Prejsť na hlavný obsah

Silný nástroj na opätovné otvorenie našich hospodárstiev a spoločností

Digitálny COVID preukaz EÚ je kľúčovým prvkom reakcie Európy na pandémiu COVID-19. Vygenerovaných bolo viac ako 2,3 miliardy preukazov.

Preukaz, ktorý obsahoval údaje o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia, uľahčil občanom bezpečné cestovanie a zároveň bol bytostne dôležitým nástrojom podpory ťažko zasiahnutého odvetvia cestovného ruchu v Európe.

Preukaz uľahčil občanom v celej Európskej únii bezpečné cestovanie v čase, keď členské štáty obmedzili cestovanie z dôvodu verejného zdravia. Okrem toho umožnil koordinovať zrušenie týchto obmedzení od okamihu, keď to bolo možné. Od augusta 2022 už v rámci EÚ neexistujú žiadne cestovné obmedzenia.

Digitálny COVID preukaz EÚ zaznamenal aj celosvetový úspech: stanovil globálny štandard pre medzinárodné cestovanie a je jediným systémom, ktorý funguje na medzinárodnej úrovni. Tento systém využilo 51 krajín na štyroch kontinentoch. 

Nariadenie o digitálnom COVID preukaze EÚ nadobudlo účinnosť 1. júla 2021 a jeho účinnosť skončila 30. júna 2023. 

Krok smerom ku globálnej zdravotnej bezpečnosti

WHO zaviedla 1. júla 2023 systém digitálnych COVID preukazov EÚ s cieľom vytvoriť globálny systém, ktorý pomôže chrániť občanov na celom svete pred súčasnými a budúcimi zdravotnými hrozbami vrátane pandémií. Ide o prvý stavebný prvok celosvetovej sieti WHO pre digitálne zdravotné preukazy, v rámci ktorej sa bude vyvíjať systém na celosvetové overovanie zdravotných dokumentov na zabezpečenie lepšieho zdravia pre všetkých.

WHO uľahčí tento proces globálne v rámci svojej vlastnej štruktúry, pričom prvým prípadom použitia bude zbližovanie digitálnych COVID preukazov. To zahŕňa prijatie noriem EÚ a validáciu digitálnych podpisov s cieľom predchádzať podvodom. WHO pritom nebude mať prístup k žiadnym základným osobným údajom, ktoré budú naďalej výlučnou doménou vlád jednotlivých štátov.

Digitálne partnerstvo medzi EÚ a WHO

Aby sa uľahčilo začatie využívania digitálneho COVID preukazu EÚ zo strany WHO a prispelo k jeho využívaniu a ďalšiemu rozvoju, WHO a Európska komisia sa dohodli na partnerstve v oblasti elektronického zdravotníctva.

Toto partnerstvo bude pracovať na technickom rozvoji systému WHO s fázovým prístupom, aby bolo možné pokryť ďalšie prípady použitia, čo môže zahŕňať napríklad digitalizáciu medzinárodného potvrdenia o očkovaní alebo profylaxii. Rozšírenie takýchto digitálnych riešení bude mať zásadný význam pre zabezpečenie lepšieho zdravia občanov na celom svete.

Celosvetová sieť pre digitálne zdravotné preukazy

Celosvetová sieť pre digitálne zdravotné preukazy je dobrovoľný systém, vďaka ktorému môžu občania potvrdzovať zdravotné dokumenty a bezpečne a spoľahlivo používať svoje zdravotné údaje.

Pripojenie sa k celosvetovej sieti WHO pre digitálne zdravotné preukazy je pre členské štáty dobrovoľné. V odporúčaní Rady prijatom 27. júna 2023 sa všetky členské štáty vyzývajú, aby sa pripojili k systému WHO a na požiadanie naďalej vydávali COVID preukazy.

Komisia a WHO podpísali nezáväznú administratívnu dohodu medzi týmito dvoma organizáciami. Administratívna dohoda je technický dokument, v ktorom sa stanovuje cieľ Európskej komisie a WHO spolupracovať na zavádzaní rámca digitálneho COVID preukazu EÚ a ďalej rozvíjať celosvetovú sieť pre digitálne zdravotné preukazy. 

Chronologický prehľad

 1. 1. júla 2023

  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaviedla systém digitálnych COVID preukazov EÚ s cieľom vytvoriť globálny systém, ktorý pomôže chrániť občanov na celom svete pred súčasnými a budúcimi zdravotnými hrozbami vrátane pandémií.

 2. 30. júna 2023

  Uplynula platnosť nariadenia o digitálnom COVID preukaze EÚ.

 3. 13. decembra 2022

  Rada prijala revidované odporúčanie o zrušení všetkých cestovných obmedzení v rámci EÚ.

 4. 29. júna 2022

  Predĺženie platnosti nariadenia o digitálnom COVID preukaze EÚ do 30. júna 2023. Členské štáty teraz môžu vydávať očkovacie preukazy účastníkom klinického skúšania a budú uznávať ďalšie typy antigénových testov.

 5. 29. marca 2022

  Nové pravidlá oslobodzujú maloleté osoby od 9-mesačného obdobia uznávania očkovacích preukazov.

 6. 22. februára 2022

  Potvrdenia o prekonaní ochorenia sa teraz môžu vydávať na základe rýchlych antigénových testov.

 7. 25. januára 2022

  Rada prijíma revidované odporúčanie o opatreniach na zabezpečenie koordinácie bezpečného cestovania v EÚ na základe individuálnej situácie osôb, a nie regiónu pôvodu.

 8. 21. decembra 2021

  Komisia prijíma pravidlá, ktorými sa stanovuje záväzné obdobie uznávania očkovacích preukazov v trvaní 9 mesiacov na účely cestovania v rámci EÚ.

 9. 1. júla – 12. augusta 2021

  Obdobie postupného zavádzania: ak členský štát ešte nie je pripravený vydať svojim občanom nový preukaz, môže naďalej používať iné formáty, ktoré by sa mali v iných členských štátoch akceptovať.

 10. 1. júla 2021

  Digitálny COVID preukaz EÚ sa začína uplatňovať v celej EÚ.

 11. polovica júna 2021

  Revidované odporúčanie Rady o cestovaní v rámci EÚ.

 12. 1. – 30. júna 2021

  Prípravná fáza: Členské štáty môžu vydať preukaz na dobrovoľnom základe za predpokladu, že sú pripravené vydávať a overovať preukazy a majú zavedený potrebný právny základ.

 13. 1. júna 2021

  Brána EÚ (prepojenie vnútroštátnych systémov) je v prevádzke.

 14. 20. mája 2021

  Európsky parlament a Rada sa dohodli na digitálnom COVID preukaze EÚ.

 15. 7. mája 2021

  Komisia začala pilotný test infraštruktúry interoperability EÚ (Brána EÚ), ktorý uľahčí overovanie preukazov EÚ.

 16. 22. apríla 2021

  Zástupcovia členských štátov v rámci siete elektronického zdravotníctva sa dohodli na usmerneniach, v ktorých sa opisujú hlavné technické špecifikácie na implementáciu tohto systému. Išlo o zásadný krok na vytvorenie potrebnej infraštruktúry na úrovni EÚ.

 17. 14. apríla 2021

  Rada prijala mandát na začatie rokovaní s Európskym parlamentom o tomto návrhu.

 18. 17. marca 2021

  Komisia navrhla legislatívny text, ktorým sa stanovuje spoločný rámec pre preukaz EÚ.

 19. 27. januára 2021

  Na základe diskusie medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci siete elektronického zdravotníctva od novembra 2020 boli prijaté usmernenia, ktorými sa stanovujú požiadavky na interoperabilitu digitálnych očkovacích preukazov.

Dokumenty