Skip to main content

Koronavírus: európska solidarita v akcii

Krajiny, regióny aj mestá v celej Európskej únii podávajú pomocnú ruku svojim susedom, ktorí ju dnes potrebujú najviac. Takto vyzerá európska solidarita v akcii.

Príklady európskej solidarity

Monitor európskej solidarity

Monitor európskej solidarity (European Solidarity Tracker) je interaktívny nástroj na vizualizáciu údajov, ktorý poskytuje prehľad o solidarite medzi členskými štátmi EÚ a jej inštitúciami.

Na základe verejne dostupných zdrojov, ktoré získali pridružení výskumní pracovníci ECFR a tím Rethink: Europe, potvrdil monitor európskej solidarity hustú sieť vzájomnej pomoci a spolupráce v celej Európe a zároveň názorne ukazuje, akú významnú úlohu EÚ zohral počas krízy súvisiacej s koronavírusom.

Priemysel EÚ chráni občanov Európskej únie

Európske podniky vďaka rýchlej reakcii na krízu spôsobenú koronavírusom preukázali mimoriadnu solidaritu pri spoločnom boji proti pandémii v záujme ochrany zdravia občanov Európskej únie.

Mnohé podniky v celej Európe nanovo vybavili a upravili výrobu tak, aby spĺňala požiadavky na produkciu osobných ochranných prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov a zdravotníckych pomôcok. Priemyselné odvetvia, počnúc liehovarmi až po textilné podniky, uplatnili svoj know-how v prospech služby občanom pri výrobe rúšok, ochranných plášťov, dezinfekčných prostriedkov na ruky a pľúcnych ventilátorov.

Komisia podnikla kroky na vytvorenie vhodných podmienok na to, aby priemyselné odvetvia mohli zintenzívniť a prispôsobiť svoju výrobu, a v tejto súvislosti požiadala európske normalizačné organizácie, aby bezodplatne sprístupnili normy pre rúška a iné ochranné prostriedky všetkým zainteresovaným stranám.

S cieľom urýchliť schvaľovanie nevyhnutných výrobkov a pomôcť podnikom prispôsobiť ich výrobné linky Komisia zároveň uverejnila usmernenia v týchto oblastiach: OOP, dezinfekčné prostriedky na ruky a nezmývateľné čistiace prostriedky na ruky, ako aj 3D tlač.

26 MÁJ 2020
Priemyselné podniky EÚ spoločne pomáhajú európskym občanom
slovenčina
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Informácie obsiahnuté v tomto interaktívnom nástroji vychádzajú z verejne dostupných zdrojov. V prehľade sa uvádza neúplný zoznam príkladov s cieľom ukázať, ako rýchlo priemysel EÚ zareagoval na pandémiu koronavírusu. Ak sa chce vaša spoločnosť podeliť o vlastné skúsenosti, kontaktujte nás na adrese comm-spp-grow-defi@ec.europa.eu.

Európska solidarita pri liečbe chorých

Rakúsko

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Rakúsku bolo hospitalizovaných 11 pacientov z Talianska a traja pacienti z Francúzska. „Vzhľadom na obrovské rozmery tejto dramatickej situácie ide len o malú pomoc, ale ako symbolické gesto je dôležité, aby sme pomáhali Európe“, vyhlásili rakúske orgány.

Belgicko

Na základe žiadosti Slovenska o lekársku pomoc s liečbou pacientov s ochorením COVID-19 vyslalo Belgicko jedného lekára, dve zdravotné sestry a vedúceho tímu.

Dánsko

Na základe žiadosti Slovenska o lekársku pomoc s liečbou pacientov s ochorením COVID-19 vyslalo Dánsko tím troch lekárov a piatich zdravotných sestier.

Nemecko

Mestá a štáty v Nemecku ošetrovali kriticky chorých pacientov z Talianska, Francúzska, Holandska, Belgicka a Česka, čo znamená, že týmto pacientom sprístupnili vlastné kapacity intenzívnej starostlivosti.

Pre talianskych pacientov bolo vyhradených 85 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti v 10 nemeckých spolkových krajinách, pričom 44 ich už bolo presunutých do Nemecka.

Francúzska bolo na jar 2020 bolo prevezených do Nemecka 130 francúzskych pacientov a v novembri niekoľko ďalších.

Pre francúzskych pacientov bolo vyhradených lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti 98 v desiatich spolkových krajinách a do Nemecka bolo už prevezených 130 pacientov.

Z Holandska bolo na liečbu do Nemecka prevezených 46 pacientov.
Lietadlá a helikoptéry, ktoré prevádzkuje nemecké letectvo, previezli pacientov v intenzívnej starostlivosti na ošetrenie v Nemecku. Zdravotnícky personál z univerzitnej kliniky v Jene pomáha klinike v blízkosti Neapola.

Z provincie Liège v Belgicku bolo na liečbu do Nemecka presunutých 23 pacientov.  
Bavorsko ponúklo 100 nemocničných lôžok pacientom s ochorením COVID z Česka

Grécko

500 mobilných zdravotníckych jednotiek, ktoré spolufinancovala , umožnilo testovať občanov v ich príbytkoch.

Taliansko

Tím urgentnej zdravotníckej starostlivosti pozostávajúci z desiatich lekárov a zdravotných sestier z Talianska pripravil v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany misiu do Arménska.

Luxembursko

Sedem francúzskych pacientov, ktorí potrebovali intenzívnu starostlivosť, bolo 25. marca letecky prepravených z Mulhouse vo Francúzsku do Luxemburska. Ďalší štyria prišli z Thionville.

Luxemburská letecká záchranná služba repatriovala ďalších šesť pacientov z francúzskeho regiónu Grand-Est a ošetrovala ich na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Luxemburskom veľkovojvodstve a v Nemecku

Francúzska služba rýchlej lekárskej pomoci využíva sanitné lietadlá a dve helikoptéry luxemburskej leteckej záchrannej služby. Tie previezli francúzskych pacientov vyžadujúcich si intenzívnu starostlivosť do Hamburgu a Drážďan v Nemecku.

Poľsko

Poľské centrum pre medzinárodnú pomoc vyslalo špecializovaný tím 15 poľských lekárov a záchranárov, certifikovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou, do poľnej nemocnice v Brescii v Lombardsku, ktoré bolo jednou z najpostihnutejších oblastí v Taliansku.

Rumunsko

Tímy lekárov a zdravotných sestier z Rumunska a Nórska, ktoré sú súčasťou zdravotníckeho zboru EÚ, boli vyslané do Bergama a Milána. Ich vyslanie bolo spolufinancované v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a koordinované Koordinačným centrom EÚ pre reakcie na núdzové situácie

Európska solidarita pri ochrane zdravotníkov a občanov

V záujme ochrany zdravotníckych pracovníkov v EÚ začala Európska komisia od 7. mája 2020 s distribúciou 1,5 milióna rúšok do 17 členských štátovSpojeného kráľovstva. Išlo o prvú časť z 10 miliónov rúšok, ktoré Komisia zakúpila prostredníctvom nástroja núdzovej podpory. Počas nasledujúcich šiestich týždňov boli dodané členským štátom a regiónom v núdzi, a to v týždenných zásielkach 1,5 milióna týždenne. 

Po predchádzajúcej dodávke približne 330 000 ochranných rúšok do Talianska, Španielska a Chorvátska boli ďalšie šarže ochranných rúšok dodané prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany do Litvy (20 000), Severného Macedónska (10 000) a Čiernej Hory (10 000). Rezerva lekárskeho vybavenia rescEU sa v plnej miere financuje z rozpočtu EÚ. Nemecko a Rumunsko boli prvými členskými štátmi, v ktorých sa uskladnili rezervy rescEU. V septembri sa k nim pridalo Dánsko, Grécko, Maďarsko a Švédsko.

V rámci pilotnej operácie bolo 18. júna 2020 úspešne dodaných viac ako sedem ton osobných ochranných prostriedkov do Bulharska. Súčasťou nákladu bolo viac ako 500 000 rúšok, ktoré nakúpilo Bulharsko, ale dopravné náklady hradila EÚ.

EÚ 7. júla 2020 doručila prostredníctvom mechanizmu strategickej rezervy rescEU ďalších 65 000 rúšok do Chorvátska, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska.

V prvom augustovom týždni sa zo spoločnej rezervy rescEU dodali do Chorvátska, Čiernej Hory a Severného Macedónska ďalšie šarže ochranných rúšok. Do Čiernej Hory a Severného Macedónska bolo dodaných v októbri viac ako 130 000 ochranných rúšok a plášťov na lekárske účely, okrem 520 000 rúšok, ktoré už boli dodané z rezervy rescEU, ako aj materiálnej pomoci poskytnutej krajinám v núdzi prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.

Na žiadosť Francúzska predloženú prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany boli v októbri a novembri 2020 doručené dve zásielky 2 miliónov chirurgických rukavíc z Nórska.

EÚ 22. októbra poslala do Česka prvú zásielku 30 pľúcnych ventilátorov zo spoločnej európskej rezervy zdravotníckeho vybavenia – rescEU. Vďaka tomu, ako aj zásielkam z Holandska a Rakúska, bola požiadavka Česka na 150 pľúcnych ventilátorov v plnej miere splnená.

Prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany sa koordinovalo aj vyslanie talianskeho núdzového lekárskeho tímu pozostávajúceho zo šiestich lekárskych expertov do Azerbajdžanu v záujme podpory miestnych zdravotníckych úradov v boji proti koronavírusu.

V januári 2021 bolo z rezerv zdravotníckeho materiálu rescEU uskladnených v Grécku a Nemecku doručených 107 000 ochranných rúšok do Severného Macedónska a 78 000 do Čiernej Hory. Severné Macedónsko dostalo aj 35 000 ochranných plášťov a 140 000 ochranných kombinéz. Čierna Hora dostala 15 000 lekárskych plášťov.

Vo februári 2021 zaslalo Rumunsko na základe žiadosti o pomoc Moldavsku 1,5 milióna chirurgických rúšok, 100 000 ochranných rúšok FFP3, 100 000 ochranných oblekov a 100 000 rukavíc. Vo februári 2021 bolo z rezerv zdravotníckeho materiálu rescEU uskladnených v Grécku doručených do Srbska 600 000 ochranných rúšok FFP2 a 650 000 párov rukavíc.

Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany reagoval v priebehu celej pandémie na 25 žiadostí a zabezpečil dodanie osobných ochranných prostriedkov, liekov a lekárskych expertov.

Lotyšsko

Lotyšsko poskytlo v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany Estónsku 478,500 rúšok
a Litve ponúklo 60 000 rúšok.

Rakúsko

Rakúsko dopravilo do Talianska 1,5 milióna rúšok.
Prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany zaslalo Taliansku vyše 3 360 litrov dezinfekčných prostriedkov.

Rakúsko prostredníctvom tohto mechanizmu poslalo rukavice a dezinfekčné prostriedky Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Chorvátsku a Moldavsku. Severné Macedónsko dostalo prostredníctvom tohto mechanizmu prístrešia a hygienické potreby a Srbsko prikrývky, matrace a stany pre migrantov. Rakúsko takisto zaslalo gréckym orgánom pre migračné tábory v Grécku 181 obytných kontajnerov, ktoré možno použiť ako prístrešky alebo mobilné zariadenia zdravotnej starostlivosti. 

Rakúsko zaslalo do Česka 15 pľúcnych ventilátorov a prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany mu ponúklo 30 vysokoprietokových prístrojov na kyslíkovú terapiu cez nosovú kanylu.

Česko

Česko doručilo 10 000 ochranných oblekov do Talianska a ďalších 10 000 do Španielska
Česko takisto zaslalo Grécku prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany prístrešia, hygienické potreby a nepotravinovú pomoc pre migrantov ohrozených koronavírusom. Česko zaslalo v januári 2021 spolu 126 000 rúšok a 5 000 kombinéz do Severného Macedónska.

Dánsko

Dánsko zaslalo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany do Grécka kontajnery prispôsobené na účely prístrešia a poskytovania zdravotnej starostlivosti pre migrantov ohrozených koronavírusom.  Takisto poskytlo pľúcne ventilátory Taliansku a ochranné prostriedky Gruzínsku.

Estónsko

Estónsko ponúklo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany dezinfekčné prostriedky, prikrývky a posteľnú bielizeň Severnému Macedónsku, Čiernej Hore a Gruzínsku.

Francúzsko

Francúzsko venovalo Taliansku 1 milión rúšok a 20 000 ochranných oblekov. Francúzsko takisto zaslalo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany do Grécka kontajnery prispôsobené na účely prístrešia a poskytovania zdravotnej starostlivosti pre migrantov ohrozených koronavírusom. V januári 2021 zaslalo Francúzsko Mongolsku 400 kyslíkových masiek, 200 nosových kanýl, generátorov a iných súvisiacich pomôcok.

Nemecko

Nemecko dodalo do Talianska 7,5 tony zdravotníckeho vybavenia vrátane ventilátorov a anestetických rúšok. Okrem toho dodalo 50 ventilátorov do Španielska a 25 ventilátorov do Francúzska.

Maďarsko

Maďarsko poskytlo vyše 1 700 000 rúšok, 200 000 rukavíc a ďalšie vybavenie okrem iného Chorvátsku, Slovinsku, Rumunsku, Slovensku, Taliansku, Srbsku, Severnému Macedónsku, Albánsku, Bosne a Hercegovine a Čiernej Hore.

Luxembursko

Luxembursko dodalo Španielsku 1 440 kg materiálu na výrobu individuálnych ochranných odevov pre zdravotnícky personál. Uľahčilo aj dodanie 100 ton zdravotníckeho vybavenia z Číny do Litvy.

Holandsko

Holandsko zaslalo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany do Grécka kontajnery prispôsobené na účely prístrešia a poskytovania zdravotnej starostlivosti pre migrantov ohrozených koronavírusom.

Holandsko poslalo do Česka 105 pľúcnych ventilátorov prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.

Poľsko

Poľsko poskytlo dezinfekčné prostriedky, chirurgické rúška, ochranné štíty a ďalšie osobné ochranné prostriedky Moldavsku a Ukrajine.

Slovensko

Slovensko zaslalo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany rúška a dezinfekčné prostriedky Taliansku a Ukrajine ponúklo sanitky, rúška, dezinfekčné prostriedky a prikrývky.

Európska solidarita pri návrate ľudí domov*

Od začiatku vypuknutia nákazy sa vďaka vyše 360 repatriačným letom podporeným a spolufinancovaným z mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany vrátilo domov viac ako 90 000 občanov EÚ, ktorí uviazli v zahraničí. Každý tretí repatriovaný cestujúci bol európsky občan so štátnou príslušnosťou inej krajiny, než bola krajina, ktorá zorganizovala repatriačný let.
Občanov priviezli domov aj mnohé iné vnútroeurópske lety, ktoré sa prevádzkovali aj mimo rámca mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ale ktoré si priamo objednali členské štáty.

Rakúsko

Rakúsko repatriovalo občanov 25 členských štátov EÚ prostredníctvom letov z Argentíny, Austrálie, Čile, Dominikánskej republiky, Egypta, Filipín, Indonézie, Južnej Afriky, Kuby, Malajzie, Maldív, Maurícia, Mexika, Maroka, Peru, zo Spojeného kráľovstva, Španielska, z Thajska, Tuniska, USA a Vietnamu. 

Belgicko

Belgicko repatriovalo občanov 20 krajín EÚ.

Česko

Česko repatriovalo občanov 22 krajín EÚ.

Dánsko

Dánsko dopravilo domov občanov iných krajín EÚ na palube letu z Mali, ktorý zároveň na ceste tam prepravil humanitárnu pomoc.

Fínsko

Fínsko dopravilo domov občanov 10 krajín EÚ.

Francúzsko

Francúzsko repatriovalo občanov 26 krajín EÚ. Na palube letu z čínskeho Wu-chanu, zorganizovaného začiatkom februára, bolo 64 francúzskych občanov a 135 občanov iných krajín EÚ.

Nemecko

Nemecko repatriovalo tisíce občanov zo všetkých ostatných krajín EÚ.

Maďarsko

Maďarsko repatriovalo občanov štyroch krajín EÚ. 

Írsko

Írsko dopravilo domov občanov 17 krajín EÚ.

Taliansko

Taliansko repatriovalo z japonského Tokia občanov šiestich členských štátov.

Lotyšsko

Lotyšsko repatriovalo občanov štyroch krajín EÚ.

Litva

Litva repatriovala občanov ôsmich krajín EÚ.

Luxembursko

Luxembursko repatriovalo občanov 14 krajín EÚ. Na palube letu z Kapverd, zorganizovaného 25. marca, sa vrátilo 20 luxemburských občanov, ale až 131 občanov iných krajín EÚ.

Portugalsko

Portugalsko dopravilo domov občanov 17 krajín EÚ.

Španielsko

Španielsko priviedlo domov viac ako 600 európskych občanov 19 krajín EÚ.

Švédsko

Švédsko dopravilo domov občanov 15 krajín EÚ.

Mnoho ďalších občanov EÚ sa vrátilo na európskych letoch, ktoré boli zorganizované aj mimo rámca mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Niekoľko príkladov:

Chorvátsko

Chorvátsko pomohlo priviesť domov občanov piatich členských štátov.

Dánsko

Dánsko priviezlo domov 105 Dánov a ďalších 179 Európanov na lete z Filipín. Dánsko navyše pomohlo repatriovať 324 občanov Únie na štyroch špeciálnych letoch z Maroka, Talianska, Filipín a Peru.

Nemecko

Pomohlo 600 Estóncom, Lotyšom a Litovčanom pri návrate domov na trajekte.

Maďarsko

Maďarsko dopravilo domov občanov šiestich krajín EÚ.

Litva

Litva pomohla dopraviť domov vyše 400 občanov šiestich krajín EÚ z Vietnamu, Thajska, Indonézie a Južnej Ameriky.

Holandsko

Holandsko dopravilo domov vyše 230 občanov rôznych krajín EÚ zo Španielska, z Portugalska, Gambie, Kapverd, Peru a Turecka.

Poľsko

Poľská letecká spoločnosť LOT pomohla repatriovať občanov 18 krajín EÚ. Poľsko ponúklo občanom Estónska, Lotyšska a Litvy trajekty a vyhradené vlaky, aby ich bezpečne prepravili domov. Navyše zorganizovalo 18 konvojov s viac ako 800 vozidlami, ktoré eskortovala poľská polícia, aby vyše dvetisíc občanom Estónska, Lotyšska a Litvy pomohlo bezpečne sa vrátiť domov.

Portugalsko

Portugalsko pomohlo dopraviť domov občanov 15 krajín EÚ.

Slovensko

Slovensko zorganizovalo let z USA, v rámci ktorého repatriovalo 300 občanov EÚ zo štyroch členských štátov. 

*19 členských štátov EÚ použilo pri repatriácii mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany. Dvojstranné solidárne úsilie o repatriáciu občanov bolo zahrnuté do zoznamu v prípadoch, keď Komisia bola o nich výslovne informovaná.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Príklady uvedené na tejto stránke nie sú vyčerpávajúce. Údaje sa zakladajú na najnovších dostupných zdrojoch v členských štátoch EÚ predložených prostredníctvom spoločného systému komunikácie a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií (CECIS). Hoci sa Komisia snaží informácie pravidelne aktualizovať, nenesie žiadnu zodpovednosť, a to výslovnú ani implicitnú, za úplnosť a presnosť informácií uvedených na tejto stránke.

Európska solidarita pri podpore žiadateľov po azyl

Od začiatku pandémie koronavírusu podporovala Komisia Grécko pri ochrane zraniteľných ľudí pred nakazením sa vírusom a s cieľom zabrániť kríze v oblasti verejného zdravia v utečeneckých táboroch. Okrem toho bola zabezpečená okamžitá reakcia s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu na ostrovoch v Egejskom mori, na ktorých sa nachádzajú záchytné a identifikačné centrá.

V súlade so záväzkom, ktorý predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová oznámila počas návštevy Grécka začiatkom marca minulého roku, bolo v rámci núdzovej pomoci okamžite sprístupnených 350 miliónov EUR na podporu piatich projektov zameraných na riadenie migrácie. Tieto projekty sa týkali ďalšej pomoci na podporu prijímacej kapacity v kontinentálnom Grécku a na jeho ostrovoch, a to zabezpečením ubytovania prostredníctvom systému nájomného a podpory.

V apríli 2020 bola poskytnutá finančná pomoc vo výške ďalších 350 miliónov EUR. Zvýšené finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie väčšej prijímacej kapacity na gréckych ostrovoch, poskytovanie služieb a základného materiálu pre prípad núdze v táboroch (napr. potraviny), zabezpečenie ďalších zdravotníckych tímov, zvýšenú podporu gréckej azylovej službe a na nasadenie pohraničnej stráže a príslušníkov polície na vonkajších hraniciach Grécka.