата без Цифров COVID сертификат на ЕС трябва да могат да пътуват въз основа на тест, направен преди заминаването или след пристигането. Освен това от тях може да се изисква да се подложат на карантина/самоизолация, когато пристигат от особено тежко засегнати (тъмночервени) зони.

Всички мерки, които ограничават свободното движение, трябва да бъдат недискриминационни и пропорционални. По принцип държавите членки не би следвало да отказват влизане на лица, пътуващи от други държави членки.

Какво представлява Цифровият COVID сертификат на ЕС?

Цифровият COVID сертификат на ЕС е цифрово доказателство, че дадено лице

 • е ваксинирано срещу COVID-19,
 • е получило отрицателен резултат от тест или
 • е преболедувало COVID-19

Кой може да получи Цифров COVID сертификат на ЕС?

 • Всички граждани на ЕС и членовете на техните семейства
 • Лица, които не са граждани на ЕС, но пребивават законно в държава от Съюза и имат право да пътуват в други държави членки

Как гражданите могат да получат своите сертификати?

За издаването на сертификата отговарят националните органи. Например той може да бъде издаван от центрове за извършване на тестове, здравни органи или направо чрез портал за електронно здравеопазване.

 • Сертификатите за ваксинация се издават от държавата от ЕС, в която е извършена ваксинацията.
 • Сертификатите за направен тест се издават от държавата от ЕС, в която е извършен тестът.
 • Сертификатите за преболедуване се издават от държавата от ЕС, в която се намира преболедувалото лице.

Информация за получаване на сертификата следва да се предоставя от националните здравни органи.

Цифровата версия може да се съхранява на мобилно устройство. Гражданите могат също така да поискат сертификата на хартиен носител. И при двете версии ще е налице QR код, който ще съдържа съществената информация, както и цифров подпис, гарантиращ автентичността на сертификата.

Държавите от ЕС се споразумяха за общ модел, който може да се използва за електронната и хартиената версия на сертификата, за да се улесни неговото признаване.

Изберете страната си на интерактивната карта по-долу, за да научите как можете да получите сертификата от вашите национални здравни органи.

Признаване от ЕС на COVID сертификати, издадени от трети държави (които не са членове на ЕС)

Засега 49 държави (и територии) извън ЕС са се присъединили към системата за Цифров COVID сертификат на ЕС въз основа на решения на ЕС за еквивалентност.

COVID сертификатите, издадени в тези 49 държави (и територии), се приемат в ЕС при същите условия като Цифровия COVID сертификат на ЕС. По същия начин Цифровият COVID сертификат на ЕС се приема в тези 49 държави.

Как функционира сертификатът?

Цифровият COVID сертификат на ЕС съдържа QR код с цифров подпис с цел защита срещу фалшифициране.

При проверка на сертификата се сканира QR кодът и се проверява подписът.

Всеки издаващ орган (напр. болница, център за извършване на тестове, здравен орган) разполага със свой собствен ключ за цифров подпис. Всички те се съхраняват в сигурна база данни във всяка държава.

Европейската комисия е създала портал, чрез който всички подписи на сертификати могат да бъдат проверени в целия ЕС. Личните данни на притежателя на сертификата не преминават през портала, тъй като това не е необходимо за проверката на цифровия подпис. Европейската комисия също така помогна на страните от ЕС да разработят национален софтуер и приложения за издаване, съхраняване и проверка на сертификати и им предостави подкрепа при необходимите тестове за достъп до портала.

Как това подпомага свободното движение?

Цифровият COVID сертификат на ЕС се приема във всички държави от Съюза. Той спомага за осигуряване на координирано премахване на действащите ограничения.

При пътуване притежателят на Цифров COVID сертификат на ЕС по принцип следва да бъде освободен от ограниченията на свободното движение. Страните от ЕС следва да се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на Цифров COVID сертификат на ЕС, освен ако те не са необходими и пропорционални с оглед на опазването на общественото здраве.

В такъв случай – например при вземане на мерки във връзка с будещи безпокойство нови варианти – съответната държава от ЕС ще трябва да уведоми Комисията и всички останали страни от Съюза и да обоснове решението си.

Гражданите, които още не са ваксинирани, могат ли да пътуват до други страни от ЕС?

Да. С Цифровия COVID сертификат на ЕС следва да се улесни свободното движение в рамките на Съюза. Неговото наличие не е предварително условие за свободното движение, което е основно право в ЕС.

Без сертификата обаче може да ви бъдат наложени ограничения, като тестване или карантина. Страните от ЕС могат да въвеждат ограничения за пътуване. Моля, проверете Re-openEU за актуална информация.

За да се гарантира, че няма дискриминация срещу неваксинираните лица, Цифровият COVID сертификат на ЕС обхваща и сертификати за направен тест и сертификати за лица, преболедували COVID-19. По този начин всеки може да се възползва от Цифровия COVID сертификат на ЕС.

През януари 2022 г. правилата за координация на безопасното и свободно движение в ЕС бяха актуализирани, за да се вземе предвид статусът на дадено лице вместо епидемичната ситуация на регионално равнище, с изключение на зони, в които равнището на разпространение на вируса е много високо.

Могат ли лица, които не са граждани на ЕС, да пътуват в Съюза?

На 22 февруари 2022 г. Съветът постигна съгласие по актуализирана рамка, като по този начин допълнително бе улеснено пътуването в ЕС. Държавите членки се споразумяха да прилагат актуализираната рамка от 1 март 2022 г.

В рамките на този подход пътниците от държави извън ЕС, които са ваксинирани с одобрена от ЕС или СЗО ваксина, би трябвало да могат да пътуват в ЕС, при условие че са получили последната доза от основната ваксинационна серия най-малко 14 дни и не повече от 270 дни преди пристигането, или ако са получили бустерна доза.

Същото важи за лицата, които са преболедували COVID-19 в рамките на 180 дни преди пътуването в ЕС, ако могат да докажат преболедуването с Цифров COVID сертификат на ЕС или сертификат на държава извън ЕС, считан за еквивалентен на Цифровия COVID сертификат на ЕС.

Лицата, които пътуват от държава или територия, включена в списъка на държавите, от които следва да бъдат възможни всички пътувания, и които притежават доказателство за отрицателен PCR тест, също би трябвало да могат да пътуват до ЕС. Съветът редовно преразглежда — и когато е необходимо актуализира — списъка на тези държави въз основа на оценка на здравната ситуация. Всички пътувания до ЕС от държави, включени в този списък, следва да бъдат разрешени независимо от ваксинационния статус.

Освен това гражданите на ЕС и пребиваващите в Съюза лица и членовете на техните семейства, както и лицата, които имат основателна причина да посетят Европа, би трябвало да продължат да могат да пътуват в Съюза.

Има ли значение коя ваксина е поставена на гражданите?

Сертификати за ваксинация ще бъдат издавани на ваксинирани лица независимо от използваната ваксина срещу COVID-19. В сертификата ясно трябва да е посочено името на поставената ваксина.

За да могат да отменят ограниченията на свободното движение, държавите членки ще трябва да приемат само сертификати за ваксинация с ваксини, които са получили разрешение за търговия в ЕС. Държавите от ЕС може да решат (но не са длъжни да го направят) да отменят ограниченията за пътуващи, на които са поставени други ваксини, например ваксините, включени в списъка на СЗО за разрешаване на употреба при извънредни ситуации. Ако ви е поставена ваксина, която не е разрешена в ЕС, съветваме ви преди да отпътувате да проверите кои ваксини се приемат в страната от ЕС, която искате да посетите.

Напълно ваксинирани лица с Цифров COVID сертификат на ЕС следва да бъдат освободени от свързани с пътуване тестове или карантина 14 дни след получаване на последната доза от ваксина срещу COVID-19, одобрена за целия ЕС. Същото важи за преболедувалите лица, които притежават сертификат.

Може ли бустерните дози да бъдат включени в Цифровия COVID сертификат на ЕС?

Повечето държави от ЕС вече започнаха да поставят бустерни дози от ваксините срещу COVID-19. След поставянето на всяка доза трябва да бъде издаван Цифров COVID сертификат на ЕС. Това означава, че държавите от ЕС трябва също така да издават сертификати за ваксинация във формат Цифров COVID сертификат на ЕС след поставянето на допълнителна доза.

От 1 февруари трябва да се прилагат нови правила и по отношение на отбелязването на бустерни дози в сертификата. Бустерните дози ще бъдат отбелязвани като: 3/3 — за поставяне на бустерна доза след първична ваксинация, състояща се от 2 дози; 2/1 — за бустерна доза след ваксинация с еднодозова ваксина или една доза от двудозова ваксина, поставена на преболедувало лице.

Как функционира сертификатът за направен тест?

Лица с отрицателен резултат от тест във формат на Цифров COVID сертификат на ЕС следва да бъдат освободени от евентуални изисквания за карантина, освен ако идват от райони, тежко засегнати от вируса. Страните от ЕС се споразумяха за стандартен период на валидност на тестовете: 72 часа за PCR тестове и, когато дадена държава членка ги приема, 48 часа за бързи антигенни тестове.

Каква информация съдържа Цифровият COVID сертификат на ЕС? Защитени ли са данните?

Цифровият COVID сертификат на ЕС съдържа необходимата основна информация като име, дата на раждане, дата на издаване, информация за ваксината/теста/преболедуването, както и уникален идентификатор. Тези данни остават в сертификата, като не се съхраняват или запазват, когато сертификатът се проверява в друга страна от ЕС.

Сертификатите ще включват единствено ограничен набор от информация, която е необходима. Посетените държави не могат да я запазват. За целите на проверката ще бъдат проверявани само валидността и автентичността на сертификата, като се проверява кой го е издал и подписал. За всички данни за здравословното състояние отговорност носи държавата членка, която е издала даден Цифров COVID сертификат на ЕС.

Валидност на сертификатите

Валиден Цифров COVID сертификат на ЕС включва:

сертификат за ваксинация, когато от поставянето на последната доза в рамките на първичната ваксинация са изминали поне 14 и не повече от 270 дни или ако лицето е получило бустерна доза

ИЛИ

отрицателен резултат от PCR тест, получен до 72 часа преди пътуването, или отрицателен бърз антигенен тест, направен до 24 часа преди пътуването

ИЛИ

сертификат за преболедуване, сочещ, че от датата на първия положителен резултат от PCR тест не са изминали повече от 180 дни

Валидност на сертификатите, издадени след бустерна доза

На този етап Комисията не предлага период на валидност на сертификатите, издадени след поставяне на бустерна доза. Това означава, че 9-месечният период на валидност не трябва да се прилага за сертификатите, издадени след поставяне на бустерни дози. Може да се очаква, че защитата, осигурена от бустерните дози, може да е по-дълготрайна от придобитата след първичната ваксинация.

Комисията ще следи внимателно новите научни доказателства по този въпрос. Въз основа на това на по-късен етап Комисията може, ако е необходимо, да предложи въвеждане на период на валидност и за сертификатите за ваксинация, издадени след бустерна доза.

Евентуално използване на сертификатите за достъп до различни места

Правото на ЕС обхваща използването на Цифровия COVID сертификат на ЕС за улесняване на свободното движение в Съюза.

Държавите от ЕС могат да използват сертификатите и за свои вътрешни цели, като достъп до места или прояви, но това не се регламентира на равнище ЕС.

В случай че държава от ЕС възприеме система за издаване на сертификати за COVID-19 за свои вътрешни цели, тя трябва да гарантира, че Цифровият COVID сертификат на ЕС също се приема напълно. Целта е да се гарантира, че на пътуващите от една в друга страна от ЕС не се налага да получават допълнителни национални сертификати.

Колко дълго ще се използва Цифровият COVID сертификат на ЕС?

Понастоящем Регламентът за Цифровия COVID сертификат на ЕС се прилага за срок от 12 месеца, считано от 1 юли 2021 г. През февруари 2022 г. Комисията предложи удължаване на срока на неговото действие с една година — до 30 юни 2023 г. Удължаването на срока на действие на регламента ще гарантира, че пътуващите могат да продължат да използват своя COVID сертификат при пътуване в ЕС, дори когато държавите членки запазят определени мерки в областта на общественото здраве.

Re-open EU: актуална информация за мерките във връзка с пътуванията и общественото здраве

Актуална информация за мерките във връзка с пътуванията и общественото здраве в европейските страни, включително относно изискванията за карантина и тестове за пътуващите, за да ви помогнем да упражните правото си на свободно движение. Информацията се актуализира често и е достъпна на 24 езика. Това би следвало да ви помогне да планирате пътуването си в Европа без заплахи за вашето здраве и безопасност.

Посетете Re-open EU

График

 1. 25 януари 2022 г.

  Съветът приема преразгледана препоръка относно мерките за осигуряване на координация на безопасното пътуване в ЕС въз основа на индивидуалното положение на лицата, а не на региона на произход.

 2. 21 декември 2021 г.

  Комисията приема правила за установяване на задължителен срок от 9 месеца за приемане на сертификати за ваксинация за целите на пътуване в рамките на ЕС.

 3. 1 юли—12 август 2021 г.

  Период на въвеждане: ако дадена държава от ЕС все още не е готова да издаде новия сертификат на своите граждани, могат да се използват и други формати, които следва да бъдат приети в другите държави от Съюза.

 4. 1 юли 2021 г.

  Цифровият сертификат на ЕС за COVID започва да се прилага в целия Съюз.

 5. средата на юни 2021 г.

  Преразгледана препоръка на Съвета относно пътуванията в рамките на ЕС.

 6. 1—30 юни 2021 г.

  Начална фаза: държавите членки могат да започнат да използват сертификата на доброволен принцип, при условие че са готови да издават и проверяват сертификати и разполагат с необходимото правно основание.

 7. 1 юни 2021 г.

  Порталът на ЕС (свързване на националните системи) започва да функционира.

 8. 20 май 2021 г.

  Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по цифровия сертификат на ЕС за COVID.

 9. 7 май 2021 г.

  Комисията започна пилотното изпитване на инфраструктурата за оперативна съвместимост на равнище ЕС (Портал на ЕС), която ще улесни удостоверяването на автентичността на сертификатите на ЕС.

 10. 22 април 2021 г.

  Представители на страните от ЕС в мрежата за електронно здравеопазване се споразумяха за насоки, в които са описани основните технически спецификации за прилагането на системата. Това бе важна стъпка към изграждането на необходимата инфраструктура на равнище ЕС.

 11. 14 април 2021 г.

  Съветът прие своя мандат за започване на преговори с Европейския парламент по предложението.

 12. 17 март 2021 г.

  Комисията предложи законодателен текст за установяване на обща рамка за сертификат на ЕС.

 13. 27 януари 2021 г.

  Бяха приети насоки за определяне на изискванията за оперативна съвместимост на цифровите сертификати за ваксинация въз основа на обсъжданията, проведени от ноември 2020 г. в мрежата за електронно здравеопазване между представители на Комисията и страните от ЕС.

*Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Документи